Terug
Gepubliceerd op 28/11/2023

2023_GR_00759 - Ondersteuning. Harmonieuze stad - SAAMO Antwerpen, SOS HAMIN, Free Clinic, EVA-Centrum en Koninklijke Sporting Club City Pirates. Nominatieve toekenning krediet 2023, 2024 en 2025 - Goedkeuring

gemeenteraad
ma 27/11/2023 - 19:30 Stadhuis
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester-voorzitter; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Claude Marinower, raadslid; Nahima Lanjri, raadslid; André Gantman, raadslid; Anke Van dermeersch, raadslid; Peter Mertens, raadslid; Liesbeth Homans, raadslid; Mie Branders, raadslid; Joris Giebens, raadslid; Johan Klaps, raadslid; Caroline Bastiaens, raadslid; Danielle Meirsman, raadslid; Martine Vrints, raadslid; Koen Laenens, raadslid; Peggy Pooters, raadslid; Kevin Vereecken, raadslid; Imade Annouri, raadslid; Kristel Somers, raadslid; Ilse van Dienderen, raadslid; Nordine Saidi Mazarou, raadslid; Sevilay Altintas, raadslid; Sanne Descamps, raadslid; Manuëla Van Werde, raadslid; Nathalie van Baren, raadslid; Patrick Van den Abbeele, raadslid; Hicham El Mzairh, raadslid; Sam Van Rooy, raadslid; Sam Voeten, raadslid; Karen Maes, raadslid; Koenraad De Vylder, raadslid; Tatjana Scheck, raadslid; Wim Jochems, raadslid; Mohammad Nawabi, raadslid; Lise Vandecasteele, raadslid; Lotte Mintjens, raadslid; Niel Staes, raadslid; Fatima Talhaoui, raadslid; Ilse De Schutter, raadslid; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Afwezig

Filip Dewinter, raadslid; Gerolf Annemans, raadslid; Güler Turan, raadslid; Omar Fathi, raadslid; Khadija Chennouf, raadslid

Verontschuldigd

Jan Penris, raadslid; Franky Loveniers, raadslid; Yasmia Setta, raadslid

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester-voorzitter
2023_GR_00759 - Ondersteuning. Harmonieuze stad - SAAMO Antwerpen, SOS HAMIN, Free Clinic, EVA-Centrum en Koninklijke Sporting Club City Pirates. Nominatieve toekenning krediet 2023, 2024 en 2025 - Goedkeuring 2023_GR_00759 - Ondersteuning. Harmonieuze stad - SAAMO Antwerpen, SOS HAMIN, Free Clinic, EVA-Centrum en Koninklijke Sporting Club City Pirates. Nominatieve toekenning krediet 2023, 2024 en 2025 - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

De gemeenteraad keurde op 28 november 2022 (jaarnummer 665) het aangepast meerjarenplan goed. Daarin werd geen nominatieve ondersteuning opgenomen voor volgende projecten:

  • VZW SAMENLEVINGSOPBOUW ANTWERPEN STAD (SAAMO Antwerpen), Gasstraat 12-14, 2018 Antwerpen, met ondernemingsnummer 0425.500.396, voor het project 'naaiatelier';
  • S.O.S. - Hulp aan Mensen in Nood (H.A.M.I.N.) vzw, Leeuwlantstraat 129, 2100 Antwerpen, met ondernemingsnummer 0440.666.446,  voor het project 'ondersteuning voor huur voedselbedeling';
  • Free Clinic vzw, Schijnpoortweg 14, 2060 Antwerpen, met ondernemingsnummer 0416.639.348, bijkomend bedrag voor het project 'Daginloop Spoor Oost';
  • E.V.A.-Centrum vzw, Kattenberg 54, 2180 Antwerpen, met ondernemingsnummer 0413.518.225, voor het project 'Solidariteit voor mensen in armoede';
  • KONINKLIJKE SPORTING CLUB CITY PIRATES vzw , Terlindenhofstraat 211, 2170 Antwerpen, met ondernemingsnummer 0406.471.570 – voor het project 'buurtactiviteiten'.

Juridische grond

De Wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen en het Kaderbesluit basisprincipes ondersteuningsbeleid goedgekeurd door de gemeenteraad op 26 oktober 2020 (jaarnummer 595) zijn van toepassing.

Regelgeving: bevoegdheid

De gemeenteraad is op grond van artikel 41, lid 2, 23° van het Decreet lokaal bestuur bevoegd om nominatieve subsidies toe te kennen.

Argumentatie

De projecten van onderstaande organisaties dragen bij aan de beleidsdoelstellingen van de stad en ontvangen daarvoor een ondersteuning.

