Terug
Gepubliceerd op 28/11/2023

2023_GR_00713 - Selectieprocedure. Financieel directeur (decretale graad) - Eindverslag. Contractuele bevordering. Eedaflegging - Goedkeuring

gemeenteraad
ma 27/11/2023 - 19:30 Stadhuis
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester-voorzitter; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Claude Marinower, raadslid; Nahima Lanjri, raadslid; André Gantman, raadslid; Anke Van dermeersch, raadslid; Peter Mertens, raadslid; Liesbeth Homans, raadslid; Mie Branders, raadslid; Joris Giebens, raadslid; Johan Klaps, raadslid; Caroline Bastiaens, raadslid; Danielle Meirsman, raadslid; Martine Vrints, raadslid; Koen Laenens, raadslid; Peggy Pooters, raadslid; Kevin Vereecken, raadslid; Imade Annouri, raadslid; Kristel Somers, raadslid; Ilse van Dienderen, raadslid; Nordine Saidi Mazarou, raadslid; Sevilay Altintas, raadslid; Sanne Descamps, raadslid; Manuëla Van Werde, raadslid; Nathalie van Baren, raadslid; Patrick Van den Abbeele, raadslid; Hicham El Mzairh, raadslid; Sam Van Rooy, raadslid; Sam Voeten, raadslid; Karen Maes, raadslid; Koenraad De Vylder, raadslid; Tatjana Scheck, raadslid; Wim Jochems, raadslid; Mohammad Nawabi, raadslid; Lise Vandecasteele, raadslid; Lotte Mintjens, raadslid; Niel Staes, raadslid; Fatima Talhaoui, raadslid; Ilse De Schutter, raadslid; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Afwezig

Filip Dewinter, raadslid; Gerolf Annemans, raadslid; Güler Turan, raadslid; Omar Fathi, raadslid; Khadija Chennouf, raadslid

Verontschuldigd

Jan Penris, raadslid; Franky Loveniers, raadslid; Yasmia Setta, raadslid

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester-voorzitter
2023_GR_00713 - Selectieprocedure. Financieel directeur (decretale graad) - Eindverslag. Contractuele bevordering. Eedaflegging - Goedkeuring 2023_GR_00713 - Selectieprocedure. Financieel directeur (decretale graad) - Eindverslag. Contractuele bevordering. Eedaflegging - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Op 9 juni 2023 (jaarnummer 3868) besliste de gemeenteraad de contractuele/statutaire plaatsen voor financieel directeur (decretale graad) bij de dienst Financiën open te verklaren, onder de personeelsleden en de niet-personeelsleden met als afsluitdatum 11 september 2023.

Voor de selectie van financieel directeur, slaagden 2 kandidaten. 

Juridische grond

Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, meer bepaald titel 2 (Hoofdstuk 2, afdeling 1 en hoofdstuk 2, afdeling 3).

Besluit van de Vlaamse regering van 20 januari 2023 tot vaststelling van de minimale voorwaarden van de rechtspositieregeling van het personeel van lokale en provinciale besturen. 

De rechtspositieregeling van het stads- en OCMW-personeel zoals goedgekeurd door het college van 6 oktober 2023 (jaarnummer 6433).

Regelgeving: bevoegdheid

Volgens artikel 41, 6° van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 is de gemeenteraad bevoegd voor het aanstellen van de financieel directeur.

Argumentatie

De gemeenteraad dient kennis te nemen van de selectieprocedure voor de functie van financieel directeur (decretale graad) bij de dienst Financiën alvorens een kandidaat kan aangesteld worden. 

Binnen het kader van het bedrijf Financiën is er een vacature beschikbaar voor een financieel directeur (decretale graad).

Volgende persoon is geslaagd voor de selectieprocedure van financieel directeur (decretale graad), voldoet aan de voorwaarden voor een contractuele bevordering:

Voornaam en Naam (m/v)Rijksregister- en personeelsnummer
Pieter Dielis (m)79.12.13-121.68/10626721

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

De gemeenteraad neemt kennis van het eindverslag van de selectieprocedure voor de functie financieel directeur (decretale graad).

Artikel 2

De gemeenteraad beslist dat met volgende persoon een voltijds contract van onbepaalde duur van financieel directeur (decretale graad) wordt afgesloten met ingang van 1 januari 2024 bij de dienst Financiën:

Voornaam en Naam (m/v)Rijksregister- en personeelsnummer FunctieIngangsdatumStemming
Pieter Dielis (m)79.12.13-121.68/10626721financieel directeur (decretale graad)1 januari 2024met 40 stemmen, er zijn 3 onthoudingen en 4 raadsleden brachten geen stem uit


Artikel 3

De gemeenteraad beslist om de jaarwedde van onderstaand persoon vast te stellen als volgt:

Voornaam en Naam (m/v)Rijksregister- en personeelsnummerFunctieWeddeschaal en stap Niet geïndexeerde jaarwedde
Pieter Dielis (m)79.12.13-121.68/10626721financieel directeur (decretale graad)Level 23/ 271.200,00 EUR

Artikel 4

De heer Pieter Dielis legt tijdens de openbare zitting in handen van de voorzitter de volgende eed af: "Ik zweer de verplichtingen van mijn ambt trouw na te komen."

Artikel 5

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:
OmschrijvingBedragBoekingsadresBestelbon
Loonkosten260.653,04 EURloonkosten worden geboekt op de weddekredieten van de dienst Finaciënnvt - betaling verloopt via payroll