Terug
Gepubliceerd op 15/02/2023

2023_DCHO_00028 - Herdenking - Bevrijding van Hoboken. 78e herdenking stopzetten van Wereldoorlog II en de bevrijding van de concentratiekampen - Goedkeuring

districtscollege Hoboken
di 14/02/2023 - 19:00 Collegezaal
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Kathelijne Toen, districtsburgemeester; Carine Leys, districtsschepen; Carolyn Krekels, districtsschepen; Ineke Pycke, Districtssecretaris

Afwezig

Tom De Boeck, districtsschepen; Paul De Ranter, districtsschepen; Ine Van de kerkhove, waarnemend districtssecretaris

Secretaris

Ineke Pycke, Districtssecretaris

Voorzitter

Kathelijne Toen, districtsburgemeester
2023_DCHO_00028 - Herdenking - Bevrijding van Hoboken. 78e herdenking stopzetten van Wereldoorlog II en de bevrijding van de concentratiekampen - Goedkeuring 2023_DCHO_00028 - Herdenking - Bevrijding van Hoboken. 78e herdenking stopzetten van Wereldoorlog II en de bevrijding van de concentratiekampen - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Het Algemeen Verbond van Oudstrijders- en Gelijkgestelde Verenigingen van Hoboken (A.V.O.G.) organiseert op maandag 8 mei 2023 de 78e herdenking van de bevrijding van Hoboken. Aan het Heldenmonument worden twee kransen neergelegd en één op het erepark van de begraafplaats van Hoboken. 

Het budget werd voorzien bij aanpassing 6 van het meerjarenplan 2020-2025, goedgekeurd door de districtsraad van Hoboken op 19 december 2022 (jaarnummer 93).

Argumentatie

Programma:

  • 19.00 uur: bijeenkomst aan het Heldenmonument in park Broydenborg;
  • 19.15 uur: bloemenhulde en toespraken aan het Heldenmonument.
  • 20.00 uur: ontvangst met receptie op het districtshuis.

Elk jaar wordt door het district tijdens deze herdenking twee kransen neergelegd aan het Heldenmonument in park Broydenborg.en één op het erepark van de begraafplaats van Hoboken. Er wordt voorgesteld om aan de aanwezigen een receptie aan te bieden.

Er wordt voorgesteld om de heer Tom De Boeck, districtsschepen, aan te duiden als vertegenwoordiger van het district om een toespraak te houden tijdens de plechtigheid.

Regelgeving: bevoegdheid

Met het collegebesluit van 12 mei 2017 (jaarnummer 4463) werden de bevoegdheden van de districtscolleges vastgelegd. Artikel 7 bepaalt dat het districtscollege bevoegd is voor lokale feestelijkheden.

Algemene financiële opmerkingen

Bestelbon 4005543393 wordt goedgekeurd onder gedelegeerd budgethouderschap en verrekend op volgend budgetadres:  budgetplaats: 5064500000, functiegebied: 2HOB010201A00000, budgetpositie: 6141, begrotingsprogramma: 2HO090719.

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2HOB01 - Hoboken speelt zijn troeven uit
2HOB0102 - We laten Hoboken bruisen

Besluit

Het districtscollege hoboken beslist:

Artikel 1

Het districtscollege keurt het programma van de 78e herdenking van het stopzetten van Wereldoorlog II en de bevrijding van de concentratiekampen goed.

Artikel 2

Het districtscollege keurt goed om de heer Tom De Boeck, districtsschepen, aan te duiden om het district op deze plechtigheid te vertegenwoordigen en een toespraak te houden.

Artikel 3

Het districtscollege neemt kennis van de uitgaven die goedgekeurd worden onder gedelegeerd budgethouderschap.

Artikel 4

Het districtscollege keurt goed dat de aanwezigen een receptie wordt aangeboden

Artikel 5

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

Artikel 6

Het districtscollege geeft opdracht aan:

Dienst Taak
BZ/District Hoboken/Secretariaat 
  • kransen en materiaal bestellen
  • De Lijn aanschrijven voor onderbreking tram 2 en 4
  • receptie verzorgen