Terug
Gepubliceerd op 28/11/2023

2023_GR_00722 - Organisatiebeheersingssysteem - Interne kredietaanpassingen light (IKAlight). Principes en voorwaarden - Kennisneming

gemeenteraad
ma 27/11/2023 - 19:30 Stadhuis
Kennis genomen

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester-voorzitter; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Claude Marinower, raadslid; Filip Dewinter, raadslid; Nahima Lanjri, raadslid; André Gantman, raadslid; Anke Van dermeersch, raadslid; Peter Mertens, raadslid; Liesbeth Homans, raadslid; Mie Branders, raadslid; Joris Giebens, raadslid; Johan Klaps, raadslid; Caroline Bastiaens, raadslid; Danielle Meirsman, raadslid; Martine Vrints, raadslid; Koen Laenens, raadslid; Peggy Pooters, raadslid; Kevin Vereecken, raadslid; Imade Annouri, raadslid; Kristel Somers, raadslid; Ilse van Dienderen, raadslid; Nordine Saidi Mazarou, raadslid; Sevilay Altintas, raadslid; Sanne Descamps, raadslid; Manuëla Van Werde, raadslid; Nathalie van Baren, raadslid; Patrick Van den Abbeele, raadslid; Hicham El Mzairh, raadslid; Sam Van Rooy, raadslid; Sam Voeten, raadslid; Karen Maes, raadslid; Koenraad De Vylder, raadslid; Tatjana Scheck, raadslid; Wim Jochems, raadslid; Mohammad Nawabi, raadslid; Lise Vandecasteele, raadslid; Lotte Mintjens, raadslid; Niel Staes, raadslid; Fatima Talhaoui, raadslid; Ilse De Schutter, raadslid; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Afwezig

Gerolf Annemans, raadslid; Güler Turan, raadslid; Omar Fathi, raadslid; Khadija Chennouf, raadslid

Verontschuldigd

Jan Penris, raadslid; Franky Loveniers, raadslid; Yasmia Setta, raadslid

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester-voorzitter
2023_GR_00722 - Organisatiebeheersingssysteem - Interne kredietaanpassingen light (IKAlight). Principes en voorwaarden - Kennisneming 2023_GR_00722 - Organisatiebeheersingssysteem - Interne kredietaanpassingen light (IKAlight). Principes en voorwaarden - Kennisneming

Motivering

Aanleiding en context

Het college keurde in de zitting van 29 november 2019 (jaarnummer 09812) de principes en voorwaarden van interne kredietaanpassingen light (hierna IKAlight) goed.

Volgens het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur (hierna DLB) bepaalt het bestuur zelf in het organisatiebeheersingssysteem welke beperkingen/limieten het hanteert voor de kredietbewaking. Dit binnen de maximale grenzen van artikel 13 van het besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen (BVR BBC 2020).

Na evaluatie van de ika lights van voorbije jaren wordt voorgesteld de huidige werkwijze rond IKAlights beperkt te actualiseren. 

Juridische grond

Artikelen 256 en 275 van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur (DLB).

Artikel 13 van het besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen (BVR BBC 2020).

Regelgeving: bevoegdheid

Artikel 219 van het Decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur: "Het organisatiebeheersingssysteem wordt vastgesteld door de alge­meen directeur, na overleg met het managementteam. Het algemene kader van het organisatiebeheersingssysteem en de elementen daarin die raken aan de rol en de bevoegdheden van de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk wel­zijn zijn onderworpen aan de goedkeuring van de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn."

Argumentatie

Artikel 13 BVR BBC 2020 bepaalt de maximale grenzen die een bestuur mag hanteren in de uitwerking van de kredietbewaking binnen het organisatiebeheersingssysteem, namelijk: “de uitgavenkredieten zijn limitatief op het niveau van het totaal van de exploitatie en het totaal van de investeringen. Voor de financiering zijn de ontvangstenkredieten limitatief op het niveau van de rubriek voor de leningen en leasings en de uitgavenkredieten limitatief op het niveau van de rubrieken voor de toegestane leningen en betalingsuitstel.

De huidige principes en voorwaarden voor IKAlights blijft grotendeels behouden. Dit besluit betreft enerzijds een aanpassing van de goedkeuringsflow voor verschuivingen tussen investeringsrubrieken, met uitzondering van investeringstoelagen. Anderzijds wordt de aparte goedkeuringsflow voor verschuivingen tussen beleidsdomeinen geschrapt aangezien deze in praktijk vervat zijn onder de verschuivingen tussen beleidsdoelstellingen. Verschuivingen van en naar het energiebudget zijn in praktijk vervat onder verschuivingen tussen beleidsdoelstellingen en volgen dezelfde goedkeuringsflow. Dit wordt gespecifieerd in dit besluit.  

Voor een intern verzelfstandigd agentschap (IVA) gelden dezelfde regels.

