Terug
Gepubliceerd op 17/05/2023

Besluitenlijst  districtscollege Hoboken

di 16/05/2023 - 19:00 Collegezaal

 • 1.

  2023_DCHO_00103 - Sport. Senioren - Hobokense Fitfestival. Organisatie - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 2.

  2023_DCHO_00104 - Ondersteuning - Jeugd - VZW Formaat Hoboken - Vastlegging nominatief krediet jaar 2023. Afsprakennota - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 3.

  2023_DCHO_00105 - Districtscollege - Notulen 9 mei 2023 - Goedkeuring

  Goedgekeurd