Terug
Gepubliceerd op 31/05/2023

2023_DCHO_00119 - Lokale Economie - Reglement verkiezing Hobokense Ondernemers van het Jaar - Goedkeuring

districtscollege Hoboken
di 30/05/2023 - 19:00 Collegezaal
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Kathelijne Toen, districtsburgemeester; Carine Leys, districtsschepen; Carolyn Krekels, districtsschepen; Ineke Pycke, Districtssecretaris

Afwezig

Tom De Boeck, districtsschepen; Paul De Ranter, districtsschepen; Ine Van de kerkhove, waarnemend districtssecretaris

Secretaris

Ineke Pycke, Districtssecretaris

Voorzitter

Kathelijne Toen, districtsburgemeester
2023_DCHO_00119 - Lokale Economie - Reglement verkiezing Hobokense Ondernemers van het Jaar - Goedkeuring 2023_DCHO_00119 - Lokale Economie - Reglement verkiezing Hobokense Ondernemers van het Jaar - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Het district Hoboken wenst de lokale ondernemers te betrekken bij Hobokense activiteiten en wil werk maken van kleine acties die een positief effect hebben voor zowel de ondernemers zelf als voor de Hobokenaren in het algemeen. Een van de acties is het jaarlijks organiseren van een netwerkmoment voor de lokale ondernemers. Een nieuwe actie die het district wil realiseren is de verkiezing van "Hobokense ondernemers van het jaar". Voor de verkiezing van de "Hobokense ondernemers van het jaar" werd een reglement opgesteld. 

Regelgeving: bevoegdheid

Met de gemeenteraadsbeslissing van 29 mei 2017 (jaarnummer 300) werden de bevoegdheden van de districtsraden bepaald. Artikel 10 bepaalt dat de districtsraad bevoegd is voor lokale middenstand en handelaars.

Argumentatie

Het district Hoboken wil de lokale ondernemers motiveren en haar waardering voor deze ondernemers uiten. Het district wil dit doen middels een jaarlijkse verkiezing van de "Hobokense Ondernemers van het jaar" in drie categorieƫn, nl.

  1. Hobokens Ondernemer van het jaar - Publiekstrofee
  2. Hobokens Ondernemer van het jaar - Trofee van de vakjury
  3. Life-time-achievement-award Hobokense Ondernemer.

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2HOB01 - Hoboken speelt zijn troeven uit
2HOB0103 - Samen met de actieve Hobokenaar maken we een welvarend, warm en bruisend district
2HOB010302 - Lokale economie ondersteunen

Besluit

Het districtscollege hoboken legt het volgende voor aan de districtsraad hoboken:

Artikel 1

De districtsraad van Hoboken keurt het reglement verkiezing Hobokense Ondernemers van het jaar met een looptijd van 1 augustus 2023 tot en met 31 december 2025, goed.

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiƫle gevolgen.

Bijlagen

  • 20230530_reglement_ondernemerawards.pdf