Terug
Gepubliceerd op 31/05/2023

2023_DCHO_00115 - Reglement - Jeugd - Reglement projectondersteuning Hoboken - toekenning krediet 2023 - Goedkeuring

districtscollege Hoboken
di 30/05/2023 - 19:00 Collegezaal
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Kathelijne Toen, districtsburgemeester; Carine Leys, districtsschepen; Carolyn Krekels, districtsschepen; Ineke Pycke, Districtssecretaris

Afwezig

Tom De Boeck, districtsschepen; Paul De Ranter, districtsschepen; Ine Van de kerkhove, waarnemend districtssecretaris

Secretaris

Ineke Pycke, Districtssecretaris

Voorzitter

Kathelijne Toen, districtsburgemeester
2023_DCHO_00115 - Reglement - Jeugd - Reglement projectondersteuning Hoboken - toekenning krediet 2023 - Goedkeuring 2023_DCHO_00115 - Reglement - Jeugd - Reglement projectondersteuning Hoboken - toekenning krediet 2023 - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

De districtsraad keurde op 19 december 2022 (jaarnummer 93) het aangepast meerjarenplan 6 goed. 

De districtsraad keurde op 19 december 2022 (jaarnummer 95) het reglement projectondersteuning Hoboken goed. 

Om het reglement projectondersteuning te kunnen uitvoeren is budget nodig op het investeringsbudget.

Juridische grond

De wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen.

Het Kaderbesluit basisprincipes ondersteuningsbeleid zoals goedgekeurd door de gemeenteraad van 26 oktober 2020 (jaarnummer 595).

Regelgeving: bevoegdheid

Artikel 249 in samenlezing met artikel 143 van het  Decreet Lokaal bestuur bepalen dat de districtsraad bevoegd is voor het vaststellen van het meerjarenplan en de aanpassingen ervan.

Argumentatie

Het district Hoboken wil samen met bewoners en verenigingen initiatieven nemen om haar wijken te versterken en de leefbaarheid te verhogen.
Met het reglement projectondersteuning Hoboken wil het district Hoboken deze initiatieven ondersteunen en voorziet hiervoor een bedrag van 15.000,00 EUR.

Algemene financiƫle opmerkingen

Om het investeringsbudget voor het reglement op de projectondersteuning te kunnen voorzien is onderstaande verschuiving nodig van 'nog te bepalen'.

BoekingsadresActieHuidig bedragVerschuivingNieuw bedrag
Budgetplaats 5061000000
Functiegebied 2HOB010303A00000
Budgetpositie 664500
Begrotingsprogramma 2HO090750
Budgetjaar 2300
Infrastructuurtoelagen jeugdverenigingen
30.077,42 EUR- 15.000,00 EUR15.077,42 EUR
Budgetplaats 5061000000
Functiegebied 2HOB010303A00000
Budgetpositie 664800
Begrotingsprogramma 2HO090750
Budgetjaar 2300
Infrastructuurtoelagen jeugdverenigingen7.736,00 EUR+ 15.000,00 EUR22.736,00 EUR

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2HOB01 - Hoboken speelt zijn troeven uit
2HOB0103 - Samen met de actieve Hobokenaar maken we een welvarend, warm en bruisend district
2HOB010301 - Ondersteuning initiatieven van bewoners
9 - Decentralisatie
2HOB01 - Hoboken speelt zijn troeven uit
2HOB0103 - Samen met de actieve Hobokenaar maken we een welvarend, warm en bruisend district
2HOB010303 - Verenigingen ondersteunen

Besluit

Het districtscollege hoboken legt het volgende voor aan de districtsraad hoboken:

Artikel 1

De districtsraad beslist om een bedrag van 15.000,00 EUR op het investeringsbudget te voorzien zoals aangegeven voor het reglement projectondersteuning Hoboken.

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiƫle gevolgen.