Terug
Gepubliceerd op 17/05/2023

2023_DCHO_00103 - Sport. Senioren - Hobokense Fitfestival. Organisatie - Goedkeuring

districtscollege Hoboken
di 16/05/2023 - 19:00 Collegezaal
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Kathelijne Toen, districtsburgemeester; Tom De Boeck, districtsschepen; Paul De Ranter, districtsschepen; Carine Leys, districtsschepen; Carolyn Krekels, districtsschepen; Ineke Pycke, Districtssecretaris

Afwezig

Ine Van de kerkhove, waarnemend districtssecretaris

Secretaris

Ineke Pycke, Districtssecretaris

Voorzitter

Kathelijne Toen, districtsburgemeester
2023_DCHO_00103 - Sport. Senioren - Hobokense Fitfestival. Organisatie - Goedkeuring 2023_DCHO_00103 - Sport. Senioren - Hobokense Fitfestival. Organisatie - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Op dinsdag 6 juni 2023 organiseert het district Hoboken het Hobokens Fitfestival. Deze sportdag voor senioren (55+) heeft tot doel deze leeftijdsgroep samen aan het sporten te krijgen. In samenwerking met een aantal Hobokense sport- en seniorenverenigingen biedt het district Hoboken een divers, gratis, sportief middag- en avondprogramma aan waarop de deelnemers zich vrij kunnen inschrijven.

Het budget voor deze ontmoetingsdagen werd voorzien bij aanpassing 6 van het meerjarenplan 2020-2025, goedgekeurd door de districtsraad van Hoboken op 19 december 2022 (jaarnummer 00093).

Regelgeving: bevoegdheid

Met de collegebeslissing van 12 mei 2017 (jaarnummer 04463) werden de bevoegdheden van de districtscolleges vastgelegd. Artikel 3 bepaalt dat het districtscollege bevoegd is voor lokaal sportbeleid. Artikel 5 bepaalt dat het districtscollege bevoegd is voor lokaal seniorenbeleid.

Argumentatie

Het districtsbestuur wil Hoboken doen bruisen. Daartoe wil het, door middel van laagdrempelige wijksportactiviteiten, bewonersgroepen zoals senioren aanzetten om te bewegen. Met het Hobokense Fitfestival wil het districtsbestuur zowel de nog actieve, als de minder actieve 55-plussers van Hoboken samen aan het sporten te krijgen. 

Om zoveel mogelijk senioren te bereiken wordt gekozen voor een toegankelijk en gratis namiddag- en avondprogramma in het park Sorghvliedt, Het aanbod is opgedeeld in vijf blokken met telkens tussen de drie en zes sportactiviteiten van 45 minuten. Nadien hebben de deelnemers 15 minuten de tijd om zich te verplaatsen naar een volgende sportsessie. Elke deelnemer vult zijn sportdag vrij in door zich in te schrijven op de gratis activiteiten waar deze zich toe aangesproken voelt. Sportsessies die niet ingevuld raken zullen op voorhand geannuleerd worden.

De verdeling van de tijdsblokken en sportactiviteiten is de volgende:

14.00 uur-14.45 uur
Wiilinedancekrolfpétanque
tafeltennis
nummer kubb
15.00 uur -15.45 uur
Wii
linedancekrolfpétanque
tafeltennis
nummer kubb
16.00 uur -16.45 uur
EHBOhondenwandelingwandelvoetbalpétanque
tafeltennis

19.00 uur -19.45 uur
EHBOtai chijive/swingzumba goldKaibo
20.00 uur -20.45 uur
yogatai chi
jive/swingDaarnaast is er een doorlopend en een vrij aanbod; een lange fietstocht start om 14.00 uur, een korte fietstocht start om 16.00 uur en een nordic walkingsessie start om 15.00 uur.

Als doorlopend aanbod wordt een wandelzoektocht aangeboden. Daarnaast is er de mogelijkheid om je evenwicht te laten scannen tussen 14.00 uur en 17.00 uur. Deze activiteiten werken zonder voorafgaande inschrijving.

Deelnemers kunnen bij aanvang van het evenement een goodiebag ophalen zolang de voorraad strekt. Hierin zit een flesje water en een tegoedbon om later in de maand juni een kennismakingssessie badminton te volgen. Hiervoor kunnen deelnemers rechtstreeks reserveren bij de badmintonclub. Een infostand met folders over gezonde voeding, gezond bewegen, de beweegbankjes, valpreventie, het 10.000 stappenprogramma, ontmoetwandelingen en bewegen op verwijzing zal voorzien worden. De folders worden aangeleverd door Lokaal Gezondheidsoverleg Antwerpen (LOGO) en de seniorenconsulent van het district Hoboken. Tevens is deze infostand het aanspreekpunt van de organisatie.

Naast een sportief luik ligt de nadruk van het Hobokens Fitfestival ook op elkaar ontmoeten. In de zomerbar in park Sorghvliedt is er de mogelijkheid om tussen de sportsessies door, of na afloop, iets te consumeren op eigen rekening, ervaringen uit te wisselen of om afspraken te maken om samen nog eens te gaan sporten. Vrijwilligers krijgen een versnapering aangeboden door district Hoboken.

Algemene financiƫle opmerkingen

De uitgaven voor de ontmoetingsdagen worden goedgekeurd onder gedelegeerd budgethouderschap en verrekend op volgend boekingsadres: Budgetplaats: 5061500000 / 5063000000 – functiegebied: 2HOB010204A00000 / 2HOB010207A00000 – budgetpositie: 6141 – begrotingsprogramma: 2HO090740 / 2HO090959.

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2HOB01 - Hoboken speelt zijn troeven uit
2HOB0102 - We laten Hoboken bruisen
2HOB010207 - Senioren
9 - Decentralisatie
2HOB01 - Hoboken speelt zijn troeven uit
2HOB0102 - We laten Hoboken bruisen
2HOB010204 - Sporten en bewegen stimuleren

Besluit

Het districtscollege hoboken beslist:

Artikel 1

Het districtscollege keurt de organisatie van het Hobokens Fitfestival op 6 juni 2023 goed

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiƫle gevolgen.

Bijlagen

  • 20230606_programma_Fitfestival.pdf