Terug
Gepubliceerd op 28/11/2023

2023_GR_00753 - Ondersteuning. Sport - Hervorming reglement sporttechnische vooruitgang. Proefproject: Basketbalclub Willibies, Turnkring Deugd en Moed, OLSE Merksem Atletiekclub en Gembo Basketbal Club Borgerhout. Nominatieve toekenning krediet 2024 - Goedkeuring

gemeenteraad
ma 27/11/2023 - 19:30 Stadhuis
Goedgekeurd
Dit besluit handelt over een Subsidie, premie, erkenning.

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester-voorzitter; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Claude Marinower, raadslid; Nahima Lanjri, raadslid; André Gantman, raadslid; Anke Van dermeersch, raadslid; Peter Mertens, raadslid; Liesbeth Homans, raadslid; Mie Branders, raadslid; Joris Giebens, raadslid; Johan Klaps, raadslid; Caroline Bastiaens, raadslid; Danielle Meirsman, raadslid; Martine Vrints, raadslid; Koen Laenens, raadslid; Peggy Pooters, raadslid; Kevin Vereecken, raadslid; Imade Annouri, raadslid; Kristel Somers, raadslid; Ilse van Dienderen, raadslid; Nordine Saidi Mazarou, raadslid; Sevilay Altintas, raadslid; Sanne Descamps, raadslid; Manuëla Van Werde, raadslid; Nathalie van Baren, raadslid; Patrick Van den Abbeele, raadslid; Hicham El Mzairh, raadslid; Sam Van Rooy, raadslid; Sam Voeten, raadslid; Karen Maes, raadslid; Koenraad De Vylder, raadslid; Tatjana Scheck, raadslid; Wim Jochems, raadslid; Mohammad Nawabi, raadslid; Lise Vandecasteele, raadslid; Lotte Mintjens, raadslid; Niel Staes, raadslid; Fatima Talhaoui, raadslid; Ilse De Schutter, raadslid; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Afwezig

Filip Dewinter, raadslid; Gerolf Annemans, raadslid; Güler Turan, raadslid; Omar Fathi, raadslid; Khadija Chennouf, raadslid

Verontschuldigd

Jan Penris, raadslid; Franky Loveniers, raadslid; Yasmia Setta, raadslid

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester-voorzitter
2023_GR_00753 - Ondersteuning. Sport - Hervorming reglement sporttechnische vooruitgang. Proefproject: Basketbalclub Willibies, Turnkring Deugd en Moed, OLSE Merksem Atletiekclub en Gembo Basketbal Club Borgerhout. Nominatieve toekenning krediet 2024 - Goedkeuring 2023_GR_00753 - Ondersteuning. Sport - Hervorming reglement sporttechnische vooruitgang. Proefproject: Basketbalclub Willibies, Turnkring Deugd en Moed, OLSE Merksem Atletiekclub en Gembo Basketbal Club Borgerhout. Nominatieve toekenning krediet 2024 - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Op 1 maart 2021 keurde de gemeenteraad (jaarnummer 129) het reglement subsidies sporttechnische vooruitgang goed. Dit reglement is ingegaan op 2 maart 2021.

De stad Antwerpen heeft de intentie om dit reglement te hervormen. 

  • De huidige verdeling van het budget voor sporttechnische vooruitgang op basis van aangeleverde trainersdiploma’s en bijscholingsattesten per club garandeert geen versterking van het trainerslandschap in Antwerpse sportclubs.
  • Daarnaast blijkt uit verschillende signalen (service design traject, project 2020, gesprekken met clubs, vragen van clubs rond verenigingsmanagers, …) dat veel sportclubs behoefte hebben aan professionele omkadering in functie van het vinden en binden van trainers en het omgaan met grootstedelijke problematieken.

In die optiek bekijkt de stad Antwerpen de mogelijkheid om een nieuw systeem in te voeren dat bestaat uit een aantal nieuwe ondersteuningsvormen. Focus in die hervorming ligt voornamelijk op de rol van een trainerscoördinator die clubs kan bijstaan in de begeleiding van trainers. Alvorens het nieuwe reglement in te voeren, wil de stad Antwerpen een aantal proefprojecten opstarten waarbij een aantal clubs met zo'n trainerscoördinator aan de slag kunnen.

Er wordt een proefproject opgestart bij basketbalclub vzw Willibies, bij Turnkring Deugd en Moed vzw Ekeren, bij Gembo Basketbal Club Borgerhout vzw en bij OLSE Merksem atletiekclub.

Juridische grond

De Wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen en het Kaderbesluit basisprincipes ondersteuningsbeleid goedgekeurd door de gemeenteraad op 26 oktober 2020 (jaarnummer 595) zijn van toepassing.

Regelgeving: bevoegdheid

De gemeenteraad is op grond van artikel 41, lid 2, 23° van het Decreet lokaal bestuur bevoegd om nominatieve subsidies toe te kennen.

Argumentatie

Om het huidige reglement sporttechnische vooruitgang op een goede manier te kunnen hervormen, zijn dus een aantal proefprojecten nodig. Op basis van die projecten kan de stad Antwerpen een evaluatie maken en het definitieve ontwerp van een hernieuwd reglement opmaken.

