Terug
Gepubliceerd op 28/11/2023

2023_GR_00757 - Ondersteuning. Digitale inclusie - Projecten 2024. Nominatieve toekenning krediet 2024 - Goedkeuring

gemeenteraad
ma 27/11/2023 - 19:30 Stadhuis
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester-voorzitter; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Claude Marinower, raadslid; Nahima Lanjri, raadslid; André Gantman, raadslid; Anke Van dermeersch, raadslid; Peter Mertens, raadslid; Liesbeth Homans, raadslid; Mie Branders, raadslid; Joris Giebens, raadslid; Johan Klaps, raadslid; Caroline Bastiaens, raadslid; Danielle Meirsman, raadslid; Martine Vrints, raadslid; Koen Laenens, raadslid; Peggy Pooters, raadslid; Kevin Vereecken, raadslid; Imade Annouri, raadslid; Kristel Somers, raadslid; Ilse van Dienderen, raadslid; Nordine Saidi Mazarou, raadslid; Sevilay Altintas, raadslid; Sanne Descamps, raadslid; Manuëla Van Werde, raadslid; Nathalie van Baren, raadslid; Patrick Van den Abbeele, raadslid; Hicham El Mzairh, raadslid; Sam Van Rooy, raadslid; Sam Voeten, raadslid; Karen Maes, raadslid; Koenraad De Vylder, raadslid; Tatjana Scheck, raadslid; Wim Jochems, raadslid; Mohammad Nawabi, raadslid; Lise Vandecasteele, raadslid; Lotte Mintjens, raadslid; Niel Staes, raadslid; Fatima Talhaoui, raadslid; Ilse De Schutter, raadslid; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Afwezig

Filip Dewinter, raadslid; Gerolf Annemans, raadslid; Güler Turan, raadslid; Omar Fathi, raadslid; Khadija Chennouf, raadslid

Verontschuldigd

Jan Penris, raadslid; Franky Loveniers, raadslid; Yasmia Setta, raadslid

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester-voorzitter
2023_GR_00757 - Ondersteuning. Digitale inclusie - Projecten 2024. Nominatieve toekenning krediet 2024 - Goedkeuring 2023_GR_00757 - Ondersteuning. Digitale inclusie - Projecten 2024. Nominatieve toekenning krediet 2024 - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Op 27 oktober 2022 besliste de Vlaamse regering tot toekenning van de subsidie ter ondersteuning van de uitrol van het e-inclusiebeleid binnen de steden en gemeenten. Daarin wordt een subsidie van 3.633.512,00 EUR toegekend aan de stad Antwerpen voor de periode 1 november 2022 tot 31 december 2024.  

Op 24 oktober 2022 (jaarnummer 00601) keurde de gemeenteraad het ondersteuningsreglement 'Iedereen Digitaal Antwerpen' goed. 

Op 28 oktober 2022 (jaarnummer 8699) keurde het college de eerste themaoproep ‘Iedereen Digitaal Antwerpen’ goed.

Op 28 november 2022 (jaarnummer 0665) keurde de gemeenteraad het aangepast meerjarenplan goed waarin voor 2023 een nominatieve ondersteuning van 295.366,63 EUR voor e-inclusie wordt toegekend aan Buurtwerk Posthof vzw, Patriottenstraat 62 2600 Berchem met ondernemingsnummer 0416.638.655.

Op 16 december 2022 (jaarnummer 9743) keurde het college de selectie van projecten in het kader van de oproep 'Iedereen Digitaal - Uitrol van een lokaal e-inclusiebeleid' goed.

Op 6 maart 2023 (jaarnummer 0119) keurde de gemeenteraad de nominatieve toekenning van een ondersteuning van 386.328,37 EUR  aan Buurtwerk Posthof vzw, Patriottenstraat 62 2600 Berchem met ondernemingsnummer 0416.638.655 goed voor de organisatie van de Webpunten.

Op 24 april 2023 (jaarnummer 0202) keurde de gemeenteraad de nominatieve toekenning van een ondersteuning van 112.500,00 EUR in 2023 aan Integratie en Inburgering Antwerpen vzw, Carnotstraat 110 2060 Antwerpen  met ondernemingsnummer 0421.722.346 voor de organisatie van het project 'Digitale inclusie van inburgeraars' goed.

