Terug
Gepubliceerd op 07/06/2023

2023_DCHO_00125 - Oudestraat. Onderhoudswerken aan rijwegen en voetpaden in elementverharding - Opdracht SWPR13565A - Goedkeuring

districtscollege Hoboken
di 06/06/2023 - 19:00 Collegezaal
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Kathelijne Toen, districtsburgemeester; Tom De Boeck, districtsschepen; Paul De Ranter, districtsschepen; Carine Leys, districtsschepen; Ineke Pycke, Districtssecretaris

Afwezig

Carolyn Krekels, districtsschepen; Ine Van de kerkhove, waarnemend districtssecretaris

Secretaris

Ineke Pycke, Districtssecretaris

Voorzitter

Kathelijne Toen, districtsburgemeester
2023_DCHO_00125 - Oudestraat. Onderhoudswerken aan rijwegen en voetpaden in elementverharding - Opdracht SWPR13565A - Goedkeuring 2023_DCHO_00125 - Oudestraat. Onderhoudswerken aan rijwegen en voetpaden in elementverharding - Opdracht SWPR13565A - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

FaseActieDatumJaarnummer
Bestek GAC/2019/01001
BestekGoedkeuring Gemeenteraad21 oktober 2019583
Publicatie 23 september 2019 
GunningGoedkeuring college 13 december 201910383
Sluiting opdracht 7 januari 2020 

Op 13 december 2019 (jaarnummer 10383) gunde het college de raamovereenkomst " onderhoudswerken aan rijwegen en voetpaden in elementverharding”, op basis van bestek GAC/2019/01001, aan de firma Verbruggen bvba, Doornstraat 54 te 9140 Temse, met ondernemingsnummer 0439.524.816.
De toewijzingsbrief werd verzonden op 7 januari 2020.

Het districtscollege wenst onderhoudswerken aan rijwegen en voetpaden in elementverharding uit te voeren in de Oudestraat, district Hoboken.

De bedrijfseenheid Stadsontwikkeling legt de opdracht SWPR13565A ter goedkeuring voor.

Juridische grond

Artikel 43 §4 van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten bepaalt dat als een raamovereenkomst is gesloten met één enkele deelnemer, de erop gebaseerde opdrachten aan hem worden gegund volgens de in de raamovereenkomst gestelde voorwaarden.

Regelgeving: bevoegdheid

Met de collegebeslissing van 12 mei 2017 (jaarnummer 4463) werden de bevoegdheden van de districtscolleges vastgelegd.
Artikel 11 bepaalt dat het districtscollege bevoegd is voor lokale straten en pleinen.

In het gemeenteraadsbesluit van 31 mei 2021 (jaarnummer 309) werden de bovenlokale locaties gecoördineerd.

 De Oudestraat is een lokale straat.

Argumentatie

Voor de uitvoering van deze werken maakte de bedrijfseenheid Stadsontwikkeling, op basis van de raamovereenkomst GAC/2019/01001, de opdracht SWPR13565A, Oudestraat op, voor een bedrag van 15.203,65 EUR (exclusief btw).

Rekening houdend met de btw, prijsherzieningen (PH) en de eventuele overschrijding van de vermoedelijke hoeveelheden (VH) bedraagt het vast te leggen budget (in EUR):

Ten laste vanGunningHerziening en VH21% btwTotaal
Aandeel district Hoboken
7.239,85
2.332,14
2.010,12
11.582,11
Stad
6.969,86
2.507,90
1.990,33
11.468,09
Nuts (herbestratingsbons)
993,93
357,63
 283,83
 1.635,39
Totaal
15.203,65
5.197,67 
4.284,28
24.685,59

Uitvoeringstermijn: 5 werkdagen
Prijsherziening: Volgens raamovereenkomstPeriode van opmaak: februari 2023
aanleggen van wegen met cementbetonverhardingen

1.608,15

25.98%

actuele prijsherziening
Overschrijding VH

723,99

10,00%


Algemene financiële opmerkingen

Voor deze werken werden volgende bestelbonnen (in EUR) opgemaakt:

BestelbonnummerTen laste vanBedrag
4005553843
District Hoboken11.582,11

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2HOB01 - Hoboken speelt zijn troeven uit
2HOB0101 - We investeren in een goed onderhouden, fietsvriendelijk en groen district met plaats voor sport, spel en parkeren
2HOB010101 - Infrastructuur: aanleg en heraanleg openbaar domein
2HOB010101M02878 - SWPR13565 Oudestraat (aanpassingen bij aanwerken bouw)

Besluit

Het districtscollege hoboken beslist:

Artikel 1

Het districtscollege keurt de opdracht SWPR13565A voor onderhoudswerken aan rijwegen en voetpaden in elementverharding in de Oudestraat, district Hoboken, goed voor een bedrag van 15.203,65 EUR (exclusief btw). Het aandeel van district Hoboken bedraagt 7.239,85 EUR (exclusief btw). De werken worden, op basis van het bestek GAC/2019/01001, uitgevoerd door de firma Verbruggen bv, Doornstraat 54 te 9140 Temse, met ondernemingsnummer 0439.524.816. Rekening houdend met de btw, prijsherzieningen en de eventuele overschrijding van de vermoedelijke hoeveelheden bedraagt het vast te leggen budget 11.582,11 EUR.

Artikel 2

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:

OmschrijvingBedragBoekingsadresBestelbon

Oudestraat

Opdracht SWPR13565A

Verbruggen bv
Doornstraat 54
9140 Temse


Ondernemingsnummer:
0439 524 816


Rekeningnummer:
BE48 3930 0894 6927

11.582,11EURBudgetplaats: 5062500000
Budgetpositie: 224
Functiegebied: 2HOB010101M02878
Subsidie: SUB_NR
Fonds: Intern
Begrotingsprogramma: 2HO090200
Budgetperiode: 2300
4005553843 

Bijlagen

  • 20230317_Oudestraat_SWPR13565_AB.xlsx
  • 20221114-13565-BT_OT_GRB-RIO_1-200.pdf