Voor de onderstaande proefprojecten wil de stad Antwerpen een ondersteuning voorzien. Deze ondersteuning moet nog nominatief toegekend worden. Het gaat om volgende clubs:

  • Willibies Antwerpen vzw;
  • Turnkring Deugd en Moed Ekeren vzw;
  • Gembo Basketbal Club Borgerhout vzw;
  • Koninklijke OLSE Merksem Atletiekclub vzw;

Bij Willibies Antwerpen vzw werd in 2023 al gestart met een eerste proefproject. Daar is reeds een trainerscoördinator actief en die zal ook in 2024 10 uur per week actief blijven. Om dit te financieren, is een totaal bedrag van 18.000,00 EUR nodig op jaarbasis. De stad Antwerpen voorziet een ondersteuning van 14.400,00 EUR op jaarbasis. Willibies voorziet zelf 3.600,00 EUR op jaarbasis.

Bij Turnkring Deugd en Moed Ekeren vzw is momenteel al iemand in loondienst aan het werk die in het kader van dit proefproject als trainerscoördinator 15 uur per week actief zal zijn. Om dit te financieren, is een totaal bedrag van 24.978 EUR nodig op jaarbasis. De stad Antwerpen voorziet een ondersteuning van 19.986,00 EUR op jaarbasis. Deugd en Moed voorziet zelf 4.992,00 EUR op jaarbasis.

Bij Gembo Basketbal Club Borgerhout vzw is momenteel al iemand in loondienst aan het werk die in het kader van dit proefproject als trainerscoördinator 12 uur per week actief zal zijn. Om dit te financieren, is een totaal bedrag van 15.040,00 EUR nodig op jaarbasis. De stad Antwerpen voorziet een ondersteuning van 12.032,00 EUR op jaarbasis. De Basketbalkoepel voorziet zelf 3.008,00 EUR op jaarbasis.

Bij Koninklijke OLSE Merksem Atletiekclub vzw tenslotte vindt er een samenwerking plaats met Beerschot Vrienden Atletiek Club. De trainerscoördinator die daar aan de slag gaat, zal in beide clubs actief zijn en inzetten op de uitbouw van de trainerswerking in beide clubs. De trainerscoördinator zal in totaal 19 uur per week actief  zijn en werd in samenwerking met Sportwerk Vlaanderen bij OLSE Merksem Atletiekclub aangesteld. Om de trainerscoördinator te financieren, is een bedrag van 40.000,00 EUR nodig op jaarbasis. De stad Antwerpen voorziet een ondersteuning van 32.000,00 EUR op jaarbasis. Koninklijke OLSE Merksem Atletiekclub voorziet zelf 8.000,00 EUR.

Het college zal in vier aparte afsprakennota's de aanwendingsvoorwaarden voor de ondersteuning vastleggen, die aan de ontvanger ter kennisgeving wordt voorgelegd. Deze afsprakennota bevat bepalingen over, onder meer, het bedrag van de ondersteuning en de aanwendingsmodaliteiten ervan, en de inhoud, uitvoering en verantwoording van het project dat door de ontvanger zal worden uitgevoerd.

Algemene financiële opmerkingen

In totaal wordt 60.000,00 EUR de uitbetaling van deze ondersteuningen vastgelegd via de AMJP7. Na AMJP7 wordt 514,00 EUR verschoven van begunstigde Turnkring Deugd en Moed Ekeren naar de overige drie begunstigden. De overige 18.418,00 EUR werd reeds voorzien via een IKA -light op ‘nog te bepalen’. Alle bedragen voor de bestelbonnen worden vastgelegd op onderstaand boekingsadres.

Budgetplaats5115800000
Budgetpositie6496800
Functiegebied2BRS050301A00000
SubsidieSBT11414
FondsIntern
Begrotingsprogramma2SA070740
Budgetperiode2400

Beleidsdoelstellingen

7 - Bruisende stad
2BRS05 - Sport
2BRS0503 - Ondersteuning sportverenigingen
2BRS050301 - Ondersteuning sportverenigingen

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

De gemeenteraad keurt de nominatieve toekenning van een ondersteuning van 14.400,00 EUR in 2024 goed aan Willibies Antwerpen vzw, Kerkstraat 66-68, 2060 Antwerpen, ondernemingsnummer 0821.519.031 in het kader van een proefproject voor de hervorming van het reglement subsidies sporttechnische vooruitgang.

Artikel 2

De gemeenteraad keurt de nominatieve toekenning van een ondersteuning van 19.986,00 EUR in 2024 goed aan Turnkring Deugd en Moed Ekeren vzw, Oorderseweg 83, bus 6 2180 Ekeren, ondernemingsnummer 0476.428.465 in het kader van een proefproject voor de hervorming van het reglement subsidies sporttechnische vooruitgang.

Artikel 3

De gemeenteraad keurt de nominatieve toekenning van een ondersteuning van 12.032,00 EUR in 2024 goed aan Gembo Basketbal Club Borgerhout vzw, Lange Beeldekensstraat 102, 2060 Antwerpen , ondernemingsnummer 0446.742.903 in het kader van een proefproject voor de hervorming van het reglement subsidies sporttechnische vooruitgang.

Artikel 4

De gemeenteraad keurt de nominatieve toekenning van een ondersteuning van 32.000,00 EUR in 2024 goed aan Koningklijke OLSE Merksem Atletiekclub vzw, Nieuwdreef 156, 2170 Merksem, ondernemingsnummer 0410.262.686 in het kader van een proefproject voor de hervorming van het reglement subsidies sporttechnische vooruitgang.

Artikel 5

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.