In het najaar van 2021 lanceerde het Vlaamse Departement Werk en Sociale Economie - vanuit het programma Vlaamse Veerkracht – de eerste oproep voor de oprichting van Digibanken. Het project Digibank Antwerpen van Buurtwerk Posthof vzw werd met deze middelen gefinancierd en loopt van 1 april 2022 tot 31 mei 2024. Recent lanceerde het Vlaamse Departement Werk en Sociale Economie een oproep voor de verlenging van de Vlaamse Digibanken voor de periode 1 januari 2025 tot 31 juli 2026. Het departement voorziet geen projectsubsidie voor de overbrugging in de periode 1 juni 2024 tot 31 december 2024. 

Juridische grond

De wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen is van toepassing.

Op 26 oktober 2020 (jaarnummer 595) keurde de gemeenteraad het kaderbesluit basisprincipes ondersteuningsbeleid goed.

Regelgeving: bevoegdheid

Artikel 41, lid 2, 23° van het Decreet lokaal bestuur bepaalt dat de gemeenteraad bevoegd is voor het toekennen van nominatieve subsidies.

Argumentatie

De stad Antwerpen ondersteunt projecten en initiatieven die bijdragen tot een verhoogde digitale participatie van de Antwerpenaar en het wegwerken van de digitale uitsluiting. In 2023 konden een reeks nieuwe acties opgestart worden dankzij de Vlaamse subsidie van 3.633.512,00 EUR voor de uitrol van een lokaal e-inclusiebeleid in samenwerking met lokale partners. De stad Antwerpen wenst het merendeel van deze acties te continueren in 2024 met een ondersteuning vanuit dezelfde Vlaamse subsidie. Het betreft volgende projecten:

 • De verlenging van de projecten die werden toegekend in het kader van de themaoproep Iedereen Digitaal Antwerpen:
  • “Digitaal inclusieve wijk Kiel/Deurne-Noord/Antwerpen-Noord en Borgerhout” van SAAMO Antwerpen vzw voor een bedrag van 199.951,00 EUR;
  • “Digiburger” van  Avansa regio Antwerpen voor een bedrag van 55.000,00 EUR;
  • “CAW maakt digitaal sterker” van CAW Antwerpen voor een bedrag van 29.747,00 EUR;
  • “Digipunten bij Zorgbedrijf Antwerpen” van BEEGO BV voor een bedrag van 60.000,00 EUR;
  • “DIW Antwerpen-Dam’ van Elegast vzw” voor een bedrag van 54.850,00 EUR

                De voorwaarden voor deze verlenging zullen in een apart besluit worden voorgelegd aan het college.

 • De continuering van de organisatie van de webpunten door Buurtwerk Posthof vzw voor een bedrag van 741.700,00 EUR. De aanwendingsvoorwaarden voor de ondersteuning zullen hierna door het college worden vastgelegd in een afsprakennota.
 • De continuering van het project 'Digitale inclusie van inburgeraars’ door Integratie en Inburgering Antwerpen vzw voor een bedrag van 187.500,00 EUR. De aanwendingsvoorwaarden voor de ondersteuning zullen hierna door het college worden vastgelegd in een afsprakennota.

Daarnaast wenst stad Antwerpen ook enkele nieuwe projecten te ondersteunen:

 • ‘Digitale hulp aan huis’ aangeboden door Beego BV voor een bedrag van 40.000,00 voor de periode van 1 januari 2024 tot 31 december 2024. Dit is een uitbreiding op het lopende project 'Digipunten bij Zorgbedrijf Antwerpen'. De aanwendingsvoorwaarden voor de ondersteuning zullen hierna door het college worden vastgelegd in een afsprakennota.
 • De overbrugging van het project ‘Digibank Antwerpen’ door Buurtwerk Posthof vzw  voor een bedrag van 120.000,00 EUR voor de periode 1 juni 2024 tot 31 december 2024 onder voorbehoud van de goedkeuring van de verlenging vanaf 1 januari 2025 door het Vlaamse Departement Werk en Sociale Economie. De aanwendingsvoorwaarden voor de ondersteuning zullen hierna door het college worden vastgelegd in een afsprakennota.


