Terug
Gepubliceerd op 14/06/2023

2023_DCHO_00126 - District Hoboken - Extra stedelijke werkingsmiddelen voor structureel onderhoud openbaar domein - Collegiale brief - Goedkeuring

districtscollege Hoboken
di 13/06/2023 - 19:00 Collegezaal
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Kathelijne Toen, districtsburgemeester; Tom De Boeck, districtsschepen; Paul De Ranter, districtsschepen; Carine Leys, districtsschepen; Carolyn Krekels, districtsschepen; Ineke Pycke, Districtssecretaris

Afwezig

Ine Van de kerkhove, waarnemend districtssecretaris

Secretaris

Ineke Pycke, Districtssecretaris

Voorzitter

Kathelijne Toen, districtsburgemeester
2023_DCHO_00126 - District Hoboken - Extra stedelijke werkingsmiddelen voor structureel onderhoud openbaar domein - Collegiale brief - Goedkeuring 2023_DCHO_00126 - District Hoboken - Extra stedelijke werkingsmiddelen voor structureel onderhoud openbaar domein - Collegiale brief - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

In de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 voorzag de stad Antwerpen vijf miljoen euro extra investeringsmiddelen voor de districten, die specifiek bedoeld zijn voor het structureel onderhoud. Deze extra middelen werden door de stad vrijgemaakt omdat uit de monitoring van de bedrijfseenheid Stadsontwikkeling blijkt dat er een hoge nood is aan bijkomend onderhoud aan lokale wegen.

Op 8 juli 2022 (jaarnummer 5791) keurde het stadscollege goed dat de extra investeringsmiddelen voor het structureel onderhoud worden uitbetaald volgens een aantal werkingsprincipes, waarbij het niet vrij is aan de districten om de extra werkingsmiddelen naar keuze in te zetten voor onderhoud.

In uitvoering van de werkingsprincipes bezorgde de bedrijfseenheid Stadsontwikkeling een overzicht van 5 nieuwe projectvoorstellen aan het district. Uit toelichting heeft het districtsbestuur begrepen dat deze voorstellen werden ingegeven vanuit de idee aansluitend te zijn op de reeds door het district geplande onderhoud.

Argumentatie

De inflatie van de afgelopen periode en de bijhorende impact hiervan op de prijsherzieningen in de contracten met de aannemers, zorgt evenwel voor zodanige prijsstijgingen in de onderhoudswerken van het district dat het district genoodzaakt is om de inzet van de middelen te herbekijken.

Daarom richt het districtscollege een schrijven aan het stadsbestuur met de vraag om goedkeuring te verlenen dat de extra werkingsmiddelen voor structureel onderhoud openbaar domein ingezet worden voor het uitvoeren van onderhoudswerken in de Kempenlandstraat.

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2HOB01 - Hoboken speelt zijn troeven uit
2HOB0101 - We investeren in een goed onderhouden, fietsvriendelijk en groen district met plaats voor sport, spel en parkeren
2HOB010101 - Infrastructuur: aanleg en heraanleg openbaar domein

Besluit

Het districtscollege hoboken beslist:

Artikel 1

Het districtscollege keurt de collegiale brief aan het college van burgemeester en schepenen van de stad Antwerpen goed.

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiƫle gevolgen.