Terug
Gepubliceerd op 23/03/2023

2023_DCHO_00050 - Markten - Wekelijkse openbare markt in Hoboken op feestdagen 10 april 2023, 1 mei 2023, 29 mei 2023 en 11 november 2023 - Goedkeuring

districtscollege Hoboken
di 21/03/2023 - 19:00 Collegezaal
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Kathelijne Toen, districtsburgemeester; Tom De Boeck, districtsschepen; Carine Leys, districtsschepen; Carolyn Krekels, districtsschepen; Ineke Pycke, Districtssecretaris

Afwezig

Paul De Ranter, districtsschepen; Ine Van de kerkhove, waarnemend districtssecretaris

Secretaris

Ineke Pycke, Districtssecretaris

Voorzitter

Kathelijne Toen, districtsburgemeester
2023_DCHO_00050 - Markten - Wekelijkse openbare markt in Hoboken op feestdagen 10 april 2023, 1 mei 2023, 29 mei 2023 en 11 november 2023 - Goedkeuring 2023_DCHO_00050 - Markten - Wekelijkse openbare markt in Hoboken op feestdagen 10 april 2023, 1 mei 2023, 29 mei 2023 en 11 november 2023 - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

De gemeenteraad keurde op 19 december 2022 (jaarnummer 770) het politiereglement 'Reglement voor de openbare markten' goed. Hierin werd opgenomen dat de districten kunnen beslissen of ze een wekelijkse openbare markt willen organiseren op een feestdag.

Elke maandag van 8.00 uur tot 13.00 uur en zaterdag van 8.00 uur tot 13.00 uur wordt in Hoboken op de Kioskplaats de wekelijkse openbare markt georganiseerd.

District Hoboken wil in 2023 de wekelijkse openbare markt laten doorgaan op de feestdagen 10 april 2023, 1 mei 2023, 29 mei 2023 en 11 november 2023.

Argumentatie

District Hoboken wil de wekelijkse openbare markten die plaatsvindt op de feestdagen 10 april 2023, 1 mei 2023, 29 mei 2023 en 11 november 2023 organiseren om op die manier het bestaande aanbod nog te versterken. 

Juridische grond

Wet van 25 juni 1993 betreffende de uitoefening en de organisatie van ambulante en kermisactiviteiten, zoals nadien gewijzigd. Koninklijk Besluit van 24 september 2006 betreffende de uitoefening en organisatie van ambulante activiteiten, zoals nadien gewijzigd.

Koninklijk besluit van 24 september 2006 betreffende de uitoefening en de organisatie van kermisactiviteiten en ambulante activiteiten in kermisgastronomie, zoals tot op heden gewijzigd.

Het politiereglement 'Reglement voor de openbare markten', goedgekeurd door de gemeenteraad op 19 december 2022 (jaarnummer 770).

Regelgeving: bevoegdheid

Artikel 9 van het besluit over de binnengemeentelijke decentralisatie en de delegatie van bevoegdheden, goedgekeurd op 12 mei 2017 (jaarnummer 4463), vermeldt dat de bevoegdheden over lokale markten en foren worden overgedragen aan de districtscolleges.

Artikel 7 van het stedelijk politiereglement - reglement voor de openbare markten, goedgekeurd door de gemeenteraad op 19 december 2022 (jaarnummer 770) bepaalt dat het (districts) college beslist of er een markt georganiseerd wordt op een feestdag. 

Beleidsdoelstellingen

6 - Lerende en werkende stad
2LWS08 - Markten en foren
2LWS0801 - Uitbouw markten en foren
2LWS080102 - Het marktaanbod is afgestemd op de behoeften van de klant

Besluit

Het districtscollege hoboken beslist:

Artikel 1

Het districtscollege beslist om de wekelijkse openbare markt op de Kioskplaats in Hoboken op de feestdagen 10 april 2023, 1 mei 2023, 29 mei 2023 en 11 november 2023 op te stellen.

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiƫle gevolgen.

Artikel 3

Het districtscollege geeft opdracht aan:

Dienst Taak
SB/EFMF/MF

de marktkramers informeren over de extra opstellingen op maandag 1 april 2023, 1 mei 2023 en 29 mei 2023 en op zaterdag 11 november 2023.

SB/EFMF/MF toezicht houden op de markt;
SB/BOF elektriciteitskasten voorzien;
SW/B&O/VDCzorgen voor signalisatie op de markt;
HO/wijkoverlegde buurtbewoners informeren over de extra opstellingen op maandag 10 april 2023, 1 mei 2023 en 29 mei 2023 en op zaterdag 11 november 2023.
SB/SRhet reinigen van het terrein na afloop van de markt;
MV/STtoezicht te houden op de markt;