Algemene financiële opmerkingen

De Vlaamse regering voorziet hiervoor een subsidie in het kader van 'Iedereen Digitaal - Uitrol van een lokaal e-inclusiebeleid' (SBT11360).

Na inschrijving in AMJP7 worden middelen toegevoegd onder volgende boekingsadressen:

 • 2400/5381500000/6141/2LWS060202A00000/SBT11360 (uitgaven)
 • 2400/5381500000/74050300_Specifieke werkingssubsidies-Vlaamse overheid/2LWS060202A00000/SBT11360 (ontvangsten)

De middelen zullen met een IKA-light verschoven worden van budgetpositie 6141 naar 6496800.

Beleidsdoelstellingen

6 - Lerende en werkende stad
2LWS06 - Innovatie/digitalisering
2LWS0602 - Digitalisering stedelijke dienstverlening en eigen werking
2LWS060202 - E-inclusie

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

De gemeenteraad keurt de nominatieve toekenning van een ondersteuning van 199.951,00 EUR in 2024 aan SAAMO Antwerpen vzw, Gasstraat 12 2060 Antwerpen met ondernemingsnummer 0425.500.396 goed voor de organisatie van Digitaal inclusieve wijk Kiel/Deurne-Noord/Antwerpen-Noord en Borgerhout.

Artikel 2

De gemeenteraad keurt de nominatieve toekenning van een ondersteuning van 55.000,00 EUR in 2024 aan Avansa Regio Antwerpen vzw, Klokstraat 12 2600 Berchem met ondernemingsnummer 0859.621.423 goed voor de organisatie van het project  'Digiburger'.

Artikel 3

De gemeenteraad keurt de nominatieve toekenning van een ondersteuning van 29.747,00 EUR in 2024 aan CAW Antwerpen vzw, Lange Lozanastraat 200 2018 Antwerpen met ondernemingsnummer 0455.608.604 goed voor het project 'CAW maakt digitaal sterker'.

Artikel 4

De gemeenteraad keurt de nominatieve toekenning van een ondersteuning van 60.000,00 EUR in 2024 aan BEEGO BV, Turnhoutsebaan 139a 2140 Antwerpen met ondernemingsnummer 0719.974.283 goed voor de organisatie van het project 'Digipunten bij Zorgbedrijf Antwerpen'.

Artikel 5

De gemeenteraad keurt de nominatieve toekenning van een ondersteuning van 54.850,00 EUR in 2024 aan Elegast vzw, Belgiëlei 203 2018 Antwerpen met ondernemingsnummer 0410.412.146 goed voor de organisatie van het project  'Digitaal Inclusieve Wijk Antwerpen-Dam''.

Artikel 6

De gemeenteraad keurt de nominatieve toekenning van een ondersteuning van 741.700,00 EUR in 2024 aan Buurtwerk Posthof vzw, Patriottenstraat 62 2600 Berchem met ondernemingsnummer 0416.638.655 goed voor de organisatie van de Webpunten.

Artikel 7

De gemeenteraad keurt de nominatieve toekenning van een ondersteuning van 187.500,00 EUR in 2024 aan Integratie en Inburgering Antwerpen vzw, Carnotstraat 110 2060 Antwerpen met ondernemingsnummer 0421.722.346 voor de organisatie van het project 'Digitale inclusie van inburgeraars' goed.

Artikel 8

De gemeenteraad keurt de nominatieve toekenning van een ondersteuning van 40.000,00 EUR in 2024 aan BEEGO BV, Tunhoutsebaan 139a  2140 Antwerpen met ondernemingsnummer 0719.974.283 voor het project 'Digitale hulp aan huis' goed.

Artikel 9

De gemeenteraad keurt de nominatieve toekenning van een ondersteuning van 120.000,00 EUR in 2024 aan Buurtwerk Posthof vzw, Patriottenstraat 62 2600 Berchem met ondernemingsnummer 0416.638.655 goed voor de organisatie van Digibank Antwerpen van 1 juni 2024 tot 31 december 2024.

Artikel 10

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

Bijlagen

 • BesluitVlaamseRegering_SubsidieUitrolE-inclusiebeleid.pdf