Terug
Gepubliceerd op 28/11/2023

2023_GR_00740 - Afvaardigingen legislatuur 2019-2024 - Autonoom Gemeentebedrijf Mobiliteit en Parkeren Antwerpen. Bestuursorgaan. Vervanging - Goedkeuring

gemeenteraad
ma 27/11/2023 - 19:30 Stadhuis
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester-voorzitter; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Claude Marinower, raadslid; Nahima Lanjri, raadslid; André Gantman, raadslid; Anke Van dermeersch, raadslid; Peter Mertens, raadslid; Liesbeth Homans, raadslid; Mie Branders, raadslid; Joris Giebens, raadslid; Johan Klaps, raadslid; Caroline Bastiaens, raadslid; Danielle Meirsman, raadslid; Martine Vrints, raadslid; Koen Laenens, raadslid; Peggy Pooters, raadslid; Kevin Vereecken, raadslid; Imade Annouri, raadslid; Kristel Somers, raadslid; Ilse van Dienderen, raadslid; Nordine Saidi Mazarou, raadslid; Sevilay Altintas, raadslid; Sanne Descamps, raadslid; Manuëla Van Werde, raadslid; Nathalie van Baren, raadslid; Patrick Van den Abbeele, raadslid; Hicham El Mzairh, raadslid; Sam Van Rooy, raadslid; Sam Voeten, raadslid; Karen Maes, raadslid; Koenraad De Vylder, raadslid; Tatjana Scheck, raadslid; Wim Jochems, raadslid; Mohammad Nawabi, raadslid; Lise Vandecasteele, raadslid; Lotte Mintjens, raadslid; Niel Staes, raadslid; Fatima Talhaoui, raadslid; Ilse De Schutter, raadslid; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Afwezig

Filip Dewinter, raadslid; Gerolf Annemans, raadslid; Güler Turan, raadslid; Omar Fathi, raadslid; Khadija Chennouf, raadslid

Verontschuldigd

Jan Penris, raadslid; Franky Loveniers, raadslid; Yasmia Setta, raadslid

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester-voorzitter
2023_GR_00740 - Afvaardigingen legislatuur 2019-2024 - Autonoom Gemeentebedrijf Mobiliteit en Parkeren Antwerpen. Bestuursorgaan. Vervanging - Goedkeuring 2023_GR_00740 - Afvaardigingen legislatuur 2019-2024 - Autonoom Gemeentebedrijf Mobiliteit en Parkeren Antwerpen. Bestuursorgaan. Vervanging - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

De stad Antwerpen is in de bestuursorganen van de autonome gemeentebedrijven vertegenwoordigd.

Juridische grond

Overeenkomstig artikel 225 §1 van het Decreet over het Lokaal Bestuur kunnen gemeenten extern verzelfstandige agentschappen oprichten of erin deelnemen en zijn deze agentschappen belast met beleidsuitvoerende taken van algemeen belang.

Regelgeving: bevoegdheid

Artikel 235 §2 van het Decreet over het Lokaal Bestuur bepaalt dat de gemeenteraad bevoegd is voor de benoeming van de leden van de raad van bestuur van het autonoom gemeentebedrijf.

Argumentatie

Bij gemeenteraadsbesluit van 14 december 2020 (jaarnummer 769) werd mevrouw Sanne Descamps afgevaardigd in de raad van bestuur van het autonoom gemeentebedrijf Mobiliteit en Parkeren Antwerpen. 
Er wordt voorgesteld om mevrouw Sanne Descamps met ingang van 30 november 2023  in de raad van bestuur van het autonoom gemeentebedrijf Mobiliteit en Parkeren Antwerpen te vervangen. 

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

De gemeenteraad beslist - met 35 stemmen tegen 4, er zijn 5 onthoudingen en 3 raadsleden brachten geen stem uit - om Martine Vrints af te vaardigen namens de stad Antwerpen in het bestuursorgaan van het autonoom gemeentebedrijf Mobiliteit en Parkeren Antwerpen ter vervanging van mevrouw Sanne Descamps en dit tot het einde van de legislatuur.

Artikel 2

De gemeenteraad beslist dat de afgevaardigde bij het uitoefenen van de verplichtingen verbonden aan de afvaardiging, steeds het bestuursakkoord als uitgangspunt moet nemen en waar nodig dient te overleggen met het college.

Artikel 3

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.