Terug
Gepubliceerd op 29/11/2023

2023_IP_00174 - Interpellatie van raadsleden Mie Branders, Lise Vandecasteele: Stopzetting jeugdcentrum Den Eglantier

gemeenteraad
ma 27/11/2023 - 19:30 Stadhuis
Behandeld

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester-voorzitter; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Claude Marinower, raadslid; Filip Dewinter, raadslid; Nahima Lanjri, raadslid; André Gantman, raadslid; Anke Van dermeersch, raadslid; Peter Mertens, raadslid; Liesbeth Homans, raadslid; Mie Branders, raadslid; Joris Giebens, raadslid; Johan Klaps, raadslid; Caroline Bastiaens, raadslid; Danielle Meirsman, raadslid; Martine Vrints, raadslid; Koen Laenens, raadslid; Peggy Pooters, raadslid; Kevin Vereecken, raadslid; Imade Annouri, raadslid; Kristel Somers, raadslid; Ilse van Dienderen, raadslid; Nordine Saidi Mazarou, raadslid; Sevilay Altintas, raadslid; Sanne Descamps, raadslid; Manuëla Van Werde, raadslid; Nathalie van Baren, raadslid; Patrick Van den Abbeele, raadslid; Hicham El Mzairh, raadslid; Sam Van Rooy, raadslid; Sam Voeten, raadslid; Karen Maes, raadslid; Koenraad De Vylder, raadslid; Tatjana Scheck, raadslid; Wim Jochems, raadslid; Mohammad Nawabi, raadslid; Lise Vandecasteele, raadslid; Lotte Mintjens, raadslid; Niel Staes, raadslid; Fatima Talhaoui, raadslid; Ilse De Schutter, raadslid; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Afwezig

Gerolf Annemans, raadslid; Güler Turan, raadslid; Omar Fathi, raadslid; Khadija Chennouf, raadslid

Verontschuldigd

Jan Penris, raadslid; Franky Loveniers, raadslid; Yasmia Setta, raadslid

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester-voorzitter
2023_IP_00174 - Interpellatie van raadsleden Mie Branders, Lise Vandecasteele: Stopzetting jeugdcentrum Den Eglantier 2023_IP_00174 - Interpellatie van raadsleden Mie Branders, Lise Vandecasteele: Stopzetting jeugdcentrum Den Eglantier

Motivering

Indiener(s)

Lise Vandecasteele, Mie Branders

Gericht aan

Jinnih Beels

Tijdstip van indienen

wo 08/11/2023 - 19:55

Toelichting

Na 19 jaar houdt jeugdcentrum Den Eglantier in Berchem ermee op. Vanaf 2024 krijgt ze geen subsidiëring meer van de stad. Vele jongeren uit de buurt verliezen hun plek waar ze konden ontspannen, feesten, experimenteren, of gewoon even tot zichzelf konden komen. Het is onduidelijk wat er zal gebeuren met de jeugdwerking en met de plek.  Schepen Beels zegt op zoek te gaan naar een andere invulling, waar de jongeren en de buurtbewoners opnieuw terecht zullen kunnen. 


Vindt u dat de wijk Groenenhoek in Berchem een goed jeugdcentrum verdient?

Klopt het dat de subsidiëring vanuit de stad voor het jeugdcentrum doorheen de jaren stapsgewijs is afgebouwd? Wat waren de motieven hiervoor?

Waarom is er besloten de subsidies volledig stop te zetten voor 2024? U wist toch dat dit het einde zou betekenen voor de werking. Wat betekent dit op vlak van verlies van kennis van de wijk en op vlak van verlies aan vertrouwensband?

Wat is de toekomst voor het jeugdcentrum en welke inspraak is er voor de jongeren en medewerkers van Den Eglantier hierin?