Terug
Gepubliceerd op 23/03/2023

2023_DCHO_00051 - Lokale Middenstand - Deelname aan 'Maand van de markt' - Goedkeuring

districtscollege Hoboken
di 21/03/2023 - 19:00 Collegezaal
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Kathelijne Toen, districtsburgemeester; Tom De Boeck, districtsschepen; Carine Leys, districtsschepen; Carolyn Krekels, districtsschepen; Ineke Pycke, Districtssecretaris

Afwezig

Paul De Ranter, districtsschepen; Ine Van de kerkhove, waarnemend districtssecretaris

Secretaris

Ineke Pycke, Districtssecretaris

Voorzitter

Kathelijne Toen, districtsburgemeester
2023_DCHO_00051 - Lokale Middenstand - Deelname aan 'Maand van de markt' - Goedkeuring 2023_DCHO_00051 - Lokale Middenstand - Deelname aan 'Maand van de markt' - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Het budget werd voorzien bij aanpassing 6 van het meerjarenplan 2020-2025, goedgekeurd door de districtsraad van Hoboken op 19 december 2022 (jaarnummer 93)

Argumentatie

Net als in 2022 organiseert de Provincie Antwerpen in april 2023 een promotieactie voor de Vlaamse wekelijkse markten onder de titel 'Maand van de Markt'. De procedures van deze promotieactie werden vastgelegd in een reglement dat als bijlage bij dit besluit werd gevoegd. De consumenten kunnen op de markt aan een wedstrijd deelnemen en een prijs winnen.

Aan gemeenten en districten wordt gevraagd om aan deze promotieactie deel te nemen. Het district wil aan deze promotieactie 'Maand van de markt' van de provincie Antwerpen deelnemen.

Het district wil voor deze actie acht gepersonaliseerde boodschappentrolleys als prijs schenken.

Regelgeving: bevoegdheid

Met het collegebesluit van 12 mei 2017 (jaarnummer 4463) werden de bevoegdheden van de districtscolleges vastgelegd. Artikel 9 bepaalt dat het districtscollege bevoegd is voor markten en foren.

Algemene financiƫle opmerkingen

Bestelbon 4005547852 wordt  goedgekeurd onder het gedelegeerd budgethouderschap en verrekend op volgend budgetadres: Budgetplaats: 5060100000 – Functiegebied: 2HOB010302A00000 – Begrotingsprogramma: 2HO090190 – Budgetpositie: 6141.

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2HOB01 - Hoboken speelt zijn troeven uit

Besluit

Het districtscollege hoboken beslist:

Artikel 1

Het districtscollege keurt de deelname aan de promotieactie 'Maand van de Markt 2023' van de provincie Antwerpen goed.

Artikel 2

Het districtscollege neemt kennis van de uitgaven die goedgekeurd worden onder het gedelegeerd budgethouderschap.

Artikel 3

Dit besluit heeft in principe geen financiƫle gevolgen.

Bijlagen