Terug
Gepubliceerd op 23/03/2023

2023_DCHO_00053 - Groen - Beheer openbaar bomenbestand 2023. Karel Cuypersstraat. Vervangen van één boom. Dossier 2023_27 - Goedkeuring

districtscollege Hoboken
di 21/03/2023 - 19:00 Collegezaal
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Kathelijne Toen, districtsburgemeester; Tom De Boeck, districtsschepen; Carine Leys, districtsschepen; Carolyn Krekels, districtsschepen; Ineke Pycke, Districtssecretaris

Afwezig

Paul De Ranter, districtsschepen; Ine Van de kerkhove, waarnemend districtssecretaris

Secretaris

Ineke Pycke, Districtssecretaris

Voorzitter

Kathelijne Toen, districtsburgemeester
2023_DCHO_00053 - Groen - Beheer openbaar bomenbestand 2023. Karel Cuypersstraat. Vervangen van één boom. Dossier 2023_27 - Goedkeuring 2023_DCHO_00053 - Groen - Beheer openbaar bomenbestand 2023. Karel Cuypersstraat. Vervangen van één boom. Dossier 2023_27 - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

In de Karel Cuypersstraat, district Hoboken moet één boom vervangen worden.

Argumentatie

Het betreft één Quercus palustris (moeraseik - stamomtrek 112 cm). De stam van de boom is aangetast door tonderzwam. Deze schimmel breekt de structuur van het hout af, waardoor er een verhoogd risico ontstaat op afbreken van de boom. De boom moet om veiligheidsredenen geveld worden.

De boom wordt in het eerstvolgende plantseizoen vervangen door één Quercus palustris (moeraseik - plantmaat stamomtrek 18/20 cm). Deze wordt op dezelfde locatie aangeplant.

Juridische grond

Artikel 6.1, 7° van het besluit van de Vlaamse regering van 16 juli 2010 tot bepaling van handelingen waarvoor geen stedenbouwkundige vergunning nodig is bepaalt dat er geen stedenbouwkundige vergunning vereist is voor het vellen van hoogstammige bomen die geen deel uitmaken van een bos, op openbaar domein, mits in de onmiddellijke omgeving in het eerstvolgende plantseizoen een heraanplanting gebeurt.

Regelgeving: bevoegdheid

Met de collegebeslissing van 12 mei 2017 (jaarnummer 4463) werden de bevoegdheden van de districtscolleges vastgelegd. Artikel 12 bepaalt dat het districtscollege bevoegd is voor lokale parken en groenaanplantingen.

Bij besluit van de gemeenteraad van 31 mei 2021 (jaarnummer 309) werden de bovenlokale locaties vastgelegd.

De Karel Cuypersstraat is lokaal. Het district heeft beslissingsbevoegdheid.

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2HOB01 - Hoboken speelt zijn troeven uit

Besluit

Het districtscollege hoboken beslist:

Artikel 1

Het districtscollege keurt goed dat één Quercus palustris (moeraseik - stamomtrek 112 cm) wordt geveld in de Karel Cuypersstraat, district Hoboken. De boom wordt in het eerstvolgende plantseizoen vervangen door één Quercus palustris (moeraseik - plantmaat stamomtrek 18/20 cm) . Deze wordt in de onmiddellijke omgeving aangeplant.

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

Artikel 3

Het districtscollege geeft opdracht aan:

dienst taak
SB/GB district Hoboken inlichten over het tijdstip van het vellen van de boom
HO/wijkoverleg in onderling overleg met SB/GB de buurtbewoners inlichten over de geplande ingreep

Bijlagen

  • Inplantingsplan__2023_27.pdf
  • 2023_27_2.pdf
  • Foto_2023_27.pdf