Terug
Gepubliceerd op 28/11/2023

2023_GR_00711 - Mobiliteit en Parkeren Antwerpen AG - Benoeming commissaris-revisor - Goedkeuring

gemeenteraad
ma 27/11/2023 - 19:30 Stadhuis
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester-voorzitter; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Claude Marinower, raadslid; Nahima Lanjri, raadslid; André Gantman, raadslid; Anke Van dermeersch, raadslid; Peter Mertens, raadslid; Liesbeth Homans, raadslid; Mie Branders, raadslid; Joris Giebens, raadslid; Johan Klaps, raadslid; Caroline Bastiaens, raadslid; Danielle Meirsman, raadslid; Martine Vrints, raadslid; Koen Laenens, raadslid; Peggy Pooters, raadslid; Kevin Vereecken, raadslid; Imade Annouri, raadslid; Kristel Somers, raadslid; Ilse van Dienderen, raadslid; Nordine Saidi Mazarou, raadslid; Sevilay Altintas, raadslid; Sanne Descamps, raadslid; Manuëla Van Werde, raadslid; Nathalie van Baren, raadslid; Patrick Van den Abbeele, raadslid; Hicham El Mzairh, raadslid; Sam Van Rooy, raadslid; Sam Voeten, raadslid; Karen Maes, raadslid; Koenraad De Vylder, raadslid; Tatjana Scheck, raadslid; Wim Jochems, raadslid; Mohammad Nawabi, raadslid; Lise Vandecasteele, raadslid; Lotte Mintjens, raadslid; Niel Staes, raadslid; Fatima Talhaoui, raadslid; Ilse De Schutter, raadslid; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Afwezig

Filip Dewinter, raadslid; Gerolf Annemans, raadslid; Güler Turan, raadslid; Omar Fathi, raadslid; Khadija Chennouf, raadslid

Verontschuldigd

Jan Penris, raadslid; Franky Loveniers, raadslid; Yasmia Setta, raadslid

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester-voorzitter
2023_GR_00711 - Mobiliteit en Parkeren Antwerpen AG - Benoeming commissaris-revisor - Goedkeuring 2023_GR_00711 - Mobiliteit en Parkeren Antwerpen AG - Benoeming commissaris-revisor - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Het college keurde op 20 september 2013 (jaarnummer 9438) het principe goed om een groepsbrede commissaris-revisor aan te stellen voor alle entiteiten van de groep die hier wettelijk of decretaal een beroep op moeten doen.

Het college keurde op 5 mei 2023 (jaarnummer 2950), na een openbare procedure (GAC_2022_02283), de gunning goed van de raamovereenkomst inhoudende de aanstelling als commissaris-revisor aan Callens, Vandelanotte & Theunissen bv, als één gemeenschappelijke commissaris-revisor voor de verschillende entiteiten van de groep stad Antwerpen voor de boekjaren 2023, 2024 en 2025.

Juridische grond

Op basis van artikel 7 §7 van de beheersovereenkomst 2020-2025 tussen de stad Antwerpen en Mobiliteit en Parkeren Antwerpen AG besteedt de stad voor het toezicht op de financiële toestand en de jaarrekeningen van de agentschappen, een raamcontract aan voor het aanstellen van een bedrijfsrevisor als commissaris voor het agentschap.

Regelgeving: bevoegdheid

Volgens artikel 28 van de statuten van Mobiliteit en Parkeren Antwerpen AG benoemt de gemeenteraad de commissaris-revisor.

Argumentatie

Commissarissen worden wettelijk benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Voor Mobiliteit en Parkeren Antwerpen AG betekent dit concreet dat Callens, Vandelanotte & Theunissen bv wordt benoemd voor de controles voor de boekjaren 2023, 2024 en 2025.

Algemene financiële opmerkingen

De uitgaven worden verrekend op de meerjarenplannen van Mobiliteit en Parkeren Antwerpen AG.

Beleidsdoelstellingen

2 - Leefbare en mobiele stad
2LMS01 - Mobiliteit
2LMS0104 - Regulier
2LMS010403 - Parkeerbeleid

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

De gemeenteraad keurt de benoeming van Callens, Vandelanotte & Theunissen bv als commissaris-revisor van Mobiliteit en Parkeren Antwerpen AG goed voor de boekjaren 2023, 2024 en 2025.

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.