Terug
Gepubliceerd op 28/11/2023

2023_GR_00747 - Gemeenteraad legislatuur 2019-2024 - Rangorde gemeenteraadsleden - Kennisneming

gemeenteraad
ma 27/11/2023 - 19:30 Stadhuis
Kennis genomen

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester-voorzitter; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Claude Marinower, raadslid; Nahima Lanjri, raadslid; André Gantman, raadslid; Anke Van dermeersch, raadslid; Peter Mertens, raadslid; Liesbeth Homans, raadslid; Mie Branders, raadslid; Joris Giebens, raadslid; Johan Klaps, raadslid; Caroline Bastiaens, raadslid; Danielle Meirsman, raadslid; Martine Vrints, raadslid; Koen Laenens, raadslid; Peggy Pooters, raadslid; Kevin Vereecken, raadslid; Imade Annouri, raadslid; Kristel Somers, raadslid; Ilse van Dienderen, raadslid; Nordine Saidi Mazarou, raadslid; Sevilay Altintas, raadslid; Sanne Descamps, raadslid; Manuëla Van Werde, raadslid; Nathalie van Baren, raadslid; Patrick Van den Abbeele, raadslid; Hicham El Mzairh, raadslid; Sam Van Rooy, raadslid; Sam Voeten, raadslid; Karen Maes, raadslid; Koenraad De Vylder, raadslid; Tatjana Scheck, raadslid; Wim Jochems, raadslid; Mohammad Nawabi, raadslid; Lise Vandecasteele, raadslid; Lotte Mintjens, raadslid; Niel Staes, raadslid; Fatima Talhaoui, raadslid; Ilse De Schutter, raadslid; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Afwezig

Filip Dewinter, raadslid; Gerolf Annemans, raadslid; Güler Turan, raadslid; Omar Fathi, raadslid; Khadija Chennouf, raadslid

Verontschuldigd

Jan Penris, raadslid; Franky Loveniers, raadslid; Yasmia Setta, raadslid

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester-voorzitter
2023_GR_00747 - Gemeenteraad legislatuur 2019-2024 - Rangorde gemeenteraadsleden - Kennisneming 2023_GR_00747 - Gemeenteraad legislatuur 2019-2024 - Rangorde gemeenteraadsleden - Kennisneming

Motivering

Aanleiding en context

De voorzitter van de gemeenteraad werd per e-mail op 7 november  2023 op de hoogte gebracht van het ontslag van mevrouw Sanne Descamps als raadslid met ingang van 30 november 2023.
Mevrouw Goedele Toen legde de eed af als opvolger van mevrouw Sanne Descamps. 

Juridische grond

Artikel 6 § 7 van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur stelt dat de rangorde van de gemeenteraadsleden tijdens de installatievergadering van de nieuwe gemeenteraad onmiddellijk na de eedaflegging van de gemeenteraadsleden wordt vastgesteld.
Hetzelfde artikel bepaalt dat de opvolgers die na de installatievergadering als gemeenteraadslid worden geïnstalleerd, een rang innemen in volgorde van hun eedaflegging.

Argumentatie

De rangorde van de gemeenteraadsleden moet volgens het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur alleen verplicht worden vastgesteld tijdens de installatievergadering van de nieuwe gemeenteraad, toch is het nuttig dit te doen ook bij een vervanging omdat verschillende artikelen van het decreet verwijzen naar 'de rang van het gemeenteraadslid'.

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

De gemeenteraad neemt kennis van de bijgevoegde rangorde van de gemeenteraadsleden.

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.