Terug
Gepubliceerd op 08/03/2023

2023_DCHO_00039 - Ondersteuning - Jeugd - Reglement projectondersteuning Hoboken. Scouting Hoboken FV. Route 33 en Gate 33. Toekenning en uitbetaling ondersteuning - Goedkeuring

districtscollege Hoboken
di 07/03/2023 - 19:00 Collegezaal
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Kathelijne Toen, districtsburgemeester; Tom De Boeck, districtsschepen; Carine Leys, districtsschepen; Ineke Pycke, Districtssecretaris

Afwezig

Paul De Ranter, districtsschepen; Carolyn Krekels, districtsschepen; Ine Van de kerkhove, waarnemend districtssecretaris

Secretaris

Ineke Pycke, Districtssecretaris

Voorzitter

Kathelijne Toen, districtsburgemeester
2023_DCHO_00039 - Ondersteuning - Jeugd - Reglement projectondersteuning Hoboken. Scouting Hoboken FV. Route 33 en Gate 33. Toekenning en uitbetaling ondersteuning - Goedkeuring 2023_DCHO_00039 - Ondersteuning - Jeugd - Reglement projectondersteuning Hoboken. Scouting Hoboken FV. Route 33 en Gate 33. Toekenning en uitbetaling ondersteuning - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Op 19 december 2022 (jaarnummer 93) keurde de districtsraad aanpassing 6 van het meerjarenplan 2020-2025 goed.

Op 19 december 2022 (jaarnummer 95) keurde de districtsraad het reglement projectondersteuning Hoboken goed.

Scouting Hoboken FV (ondernemingsnummer NXX0013837049) diende een aanvraag in voor ondersteuning op basis van het reglement projectondersteuning Hoboken.

Scouting Hoboken FV (ondernemingsnummer NXX0013837049) organiseert op 29 april 2023 de tweede editie van een nieuw evenement: ROUTE 33 en GATE 33. 

  • Avontuurlijke scoutsrun langs verschillende groene plekken in Hoboken waarbij hun kennis over Scouting wordt getest via scouteske opdrachten,
  • Randanimatie (springkastelen, knutselactiviteit en andere spelactiviteiten),
  • Openluchtcafé 
  • Eetavond 
  • Fuif

Scouting Hoboken FV (ondernemingsnummer NXX0013837049) wil een familiedag aanbieden waarbij plezier en ontmoeting centraal staan.

Argumentatie

De gevraagde ondersteuning van Scouting Hoboken FV (ondernemingsnummer NXX0013837049) voldoet aan de voorwaarden van het reglement en wordt goedgekeurd.

De jury adviseert unaniem akkoord voor het ingediende project.

Juridische grond

De wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen.

Het Kaderbesluit basisprincipes ondersteuningsbeleid zoals goedgekeurd door de gemeenteraad van 26 oktober 2020 (jaarnummer 595).

Regelgeving: bevoegdheid

Binnengemeentelijke decentralisatie

In het collegebesluit van 12 mei 2017 (jaarnummer 4463) werden de bevoegdheden van de districtscolleges vastgelegd.

Artikel 4 bepaalt dat het districtscollege bevoegd is voor lokaal jeugdbeleid.

Besluit

Het districtscollege hoboken beslist:

Artikel 1

Het districtscollege keurt de toekenning en uitbetaling van volgende ondersteuning goed:

Scouting Hoboken FV (ondernemingsnummer NXX0013837049) 1.865,00 euro

Artikel 2

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:
OmschrijvingBedragBoekingsadresBestelbon
Scouting Hoboken FV
Harold Rosherstraat 40
2660 Hoboken
Rekeningnummer:
BE24 7330 6213 9038
Ondernemingsnummer:
NXX0013837049
1.865,00 EURbudgetplaats: 5061000000
budgetpositie: 6496500
functiegebied: 2HOB010303A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: intern
begrotingsprogramma: 2HO090750
budgetperiode: 2300
4505148097

Bijlagen

  • juryverslag.pdf