Terug districtsraad Hoboken

Mon 22/05/2023 - 19:30 Raadszaal

Openbare zitting

A-punten

District Hoboken

secretariaat
openbaar domein
lokaal cultuurbeleid en feestelijkheden

B-punten

District Hoboken

secretariaat
openbaar domein

Initiatiefrecht

Schriftelijke vragen

Interpellaties - Moties - Resoluties