Algemene voorwaarden voor verschuivingen met IKAlight:

 1. binnen budgettype (exploitatie, investeringen, financiering);
 2. binnen hetzelfde boekjaar;
 3. binnen dezelfde juridische entiteit.
Verschuiving Hoogste goedkeurder Voorwaarde
tussen beleidsdoelstellingen college
 • na advies bedrijfseenheid Financiën
tussen actieplannen schepen(en)
 • na advies bedrijfseenheid Financiën
tussen acties regisserend directeur(s)
 • ter info voorleggen aan bevoegde schepen(en)
 • na advies bedrijfseenheid Financiën
tussen projecten operationeel financieel verantwoordelijke(n)
 • ter info voorleggen aan bevoegde schepen(en)
van/naar IVA college
 • na advies bedrijfseenheid Financiën
tussen profitcenters operationeel directeur(s)
 • ter info voorleggen aan bevoegde schepen(en) 
tussen budgetplaatsen  operationeel financieel verantwoordelijke(n)  
tussen budgetposities > exploitatie > buiten beschikbaarheidscontrole operationeel directeur(s)
 • ter info voorleggen aan bevoegde schepen(en)
 • na advies bedrijfseenheid Financiën
tussen budgetposities > exploitatie > binnen beschikbaarheidscontrole operationeel financieel verantwoordelijke(n)  
tussen budgetposities > investeringen > van en naar rubriek investeringstoelagen college
 •  na advies bedrijfseenheid Financiën
tussen budgetposities > investeringen > binnen en tussen rubriek met uitzondering van rubriek investeringstoelagen operationeel directeur(s)
 • ter info voorleggen aan bevoegde schepen(en) 
tussen budgetposities > investeringen > binnen beschikbaarheidscontrole operationeel financieel verantwoordelijke(n)  
tussen budgetposities > financiering  regisserend directeur(s) 
 • ter info voorleggen aan bevoegde schepen(en) 
 • na advies bedrijfseenheid Financiën
gekoppeld aan subsidiefiche  operationeel financieel verantwoordelijke(n)
 • na advies dienst Fianciën/Subsidies 
van/naar personeelsbudget   college
 • na advies bedrijfseenheid Financiën
 • na advies dienst Strategisch Coördinatie/Personeel en Organisatie
binnen personeelsbudget   regisserend directeur(s)
 • ter info voorleggen aan bevoegde schepen(en)
 • na advies bedrijfseenheid Financiën
 • na advies dienst Strategisch Coördinatie/Personeel en Organisatie
van/naar energiebudget
 college
 • na advies bedrijfseenheid Financiën
 • na advies dienst Vastgoed/Energiecel 
binnen energiebudgetoperationeel directeur(s)
 • ter info voorleggen aan bevoegde schepen(en)
 • na advies bedrijfseenheid Financiën
 • na advies dienst Vastgoed/Energiecel 
 • IKA lights worden goedgekeurd volgens onderstaande goedkeuringsflow tot en met de hoogste goedkeurder uit bovenstaande tabel, bij combinaties van verschuivingen telt steeds de hoogste goedkeurder.

  Goedkeuringsflow gerangschikt van hoog naar laag:

  1. college;
  2. schepen;
  3. regisserend directeur;
  4. operationeel directeur;
  5. regisserend financieel verantwoordelijke;
  6. operationeel financieel verantwoordelijke.

   Deze principes en voorwaarden gaan in vanaf 1 december 2023.

  Besluit

  De gemeenteraad beslist:

  Artikel 1

  De gemeenteraad neemt er kennis van dat een interne kredietaanpassing light vanaf 1 december 2023 mogelijk is volgens onderstaande tabel:

  Verschuiving Hoogste goedkeurder Voorwaarde
  tussen beleidsdoelstellingen college
  • na advies bedrijfseenheid Financiën
  tussen actieplannen schepen(en)
  • na advies bedrijfseenheid Financiën
  tussen acties regisserend directeur(s)
  • ter info voorleggen aan bevoegde schepen(en)
  • na advies bedrijfseenheid Financiën
  tussen projecten operationeel financieel verantwoordelijke(n)
  • ter info voorleggen aan bevoegde schepen(en)
  van/naar IVA college
  • na advies bedrijfseenheid Financiën
  tussen profitcenters operationeel directeur(s)
  • ter info voorleggen aan bevoegde schepen(en) 
  tussen budgetplaatsen  operationeel financieel verantwoordelijke(n)  
  tussen budgetposities > exploitatie > buiten beschikbaarheidscontrole operationeel directeur(s)
  • ter info voorleggen aan bevoegde schepen(en)
  • na advies bedrijfseenheid Financiën
  tussen budgetposities > exploitatie > binnen beschikbaarheidscontrole operationeel financieel verantwoordelijke(n)  
  tussen budgetposities > investeringen > van en naar rubriek investeringstoelagen college
  •  na advies bedrijfseenheid Financiën
  tussen budgetposities > investeringen > binnen en tussen rubriek met uitzondering van rubriek investeringstoelagen operationeel directeur(s)
  • ter info voorleggen aan bevoegde schepen(en) 
  tussen budgetposities > investeringen > binnen beschikbaarheidscontrole operationeel financieel verantwoordelijke(n)  
  tussen budgetposities > financiering  regisserend directeur(s) 
  • ter info voorleggen aan bevoegde schepen(en) 
  • na advies bedrijfseenheid Financiën
  gekoppeld aan subsidiefiche  operationeel financieel verantwoordelijke(n)
  • na advies dienst Financiën/Subsidies 
  van/naar personeelsbudget  college
  • na advies bedrijfseenheid Financiën
  • na advies dienst Strategisch Coördinatie/Personeel en Organisatie
  binnen personeelsbudget  regisserend directeur(s)
  • ter info voorleggen aan bevoegde schepen(en)
  • na advies bedrijfseenheid Financiën
  • na advies dienst Strategisch Coördinatie/Personeel en Organisatie
  van/naar energiebudget college
  • na advies bedrijfseenheid Financiën
  • na advies dienst Vastgoed/Energiecel 
  binnen energiebudget operationeel directeur(s)
 • ter info voorleggen aan bevoegde schepen(en)
 • na advies bedrijfseenheid Financiën
 • na advies dienst Vastgoed/Energiecel 

 •  

  Artikel 2

  Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

  Bijlagen

  • IKAlight_Principes_20231110.pdf