Terug districtsraad Hoboken

Mon 24/04/2023 - 19:30 Raadszaal

Openbare zitting

A-punten

District Hoboken

secretariaat
openbaar domein

B-punten

District Hoboken

openbaar domein

Initiatiefrecht

Interpellaties - Moties - Resoluties