  • SAAMO Antwerpen vzw, voor het project 'naaiatelier': 10.000,00 EUR in 2023. SAAMO wil vanuit de bestaande buurtwerking in Antwerpen-Noord een wijkonderneming opstarten om lokale en duurzame werkgelegenheid te creëren. Met het project ‘Naaiatelier’ wil de buurtwerking kledij maken en herstellen. Zo creëert SAAMO enerzijds jobs voor mensen uit de wijk en wil ze hen kansen geven om door te groeien naar regulier werk. Anderzijds ontstaat er zo een aanbod voor mensen die het financieel moeilijk hebben. Met de ondersteuning vanuit de stad kan SAAMO materiaal aankopen om de werking op te starten en uit te bouwen. 
  • S.O.S. H.A.M.I.N. vzw, voor het project 'ondersteuning voor huur locatie voedselbedeling': 2.100,00 EUR in 2023 en 25.200,00 EUR in 2024, 25.2000,00 EUR in 2025. SOS Hamin was dringend op zoek naar een nieuwe locatie om aan voedselbedeling te kunnen blijven doen te Deurne. Hun oude locatie dienden zij recent te verlaten, eind oktober 2023. Een nieuwe locatie werd gevonden op de Ten Eeckhovenlei 97 te Deurne (via leegstandsbeheer). De ondersteuning voor SOS Hamin zal gebruikt worden voor de huur van hun nieuwe locatie eind 2023 en voor 2024 en 2025.
  • Free Clinic vzw ontvangt een bijkomende ondersteuning voor het project 'Daginloop Spoor Oost' van 15.000,00 EUR  omdat de huisvestingskosten (huur tent, huur sanitair, verwarming), in afwachting van het nieuwe gebouw, niet volledig gedekt waren en voor de aankoop van tablets om te kunnen registreren.
  • E.V.A.-Centrum vzw ontvangt een ondersteuning van 72.000,00 EUR in 2024 en 73.440,00 EUR in 2025 voor het project 'Solidariteit voor mensen in armoede'. EVA-centrum wil mensen in armoede samenbrengen in groep en hun het woord geven, werken aan de maatschappelijke emancipatie van mensen in armoede en aan maatschappelijke structuren. Daarnaast organiseren ze vormingsactiviteiten en de dialoog met mensen in armoede.
  • KONINKLIJKE SPORTING CLUB CITY PIRATES vzw ontvangt 55.704,40 EUR in 2023, 69.807,67 EUR in 2024 en 71.203,83 EUR in 2025 voor investeringen voor het uitbreiden van haar buurtactiviteiten. City Pirates organiseert voor haar sociaal maatschappelijke doelstellingen in verschillende wijken, naast voetbal ook buurtactiviteiten zoals, huistaakbegeleiding, muziek, dansworkshops, ... Op de terreinen van City Pirates wordt een tijdelijke ruimte gecreëerd waarin zowel buurtactiviteiten van vzw Al Umma als van City Pirates kunnen doorgaan.

Het college zal hierna de aanwendingsvoorwaarden voor de ondersteuning vastleggen in afsprakennota's, die aan de  ontvanger ter kennisgeving worden voorgelegd. Deze afsprakennota bevat bepalingen over, onder meer, het bedrag van de ondersteuning en de aanwendingsmodaliteiten ervan, en de inhoud, uitvoering en verantwoording van het project dat door de ontvanger zal worden uitgevoerd.

Algemene financiële opmerkingen

Exploitatietoelagen aan volgende partners:

Budgetplaats

Functiegebied

Budgetpositie

Project

Jaar

Uitvoerder

Budget

 5403510000

2HMS050303A00000 

6496800 

naaiatelier

2023

Samenlevingsopbouw Antwerpen Stad vzw (RISO-Antwerpen)

10.000,00 EUR 

5402505000

2HMS050101A00000

6496800

huur locatie voedselbedeling

2023

S.O.S. Hulp aan mensen in nood vzw

2.100,00 EUR

5402505000

2HMS050101A00000

6496800

huur locatie voedselbedeling

2024

S.O.S. Hulp aan mensen in nood vzw

25.200,00 EUR

5402505000

2HMS050101A00000

6496800

huur locatie voedselbedeling

2025

S.O.S. Hulp aan mensen in nood vzw

25.200,00 EUR

5401500000

2HMS040301A00000

6496800

Daginloop Spoor Oost

2023

Free Clinic vzw

15.000,00 EUR

54025050002HMS050101A000006496800Solidariteit voor mensen in armoede
2024E.V.A.-Centrum vzw72.000,00 EUR
5402505000
2HMS050101A000006496800Solidariteit voor mensen in armoede
2025E.V.A.-Centrum vzw73.440,00 EUR

54035000002HMS110101A000006496800
 buurtactiviteiten2023KONINKLIJKE SPORTING CLUB CITY PIRATES vzw
55.704,40 EUR
5403500000

2HMS110101A000006496800
buurtactiviteiten2024KONINKLIJKE SPORTING CLUB CITY PIRATES vzw
69.807,67  EUR
5403500000

2HMS110101A000006496800
buurtactiviteiten2025KONINKLIJKE SPORTING CLUB CITY PIRATES vzw
71.203,83 EUR

 Deze toewijzing kan uitgevoerd worden door onderstaande wijziging:

Budgetplaats

Budgetpositie

Functiegebied 

Uitvoerder

Jaar

Oorspronkelijk bedrag

Wijziging

Nieuw bedrag

Toewijzing aan uitvoerder- project

 5403510000

 6141

 2HMS050303A00000

 NVT

2023

637.500,00 EUR 

-10.000,00 EUR 

627.500,00 EUR 

Samenlevingsopbouw Antwerpen Stad vzw (RISO-Antwerpen) - naaiatelier

5402505000

6496800

2HMS050101A00000

Reglement - voedselhulp

2023

323.798,13 EUR

-2.100,00 EUR

321.698,13 EUR

S.O.S. Hulp aan mensen in nood vzw - huur locatie voedeselbedeling

5402505000

6496800

2HMS050101A00000

Reglement - voedselhulp

2024

361.470,94 EUR

-25.200,00 EUR

336.270,94 EUR

S.O.S. Hulp aan mensen in nood vzw - huur locatie voedselbedeling

5402505000

6496800

2HMS050101A00000

Reglement - voedselhulp

2025

366.492,29 EUR

-25.200,00 EUR

341.292,29 EUR

S.O.S. Hulp aan mensen in nood vzw - huur locatie voedselbedeling

5401500000

6496800

2HMS040301A00000

Nog te bepalen

2023

15.099,56 EUR

-15.000,00 EUR

99,56 EUR

Free Clinic vzw - Daginloop Spoor Oost

5402505000

6496800
2HMS050101A00000
Reglement - voedselhulp
2024336.270,94 EUR
-72.000,00 EUR

264.270,94 EURE.V.A.-Centrum vzw - Solidariteit voor mensen in armoede
5402505000


6496800
2HMS050101A00000
Reglement - voedselhulp
2025341.292,29 EUR-73.440 EUR267.852,29 EURE.V.A.-Centrum vzw - Solidariteit voor mensen in armoede
5403500000

6496800

2HMS110101A00000Islamitisch en Cultureel Centrum Al Umma Linkeroever vzw202368.438,90-55.704,4 EUR12.734,50 EURKONINKLIJKE SPORTING CLUB CITY PIRATES vzw
buurtactiviteiten 
5403500000

6496800

2HMS110101A00000

Islamitisch en Cultureel Centrum Al Umma Linkeroever vzw202469.807,67 EUR-69.807,67 EUR0,00 EUR
KONINKLIJKE SPORTING CLUB CITY PIRATES vzw- buurtactiviteiten
5403500000

6496800

2HMS110101A00000

Islamitisch en Cultureel Centrum Al Umma Linkeroever vzw202571.203,83 EUR-71.203,83 EUR 0,00 EUR
KONINKLIJKE SPORTING CLUB CITY PIRATES vzw- buurtactiviteiten


Beleidsdoelstellingen

4 - Harmonieuze stad
2HMS04 - Sociale zaken
2HMS0403 - De stad is regisseur van een ketenaanpak dak- en thuisloosheid en zorgt dat geen enkele Antwerpenaar op straat hoeft te slapen
2HMS040301 - Dak- en thuisloosheid
4 - Harmonieuze stad
2HMS05 - Armoedebestrijding
2HMS0501 - De stad zet de strijd tegen armoede verder
2HMS050101 - We ontkleuren armoede en bestrijden kind- en generatiearmoede
4 - Harmonieuze stad
2HMS05 - Armoedebestrijding
2HMS0503 - De stad investeert in een menswaardig inkomen voor Antwerpenaren die het moeilijk hebben
2HMS050303 - Zelfredzaamheid, maatschappelijke participatie en inburgering van OCMW-klanten versterken

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

De gemeenteraad beslist om de ondersteuning van 10.000,00 EUR nominatief toe te wijzen in 2023 aan VZW SAMENLEVINGSOPBOUW ANTWERPEN STAD, Gasstraat 12-14, 2018 Antwerpen, met ondernemingsnummer BE0425.500.396.

Artikel 2

De gemeenteraad beslist om de ondersteuning van 2.100,00 EUR in 2023; 25.200,00 EUR in 2024 en 25.200,00 EUR in 2025 nominatief toe te wijzen aan S.O.S. - Hulp aan Mensen in Nood vzw, Leeuwlantstraat 129, 2100 Antwerpen, met ondernemingsnummer BE0440.666.446.

Artikel 3

De gemeenteraad beslist om de ondersteuning van 15.000,00 EUR nominatief toe te wijzen in 2023 aan Free Clinic vzw, Schijnpoortweg 14, 2060 Antwerpen, met ondernemingsnummer BE0416.639.348.

Artikel 4

De gemeenteraad beslist om de ondersteuning van 72.000,00 EUR in 2024 en 73.440,00 EUR in 2025 nominatief toe te wijzen aan E.V.A.-Centrum vzw, Kattenberg 54, 2180 Antwerpen, met ondernemingsnummer BE0413.518.225.

Artikel 5

De gemeenteraad beslist om de ondersteuning van 55.704,40 EUR in 2023, 57.073,17 EUR in 2024 en 58.469,33 EUR in 2025 nominatief toe te wijzen aan KONINKLIJKE SPORTING CLUB CITY PIRATES vzw, Terlindenhofstraat 211, 2170 Antwerpen, met ondernemingsnummer BE0406.471.570 vzw.

Artikel 6

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.