Terug
Gepubliceerd op 28/11/2023

2023_GR_00731 - Strategische horecakern Theaterbuurt. Deelzones Oudevaartplaats, Nieuwstad en Leopoldplaats - Opheffing besluiten. Zoneringsplan - Goedkeuring

gemeenteraad
ma 27/11/2023 - 19:30 Stadhuis
Goedgekeurd
Dit besluit handelt over een Andere.

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester-voorzitter; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Claude Marinower, raadslid; Nahima Lanjri, raadslid; André Gantman, raadslid; Anke Van dermeersch, raadslid; Peter Mertens, raadslid; Liesbeth Homans, raadslid; Mie Branders, raadslid; Joris Giebens, raadslid; Johan Klaps, raadslid; Caroline Bastiaens, raadslid; Danielle Meirsman, raadslid; Martine Vrints, raadslid; Koen Laenens, raadslid; Peggy Pooters, raadslid; Kevin Vereecken, raadslid; Imade Annouri, raadslid; Kristel Somers, raadslid; Ilse van Dienderen, raadslid; Nordine Saidi Mazarou, raadslid; Sevilay Altintas, raadslid; Sanne Descamps, raadslid; Manuëla Van Werde, raadslid; Nathalie van Baren, raadslid; Patrick Van den Abbeele, raadslid; Hicham El Mzairh, raadslid; Sam Van Rooy, raadslid; Sam Voeten, raadslid; Karen Maes, raadslid; Koenraad De Vylder, raadslid; Tatjana Scheck, raadslid; Wim Jochems, raadslid; Mohammad Nawabi, raadslid; Lise Vandecasteele, raadslid; Lotte Mintjens, raadslid; Niel Staes, raadslid; Fatima Talhaoui, raadslid; Ilse De Schutter, raadslid; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Afwezig

Filip Dewinter, raadslid; Gerolf Annemans, raadslid; Güler Turan, raadslid; Omar Fathi, raadslid; Khadija Chennouf, raadslid

Verontschuldigd

Jan Penris, raadslid; Franky Loveniers, raadslid; Yasmia Setta, raadslid

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester-voorzitter
2023_GR_00731 - Strategische horecakern Theaterbuurt. Deelzones Oudevaartplaats, Nieuwstad en Leopoldplaats - Opheffing besluiten. Zoneringsplan - Goedkeuring 2023_GR_00731 - Strategische horecakern Theaterbuurt. Deelzones Oudevaartplaats, Nieuwstad en Leopoldplaats - Opheffing besluiten. Zoneringsplan - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

De gemeenteraad keurde in zitting van 28 juni 2021 het politiereglement ‘Algemeen reglement privatieve ingebruikname openbare weg voor horecaterrassen’ (jaarnummer 442) goed.

Juridische grond

Artikel 135 §2 Nieuwe Gemeentewet

De gemeenten hebben ook tot taak het voorzien, ten behoeve van de inwoners, in een goede politie, met name over de zindelijkheid, de gezondheid, de veiligheid en de rust op openbare wegen en plaatsen en in openbare gebouwen.

Regelgeving: bevoegdheid

Artikel 119 Nieuwe Gemeentewet: de gemeenteraad maakt de gemeentelijke reglementen van inwendig bestuur en de gemeentelijke politieverordeningen.

Artikel 119bis van de Nieuwe Gemeentewet werd gewijzigd door de wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties. Deze wet trad in werking op 1 januari 2014. Het gewijzigde artikel 119bis bepaalt: de gemeenteraad kan gemeentelijke administratieve straffen en sancties opleggen overeenkomstig de wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties.

Argumentatie

Het nieuwe algemeen reglement introduceerde tal van nieuwe begrippen en hield een doorgedreven vereenvoudiging van het toenmalig geldende politiereglement in.

Heel wat strategische horecakernen en de daarbij horende reglementen bestaan reeds ettelijke jaren en zijn bijgevolg niet meer geheel in overeenstemming met het nieuwe algemene reglement. De reglementen van de strategische zones moeten in overeenstemming gebracht worden met het algemeen reglement.

Deze opdracht brengt meteen de opportuniteit met zich mee om ook de reglementering van de strategische zones grondig te vereenvoudigen op regulerend en planmatig vlak. De vereenvoudiging bestaat erin door overbodige voorschriften te schrappen. Voorschriften die reeds door het algemeen reglement werden voorzien, worden in het geüpdatete reglement van de strategische horecakern geschrapt.

Het plaatsen van open terrassen op de openbare weg zijn privatieve ingebruiknemingen. Aangezien de openbare weg principieel bestemd is voor publiek gebruik, doet elke privatieve ingebruikneming op de openbare weg afbreuk aan dit algemeen principe. Bovendien vormt elke privatieve ingebruikneming een hinder in de vlotte doorgang voor de weg- gebruiker, wat de veiligheid niet ten goede komt. Het stadsbestuur kiest daarom voor open terrassen.

Specifiek voor de Oudevaartplaats, Nieuwstad en Leopoldplaats vormen open horecaterrassen een mooi compromis tussen de belangen van de horecasector en het belang van het behoud van het open karakter van de straat.

Voor de deelzones 'Oudevaartplaats en Nieuwstad' geldt er volgende specifieke bepaling:

  • bij eilandterrassen op een parkeerplaats moeten de losse terraselementen steeds volledig verwijderd worden op marktdagen.

De bedrijfseenheid Stadsbeheer staat in voor het snoeien van bomen of opsnoeien van kruinen daar waar gebouwen niet voldoende bereikt kunnen worden door de autoladder, of de brandweg verhinderd wordt

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

De gemeenteraad beslist om het besluit van 25 januari 2010 (jaarnummer 0098) en het besluit van 27 april 2009 (jaarnummer 00763) op te heffen.

Artikel 2

De gemeenteraad keurt volgende specifieke bepaling voor de deelzones 'Oudevaartplaats en Nieuwstad' goed:

1. Bij eilandterrassen op een parkeerplaats moeten de losse terraselementen steeds volledig verwijderd worden op marktdagen.

Artikel 3

De gemeenteraad beslist het zoneringsplan – deelzones 'Oudevaartplaats, Nieuwstad en Leopoldplaats ' in bijlage goed te keuren.

Artikel 4

Stadsbeheer staat in voor het snoeien van bomen of opsnoeien van kruinen daar waar gebouwen niet voldoende bereikt kunnen worden door de autoladder, of de brandweg verhinderd wordt

Artikel 5

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.