Terug
Gepubliceerd op 28/11/2023

2023_GR_00735 - Beleids- en beheerscyclus. Stad en OCMW Antwerpen - Jaarrekening 2022. Goedkeuring gouverneur - Kennisneming

gemeenteraad
ma 27/11/2023 - 19:30 Stadhuis
Kennis genomen

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester-voorzitter; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Claude Marinower, raadslid; Filip Dewinter, raadslid; Nahima Lanjri, raadslid; André Gantman, raadslid; Anke Van dermeersch, raadslid; Peter Mertens, raadslid; Liesbeth Homans, raadslid; Mie Branders, raadslid; Joris Giebens, raadslid; Johan Klaps, raadslid; Caroline Bastiaens, raadslid; Danielle Meirsman, raadslid; Martine Vrints, raadslid; Koen Laenens, raadslid; Peggy Pooters, raadslid; Kevin Vereecken, raadslid; Imade Annouri, raadslid; Kristel Somers, raadslid; Ilse van Dienderen, raadslid; Nordine Saidi Mazarou, raadslid; Sevilay Altintas, raadslid; Sanne Descamps, raadslid; Manuëla Van Werde, raadslid; Nathalie van Baren, raadslid; Patrick Van den Abbeele, raadslid; Hicham El Mzairh, raadslid; Sam Van Rooy, raadslid; Sam Voeten, raadslid; Karen Maes, raadslid; Koenraad De Vylder, raadslid; Tatjana Scheck, raadslid; Wim Jochems, raadslid; Mohammad Nawabi, raadslid; Lise Vandecasteele, raadslid; Lotte Mintjens, raadslid; Niel Staes, raadslid; Fatima Talhaoui, raadslid; Ilse De Schutter, raadslid; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Afwezig

Gerolf Annemans, raadslid; Güler Turan, raadslid; Omar Fathi, raadslid; Khadija Chennouf, raadslid

Verontschuldigd

Jan Penris, raadslid; Franky Loveniers, raadslid; Yasmia Setta, raadslid

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester-voorzitter
2023_GR_00735 - Beleids- en beheerscyclus. Stad en OCMW Antwerpen - Jaarrekening 2022. Goedkeuring gouverneur - Kennisneming 2023_GR_00735 - Beleids- en beheerscyclus. Stad en OCMW Antwerpen - Jaarrekening 2022. Goedkeuring gouverneur - Kennisneming

Motivering

Aanleiding en context

De gemeenteraad heeft zijn deel van de jaarrekening 2022 van de stad en OCMW vastgesteld in de zitting van 26 juni 2023 (jaarnummer 358). Eveneens werd het deel van de jaarrekening 2022 goedgekeurd, zoals vastgesteld door de Raad voor Maatschappelijk Welzijn, waardoor de jaarrekening 2022 in zijn geheel definitief vastgesteld werd. Na definitieve vaststelling van de jaarrekening werd de jaarrekening voor goedkeuring verzonden aan de gouverneur.

Juridische grond

Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017:

Overeenkomstig artikel 332 § 1 wordt het besluit van de gouverneur ter kennis gebracht op de eerstvolgende vergadering van de gemeenteraad en van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn.

Argumentatie

De gouverneur heeft met besluit van 23 oktober 2023 de jaarrekening 2022 van de stad en OCMW Antwerpen goedgekeurd.

Met dit besluit wordt de goedkeuring van de gouverneur ter kennisneming gebracht aan de gemeenteraad.

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

De gemeenteraad neemt kennis van het besluit van de gouverneur van 23 oktober 2023 waarbij jaarrekening 2022 van de stad en OCMW Antwerpen goedgekeurd wordt.

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

Bijlagen

  • G_ANTWERPEN_A_JR_2022_besluit_Gouverneur_getekend.pdf