Terug
Gepubliceerd op 29/06/2023

2023_DCHO_00144 - GAC/2020/01405/HO02 - Aankoop en plaatsen straatmeubilair. Plaatsen deelopdracht HO02 - Goedkeuring

districtscollege Hoboken
di 27/06/2023 - 19:00 Collegezaal
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Kathelijne Toen, districtsburgemeester; Tom De Boeck, districtsschepen; Paul De Ranter, districtsschepen; Carine Leys, districtsschepen; Ineke Pycke, Districtssecretaris

Afwezig

Carolyn Krekels, districtsschepen; Ine Van de kerkhove, waarnemend districtssecretaris

Secretaris

Ineke Pycke, Districtssecretaris

Voorzitter

Kathelijne Toen, districtsburgemeester
2023_DCHO_00144 - GAC/2020/01405/HO02 - Aankoop en plaatsen straatmeubilair. Plaatsen deelopdracht HO02 - Goedkeuring 2023_DCHO_00144 - GAC/2020/01405/HO02 - Aankoop en plaatsen straatmeubilair. Plaatsen deelopdracht HO02 - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Op 11 juni 2021 (jaarnummer 4777) besliste het college om de raamovereenkomst GAC/2020/01405 voor het plaatsen van straatmeubilair op het openbaar domein in diverse districten te gunnen aan de firma Verbruggen BV, Doornstraat 54, 9140 Temse, ondernemingsnummer 0439.524.816.

Juridische grond

Artikel 43 §4 van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten bepaalt dat als een raamovereenkomst is gesloten met één enkele deelnemer, de erop gebaseerde opdrachten aan hem worden gegund volgens de in de raamovereenkomst gestelde voorwaarden.

Regelgeving: bevoegdheid

Met het collegebesluit van 17 augustus 2007 (jaarnummer 10513) besliste het college om de bevoegdheden waarover het beschikt op grond van artikels 57 §3, 4°,5° en 6° van het Gemeentedecreet en op grond van het gemeenteraadsbesluit van 25 juni 2007 (jaarnummer 1521) binnen de beleidsnormen van de districten, over te dragen aan de districtscolleges met ingang van 1 oktober 2007.

Met het collegebesluit van 12 mei 2017 (jaarnummer 4463) werden de bevoegdheden van de districtscolleges vastgelegd. Artikel 11 bepaalt dat het districtscollege bevoegd is voor het plaatsen, herplaatsen en het onderhoud van lokaal straatmeubilair.

Op 31 mei 2021 (jaarnummer 309) heeft de gemeenteraad de  lijst met bovenlokale locaties goedgekeurd. De straten die in aanmerking komen voor dit besluit, zijn lokale straten.

Argumentatie

Om in 2023 te kunnen inspelen op vragen voor het plaatsen van straatmeubilair in district Hoboken, stelt de bedrijfseenheid Stadsontwikkeling voor om, op basis van het raamcontract GAC/2020/01405 plaatsen straatmeubilair, de deelopdracht GAC/2020/01405/HO02 goed te keuren en een beschikbaar krediet van 10.165,63 EUR (btw inbegrepen) te voorzien.

De werken zullen uitgevoerd worden door de firma Verbruggen BV, Doornstraat 54, 9140 Temse, ondernemingsnummer 0439 524 816.

Algemene financiële opmerkingen

District Hoboken maakte voor deze werken bestelbon 4005557274 op voor een bedrag van 10.165,63 EUR.

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2HOB01 - Hoboken speelt zijn troeven uit
2HOB0101 - We investeren in een goed onderhouden, fietsvriendelijk en groen district met plaats voor sport, spel en parkeren
2HOB010101 - Infrastructuur: aanleg en heraanleg openbaar domein

Besluit

Het districtscollege hoboken beslist:

Artikel 1

Het districtscollege keurt de deelopdracht GAC/2020/01405/HO02 goed, om op ad hoc vragen voor het plaatsen van straatmeubilair in het district te kunnen inspelen, voor een bedrag van 8.401,35 EUR + 1.764,28 EUR (21% btw) = 10.165,63 EUR. De werken kunnen uitgevoerd worden door de firma Verbruggen BV, Doornstraat 54, 9140 Temse, ondernemingsnummer 0439 524 816.

Artikel 2

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:

Omschrijving Bedrag Boekingsadres Bestelbon

plaatsen straatmeubilair
deelopdracht GAC/2020/01405/HO02

vast te leggen op

Verbruggen BV
Doornstraat 54
9140 Temse
ondernemingsnummer: NBE0439 524 816
IBAN: BE48 3930 0894 6927

10.165,63 EUR

budgetplaats: 5062500000
budgetpositie: 225
functiegebied: 2HOB010101A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2HO090200
budgetperiode: 2300  

4005557274


Bijlagen

  • raming_Hoboken.pdf