Terug
Gepubliceerd op 28/11/2023

2023_GR_00739 - vzw Integratie & Inburgering Antwerpen. Algemene vergadering - Begrotingswijziging 2023 en begrotingsopmaak 2024. Steminstructie stadsafgevaardigde - Goedkeuring

gemeenteraad
ma 27/11/2023 - 19:30 Stadhuis
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester-voorzitter; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Claude Marinower, raadslid; Filip Dewinter, raadslid; Nahima Lanjri, raadslid; André Gantman, raadslid; Anke Van dermeersch, raadslid; Peter Mertens, raadslid; Liesbeth Homans, raadslid; Mie Branders, raadslid; Joris Giebens, raadslid; Johan Klaps, raadslid; Caroline Bastiaens, raadslid; Danielle Meirsman, raadslid; Martine Vrints, raadslid; Koen Laenens, raadslid; Peggy Pooters, raadslid; Kevin Vereecken, raadslid; Imade Annouri, raadslid; Kristel Somers, raadslid; Ilse van Dienderen, raadslid; Nordine Saidi Mazarou, raadslid; Sevilay Altintas, raadslid; Sanne Descamps, raadslid; Manuëla Van Werde, raadslid; Nathalie van Baren, raadslid; Patrick Van den Abbeele, raadslid; Hicham El Mzairh, raadslid; Sam Van Rooy, raadslid; Sam Voeten, raadslid; Karen Maes, raadslid; Koenraad De Vylder, raadslid; Tatjana Scheck, raadslid; Wim Jochems, raadslid; Mohammad Nawabi, raadslid; Lise Vandecasteele, raadslid; Lotte Mintjens, raadslid; Niel Staes, raadslid; Fatima Talhaoui, raadslid; Ilse De Schutter, raadslid; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Afwezig

Gerolf Annemans, raadslid; Güler Turan, raadslid; Omar Fathi, raadslid; Khadija Chennouf, raadslid

Verontschuldigd

Jan Penris, raadslid; Franky Loveniers, raadslid; Yasmia Setta, raadslid

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester-voorzitter
2023_GR_00739 - vzw Integratie & Inburgering Antwerpen. Algemene vergadering - Begrotingswijziging 2023 en begrotingsopmaak 2024. Steminstructie stadsafgevaardigde - Goedkeuring 2023_GR_00739 - vzw Integratie & Inburgering Antwerpen. Algemene vergadering - Begrotingswijziging 2023 en begrotingsopmaak 2024. Steminstructie stadsafgevaardigde - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

De stad Antwerpen is lid van vzw Integratie & Inburgering Antwerpen. Bij gemeenteraadsbesluit van 21 oktober 2019 (jaarnummer 585) werd Karim Bachar aangeduid als stadsafgevaardigde namens de stad in de algemene vergadering.

Het bestuursorgaan van vzw Integratie & Inburgering keurde tijdens de vergadering van 10 oktober 2023, de begrotingsopmaak 2024 en de begrotingswijziging 2023 goed.
De vzw Integratie & Inburgering Antwerpen meldt dat op 30 november 2023 een schriftelijke algemene vergadering zal plaatsvinden met volgende agendapunten:

  • goedkeuring begrotingsopmaak 2024;
  • goedkeuring begrotingswijziging 2023.

Aanleiding voor een begrotingswijziging 2023
Op 14 december 2022 keurde de algemene vergadering de begroting 2023 goed. De vzw Integratie & Inburgering stuurt de begroting 2023 bij op basis van de gewijzigde context.
In het kader van het bestuursakkoord 2020-2025 van de stad Antwerpen werd een stedelijke meerjarenplanning opgemaakt. Deze meerjarenplanning geeft een overzicht van de stedelijke middelen voor de periode 2020-2025.

Juridische grond

Artikel 246 van het Decreet Lokaal Bestuur stelt dat de stad in een gemeentelijk extern verzelfstandigd agentschap in vzw-vorm steeds moet beschikken over de meerderheid van stemmen in de algemene vergadering en in deze algemene vergadering vertegenwoordigd is door één of meer gemeenteraadsleden. De vertegenwoordigers van de stad in de algemene vergadering handelen overeenkomstig de instructies van de gemeenteraad.

In de samenwerkingsovereenkomst tussen de stad Antwerpen en vzw Integratie & Inburgering Antwerpen is overeengekomen dat in het gemeenteraadsbesluit dat wordt opgemaakt ter goedkeuring van de begroting en  begrotingswijziging, de steminstructies dienen te worden opgenomen voor de algemene vergadering waarop de begroting en de begrotingswijziging zal worden goedgekeurd.

Regelgeving: bevoegdheid

Artikel 246§2 van het Decreet Lokaal Bestuur stelt dat de vertegenwoordiger van de stad in de algemene vergadering handelt overeenkomstig de instructies van de gemeenteraad.

Argumentatie

Volgens de samenwerkingsovereenkomst tussen de stad Antwerpen en vzw Integratie & Inburgering Antwerpen, goedgekeurd door de gemeenteraad op 16 december 2019 (jaarnummer 753), moet de begroting ter goedkeuring aan de gemeenteraad worden voorgelegd.

Het Decreet Lokaal Bestuur bepaalt dat de stadsafgevaardigde in de algemene vergadering van vzw Integratie & Inburgering Antwerpen handelt overeenkomstig de instructies van de gemeenteraad. Dit betekent dat de gemeenteraad kennis moet nemen van de agenda van deze algemene vergadering en aan de stadsafgevaardigde of diens plaatsvervanger steminstructies moet geven.

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

De gemeenteraad neemt kennis van de agendapunten van de algemene vergadering van vzw Integratie & Inburgering Antwerpen van 30 november 2023:

  • goedkeuring begrotingsopmaak 2024;
  • goedkeuring begrotingswijziging 2023.

Artikel 2

De gemeenteraad keurt de begrotingswijziging 2023 en de begrotingsopmaak 2024 van vzw Integratie & Inburgering Antwerpen goed.

Artikel 3

De gemeenteraad geeft opdracht aan de stadsafgevaardigde om op de algemene vergadering van vzw Integratie & Inburgering Antwerpen alle agendapunten goed te keuren.

Artikel 4

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.