Terug districtsraad Hoboken

Mon 26/06/2023 - 19:30 Raadszaal

Openbare zitting

A-punten

District Hoboken

secretariaat
Burger- en buurtinitiatieven
lokaal seniorenbeleid
communicatie
openbaar domein
lokaal jeugdbeleid

B-punten

Financiën

Gemeenschappelijke Aankoopcentrale

District Hoboken

openbaar domein

Initiatiefrecht

Interpellaties - Moties - Resoluties


Publicaties

Besluitenlijst
Notulen