Terug
Gepubliceerd op 15/02/2023

2023_DCHO_00029 - Ondersteuning. District Hoboken. Cultuur. Reglement Projecttoelage. Afsprakennota - Ondersteuning Slagwerkfestival Klinken#2, 2023. Toekenning en uitbetaling - Goedkeuring

districtscollege Hoboken
di 14/02/2023 - 19:00 Collegezaal
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Kathelijne Toen, districtsburgemeester; Carine Leys, districtsschepen; Carolyn Krekels, districtsschepen; Ineke Pycke, Districtssecretaris

Afwezig

Tom De Boeck, districtsschepen; Paul De Ranter, districtsschepen; Ine Van de kerkhove, waarnemend districtssecretaris

Secretaris

Ineke Pycke, Districtssecretaris

Voorzitter

Kathelijne Toen, districtsburgemeester
2023_DCHO_00029 - Ondersteuning. District Hoboken. Cultuur. Reglement Projecttoelage. Afsprakennota - Ondersteuning Slagwerkfestival Klinken#2, 2023. Toekenning en uitbetaling - Goedkeuring 2023_DCHO_00029 - Ondersteuning. District Hoboken. Cultuur. Reglement Projecttoelage. Afsprakennota - Ondersteuning Slagwerkfestival Klinken#2, 2023. Toekenning en uitbetaling - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

AG Stedelijk Onderwijs / Academie Hoboken Muziek-Woord-Dans (ondernemingsnummer 0824.039.071) diende eind september 2022 een digitale projectaanvraag in voor de realisatie van een slagwerkfestival Klinken#2 in november 2022. De aanvraag was echter niet volledig. Na overleg met de Academie, cultuurcoördinator en districtsschepen cultuur is de datum verzet naar zaterdag 7 januari 2023 in de Academie Hoboken Muziek-Woord-Dans. 

De districtsraad van Hoboken keurde op 16 december 2019 (jaarnummer 118) het toelagereglement voor Hobokense projecten goed, dit toelagreglement is van toepassing op deze aanvraag.  

De districtsraad van Hoboken keurde op 19 december 2022 (jaarnummer 93) de aanpassing 6 van het meerjarenplan 2020-2025, goed, hierin werd het budget voor projectondersteuning voorzien.

Argumentatie

Het districtsbestuur maakt samen met actieve Hobokenaars een warm en bruisend district. Daartoe ondersteunt het onder meer Hobokense verenigingen.

AG Stedelijk Onderwijs Antwerpen/ Academie Hoboken Muziek-Woord-Dans (ondernemingsnummer 0824.039.071) organiseerde op 7 januari 2023 het slagwerkfestival Klinken#2. Ze vragen voor de realisatie van dit project een ondersteuning van 3.000,00 EUR.

Het districtsbestuur wil het slagwerkfestival ondersteunen voor 3.000,00 EUR. De voorwaarden voor de besteding van deze ondersteuning zijn opgenomen in de afsprakennota. 

Juridische grond

  • de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en aanwending van sommige toelagen (Belgisch Staatsblad 6 december 1983);
  • het reglement op de toelagen goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 18 december 2006 (jaarnummer 2730).

Regelgeving: bevoegdheid

Met het collegebesluit van 12 mei 2017 (jaarnummer 4463) werden de bevoegdheden van de districtscolleges vastgelegd. Artikel 2 bepaalt dat het districtscollege bevoegd is voor lokaal cultuurbeleid. 

Algemene financiële opmerkingen

De uitbetalingsregels voor de ondersteuning werden vastgelegd in het toelagereglement op de Hobokense projecten.

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2HOB01 - Hoboken speelt zijn troeven uit
2HOB0102 - We laten Hoboken bruisen
2HOB010201 - Evenementen

Besluit

Het districtscollege hoboken beslist:

Artikel 1

Het districtscollege bekrachtigt de afsprakennota die loopt van 1 januari 2023 tot en met 31 maart 2023 voor het Slagwerkfestival Klinken #2 2023 georganiseerd door AG Stedelijk Onderwijs/ Academie Hoboken Muziek-Woord-Dans (ondernemingsnummer 0824.039.071).

Artikel 2

Het districtscollege keurt de toekenning en uitbetaling van de projectondersteuning voor een bedrag van 3.000,00 EUR aan AG Stedelijk Onderwijs/ Academie Hoboken Muziek-Woord-Dans (ondernemingsnummer 0824.039.071) goed. 

Artikel 3

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:

OmschrijvingBedragBoekingsadresBestelbon
 AG Stedelijk onderwijs Antwerpen/
Academie Hoboken Muziek - Woord - Dans
Frankrijklei 71-73
2000 Antwerpen
rekeningnummer
BE56 0910 1734 9588
ondernemingsnummer
0824.037.071
3.000,00 EURbudgetplaats: 5062000000
budgetpositie: 6496430
functiegebied: 2HOB010303A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: intern
begrotingsprogramma: 2HO090739
budgetperiode: 2300
 4505147512