Terug
Gepubliceerd op 28/11/2023

2023_GR_00746 - Gemeenteraad legislatuur 2019-2024 - Ontslag. Aanstelling opvolger. Onderzoek geloofsbrieven. Eedaflegging - Goedkeuring

gemeenteraad
ma 27/11/2023 - 19:30 Stadhuis
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester-voorzitter; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Claude Marinower, raadslid; Nahima Lanjri, raadslid; André Gantman, raadslid; Anke Van dermeersch, raadslid; Peter Mertens, raadslid; Liesbeth Homans, raadslid; Mie Branders, raadslid; Joris Giebens, raadslid; Johan Klaps, raadslid; Caroline Bastiaens, raadslid; Danielle Meirsman, raadslid; Martine Vrints, raadslid; Koen Laenens, raadslid; Peggy Pooters, raadslid; Kevin Vereecken, raadslid; Imade Annouri, raadslid; Kristel Somers, raadslid; Ilse van Dienderen, raadslid; Nordine Saidi Mazarou, raadslid; Sevilay Altintas, raadslid; Sanne Descamps, raadslid; Manuëla Van Werde, raadslid; Nathalie van Baren, raadslid; Patrick Van den Abbeele, raadslid; Hicham El Mzairh, raadslid; Sam Van Rooy, raadslid; Sam Voeten, raadslid; Karen Maes, raadslid; Koenraad De Vylder, raadslid; Tatjana Scheck, raadslid; Wim Jochems, raadslid; Mohammad Nawabi, raadslid; Lise Vandecasteele, raadslid; Lotte Mintjens, raadslid; Niel Staes, raadslid; Fatima Talhaoui, raadslid; Ilse De Schutter, raadslid; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Afwezig

Filip Dewinter, raadslid; Gerolf Annemans, raadslid; Güler Turan, raadslid; Omar Fathi, raadslid; Khadija Chennouf, raadslid

Verontschuldigd

Jan Penris, raadslid; Franky Loveniers, raadslid; Yasmia Setta, raadslid

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester-voorzitter
2023_GR_00746 - Gemeenteraad legislatuur 2019-2024 - Ontslag. Aanstelling opvolger. Onderzoek geloofsbrieven. Eedaflegging - Goedkeuring 2023_GR_00746 - Gemeenteraad legislatuur 2019-2024 - Ontslag. Aanstelling opvolger. Onderzoek geloofsbrieven. Eedaflegging - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Op 7 januari 2019 legde mevrouw Sanne Descamps de eed af als gemeenteraadslid (jaarnummer 15).
De voorzitter van de gemeenteraad werd per e-mail op 7 november  2023 op de hoogte gebracht van het ontslag van mevrouw Sanne Descamps als raadslid met ingang van 30 november 2023. 

Om in de vervanging van raadslid Sanne Descamps te voorzien, werd de zesde opvolger, mevrouw Goedele Toen, aangeschreven.
Mevrouw Goedele Toen gaf aan dit mandaat in de raad van Antwerpen te willen opnemen.

Juridische grond

Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur:

  • Artikel 13 stelt dat het gemeenteraadslid dat ontslag wil nemen, dat schriftelijk meedeelt aan de voorzitter van de gemeenteraad. Het ontslag is definitief zodra de voorzitter van de gemeenteraad de kennisgeving ontvangt. Het lid van de gemeenteraad blijft zijn mandaat uitoefenen tot zijn opvolger is geïnstalleerd, behalve als het ontslag het gevolg is van een onverenigbaarheid.
  • Artikel 14 regelt dat:
    - he
    t gemeenteraadslid dat ontslag genomen heeft, wordt vervangen door zijn opvolger, die wordt aangewezen overeenkomstig artikel 169 van het Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet van 8 juli 2011;
    - de geloofsbrieven van de opvolger worden onderzocht overeenkomstig artikel 6, § 3;
    - de vervanger de eed aflegt in openbare vergadering in de handen van de voorzitter van de gemeenteraad: "Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen."

Argumentatie

De geloofsbrieven van mevrouw Goedele Toen werden tijdig aan de algemeen directeur bezorgd.
Mevrouw Goedele Toen voldoet aan alle gestelde eisen van verkiesbaarheid en bevindt zich niet in een geval van onverenigbaarheid.

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

De gemeenteraad neemt kennis van het ontslag van mevrouw Sanne Descamps als raadslid met ingang van 30 november 2023.

Artikel 2

De gemeenteraad keurt de geloofsbrieven van mevrouw Goedele Toen goed.

Artikel 3

Mevrouw Goedele Toen legt de volgende eed af: "Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen, met ingang van 30 november 2023."
De voorzitter verklaart mevrouw Goedele Toen aangesteld in het mandaat van gemeenteraadslid.

Artikel 4

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.