Terug
Gepubliceerd op 28/11/2023

2023_GR_00738 - Financiën - Zorgbedrijf Antwerpen. Leningovereenkomst. Ondertekening - Goedkeuring

gemeenteraad
ma 27/11/2023 - 19:30 Stadhuis
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester-voorzitter; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Claude Marinower, raadslid; Filip Dewinter, raadslid; Nahima Lanjri, raadslid; André Gantman, raadslid; Anke Van dermeersch, raadslid; Peter Mertens, raadslid; Liesbeth Homans, raadslid; Mie Branders, raadslid; Joris Giebens, raadslid; Johan Klaps, raadslid; Caroline Bastiaens, raadslid; Danielle Meirsman, raadslid; Martine Vrints, raadslid; Koen Laenens, raadslid; Peggy Pooters, raadslid; Kevin Vereecken, raadslid; Imade Annouri, raadslid; Kristel Somers, raadslid; Ilse van Dienderen, raadslid; Nordine Saidi Mazarou, raadslid; Sevilay Altintas, raadslid; Sanne Descamps, raadslid; Manuëla Van Werde, raadslid; Nathalie van Baren, raadslid; Patrick Van den Abbeele, raadslid; Hicham El Mzairh, raadslid; Sam Van Rooy, raadslid; Sam Voeten, raadslid; Karen Maes, raadslid; Koenraad De Vylder, raadslid; Tatjana Scheck, raadslid; Wim Jochems, raadslid; Mohammad Nawabi, raadslid; Lise Vandecasteele, raadslid; Lotte Mintjens, raadslid; Niel Staes, raadslid; Fatima Talhaoui, raadslid; Ilse De Schutter, raadslid; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Afwezig

Gerolf Annemans, raadslid; Güler Turan, raadslid; Omar Fathi, raadslid; Khadija Chennouf, raadslid

Verontschuldigd

Jan Penris, raadslid; Franky Loveniers, raadslid; Yasmia Setta, raadslid

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester-voorzitter
2023_GR_00738 - Financiën - Zorgbedrijf Antwerpen. Leningovereenkomst. Ondertekening - Goedkeuring 2023_GR_00738 - Financiën - Zorgbedrijf Antwerpen. Leningovereenkomst. Ondertekening - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Op 10 februari 2023 (jaarnummer 831) besliste het college van burgemeester en schepenen tot een principiële goedkeuring van een kredietfaciliteit aan Zorgbedrijf Antwerpen voor een bedrag van maximaal 70.000.000,00 EUR. Dit onder voorbehoud van de beschikbaarheid van de nodige kredieten na de 7de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025. 

Op 13 oktober 2023 (jaarnummer 7093) besliste het college van burgemeester en schepenen tot een goedkeuring van terugvorderbaar thesaurievoorschot aan Zorgbedrijf Antwerpen.  

Juridische grond

Overeenkomstig artikel 478 van het Decreet over het Lokaal Bestuur kan de welzijnsvereniging leningen aangaan onder dezelfde voorwaarden als de openbare centra voor maatschappelijk welzijn. 

Argumentatie

Bij de derde aanpassing van het meerjarenplan door Zorgbedrijf Antwerpen blijkt een mogelijk tekort in de komende jaren. Om de continuïteit van de dienstverlening van Zorgbedrijf Antwerpen Welzijnsvereniging te garanderen, zal de stad Antwerpen een renteloze kredietfaciliteit van maximaal 70.000.000,00 EUR verstrekken.

De opnameperiode loopt van 1 januari 2024 tot en met 31 december 2026 volgens volgende spreiding:
- 2024: maximaal 27.000.000,00 EUR;
- 2025: maximaal 37.000.000,00 EUR;
- 2026: maximaal 6.000.000,00 EUR.
Dit opnameschema kan gewijzigd worden in functie van de concrete financieringsbehoeften van Zorgbedrijf Antwerpen Welzijnsvereniging maar steeds met behoud van het totaalbedrag van de toegestane lening van 70.000.000,00 EUR en van de opnameperiode die eindigt op 31 december 2026. Een eventuele wijziging van de opnames dient steeds verwerkt en goedgekeurd te zijn in de respectievelijke meerjarenplannen van beide partijen.
De terugbetaling verloopt via vaste trimestriële kapitaalaflossingen gedurende een periode van 20 jaar, welke start vanaf 2030 en eindigt eind 2049.

Algemene financiële opmerkingen

De lening wordt toegekend onder voorbehoud van beschikbaarheid van de nodige kredieten na de 7e aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025, die zal worden voorgelegd aan de gemeenteraad van 27 november 2023.


Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

De gemeenteraad keurt de toegestane lening aan Zorgbedrijf Antwerpen voor een bedrag van 70.000.000,00 EUR met een looptijd tot uiterlijk 1 november 2049 goed. 

Artikel 2

De gemeenteraad keurt de leningovereenkomst met Zorgbedrijf Antwerpen goed.

Artikel 3

De financieel directeur regelt de financiële aspecten als volgt:

Omschrijving
Bedrag
Boekingsadres
Bestelbon
Terugbetaling kapitaal door Zorgbedrijf Antwerpen
3.500.000,00 EUR per jaar
budgetplaats:5174555000
budgetpositie:4943450
functiegebied:2HMS090201A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma:2SA040959
budgetperiode: 3000-4900
nvt

Artikel 4

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:

Omschrijving Bedrag Boekingsadres Bestelbon
Toegestane lening aan Zorgbedrijf Antwerpen
Ballaarstraat 35
2018 Antwerpen
KBO nr. 0809.699.184
27.000.000,00 EUR budgetplaats:5174555000
budgetpositie: 2903450
functiegebied:2HMS090201A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2SA040959
budgetperiode: 2400
nvt
Toegestane lening aan Zorgbedrijf Antwerpen
Ballaarstraat 35
2018 Antwerpen
KBO nr. 0809.699.184
37.000.000,00 EURbudgetplaats:5174555000
budgetpositie: 2903450
functiegebied:2HMS090201A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma:2SA040959
budgetperiode:2500 
nvt
Toegestane lening aan Zorgbedrijf Antwerpen
Ballaarstraat 35
2018 Antwerpen
KBO nr. 0809.699.184
6.000.000,00 EURbudgetplaats:5174555000
budgetpositie: 2903450
functiegebied:2HMS090201A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma:2SA040959
budgetperiode:2600
nvt