Terug
Gepubliceerd op 28/11/2023

2023_GR_00724 - Strategische horecakern Historisch Centrum. Deelgebied Nationalestraat - Wijziging specifiek reglement - Goedkeuring

gemeenteraad
ma 27/11/2023 - 19:30 Stadhuis
Goedgekeurd
Dit besluit handelt over een Andere.

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester-voorzitter; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Claude Marinower, raadslid; Nahima Lanjri, raadslid; André Gantman, raadslid; Anke Van dermeersch, raadslid; Peter Mertens, raadslid; Liesbeth Homans, raadslid; Mie Branders, raadslid; Joris Giebens, raadslid; Johan Klaps, raadslid; Caroline Bastiaens, raadslid; Danielle Meirsman, raadslid; Martine Vrints, raadslid; Koen Laenens, raadslid; Peggy Pooters, raadslid; Kevin Vereecken, raadslid; Imade Annouri, raadslid; Kristel Somers, raadslid; Ilse van Dienderen, raadslid; Nordine Saidi Mazarou, raadslid; Sevilay Altintas, raadslid; Sanne Descamps, raadslid; Manuëla Van Werde, raadslid; Nathalie van Baren, raadslid; Patrick Van den Abbeele, raadslid; Hicham El Mzairh, raadslid; Sam Van Rooy, raadslid; Sam Voeten, raadslid; Karen Maes, raadslid; Koenraad De Vylder, raadslid; Tatjana Scheck, raadslid; Wim Jochems, raadslid; Mohammad Nawabi, raadslid; Lise Vandecasteele, raadslid; Lotte Mintjens, raadslid; Niel Staes, raadslid; Fatima Talhaoui, raadslid; Ilse De Schutter, raadslid; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Afwezig

Filip Dewinter, raadslid; Gerolf Annemans, raadslid; Güler Turan, raadslid; Omar Fathi, raadslid; Khadija Chennouf, raadslid

Verontschuldigd

Jan Penris, raadslid; Franky Loveniers, raadslid; Yasmia Setta, raadslid

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester-voorzitter
2023_GR_00724 - Strategische horecakern Historisch Centrum. Deelgebied Nationalestraat - Wijziging specifiek reglement - Goedkeuring 2023_GR_00724 - Strategische horecakern Historisch Centrum. Deelgebied Nationalestraat - Wijziging specifiek reglement - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

De gemeenteraad keurde in zitting van 28 juni 2021 het politiereglement ‘Algemeen reglement privatieve ingebruikname openbare weg voor horecaterrassen' (jaarnummer 442) goed.

Juridische grond

Artikel 135 §2 Nieuwe Gemeentewet

De gemeenten hebben ook tot taak het voorzien, ten behoeve van de inwoners, in een goede politie, met name over de zindelijkheid, de gezondheid, de veiligheid en de rust op openbare wegen en plaatsen en in openbare gebouwen.

Regelgeving: bevoegdheid

Artikel 119 Nieuwe Gemeentewet: de gemeenteraad maakt de gemeentelijke reglementen van inwendig bestuur en de gemeentelijke politieverordeningen.

Artikel 119bis van de Nieuwe Gemeentewet werd gewijzigd door de wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties. Deze wet trad in werking op 1 januari 2014. Het gewijzigde artikel 119bis bepaalt: de gemeenteraad kan gemeentelijke administratieve straffen en sancties opleggen overeenkomstig de wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties.

Argumentatie

De gemeenteraad keurde in zitting van 24 april 2023 (jaarnummer 211) het specifiek reglement voor de strategische zone 'Historisch Centrum' goed.

Onderstaande terraszones/deelgebieden dienden nog verder uitgewerkt te worden en zullen in een latere fase nog ter goedkeuring voorgelegd worden. Deze terraszones/ deelgebieden werden op dat moment nog niet geactualiseerd. Het betrof volgende terraszones/ deelgebieden:

  • Hendrik Conscienceplein en omgeving;
  • Handschoenmarkt;
  • Nationalestraat/Prekersplein/Theodoor van Rijswijckplaats/Ijzerenwaag;
  • Pelgrimstraat;
  • Suikerrui;
  • Groenplaats.

Het bestaande gemeenteraadsbesluit voor die bepaalde terraszones/deelgebieden blijft gelden tot deze terraszones expliciet worden opgeheven.

Met dit besluit worden de bepalingen voor Nationalemarkt toegevoegd aan het specifiek reglement 'Historisch Centrum'. De specifieke voorwaarden voor de Pelgrimstraat en Groenplaats zullen later voorgelegd worden ter goedkeuring.    

De deelplannen van de overblijvende terraszones zullen in een volgende fase ter goedkeuring worden voorgelegd aan de gemeenteraad.

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

De gemeenteraad keurt volgende specifieke bepaling voor de deelzone 'Nationalestraat' goed:

1. In de Nationalestraat mag het terrasmeubilair in afwijking op artikel 17 van het terrasreglement niet verankerd worden.

Artikel 2

De gemeenteraad beslist het geactualiseerde plan voor het volgende deelgebied van de strategische horecakern ‘Historisch Centrum’ Nationalestraat in bijlage goed te keuren.

Artikel 3

De gemeenteraad neemt kennis van de gecoördineerde versie van het specifiek reglement 'Historisch Centrum' in bijlage.

Artikel 4

Stadsbeheer staat in voor het snoeien van bomen of opsnoeien van kruinen daar waar gebouwen niet voldoende bereikt kunnen worden door de autoladder, of de brandweg verhinderd wordt.

Artikel 5

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.