Terug
Gepubliceerd op 29/11/2023

2023_IP_00187 - Interpellatie van raadslid Ilse van Dienderen: Bypass R1 Noord - heeft het college oog voor de leefbaarheid voor omwonenden van de werf?

gemeenteraad
ma 27/11/2023 - 19:30 Stadhuis
Behandeld

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester-voorzitter; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Claude Marinower, raadslid; Filip Dewinter, raadslid; Nahima Lanjri, raadslid; André Gantman, raadslid; Anke Van dermeersch, raadslid; Peter Mertens, raadslid; Liesbeth Homans, raadslid; Mie Branders, raadslid; Joris Giebens, raadslid; Johan Klaps, raadslid; Caroline Bastiaens, raadslid; Danielle Meirsman, raadslid; Martine Vrints, raadslid; Koen Laenens, raadslid; Peggy Pooters, raadslid; Kevin Vereecken, raadslid; Imade Annouri, raadslid; Kristel Somers, raadslid; Ilse van Dienderen, raadslid; Nordine Saidi Mazarou, raadslid; Sevilay Altintas, raadslid; Sanne Descamps, raadslid; Manuëla Van Werde, raadslid; Nathalie van Baren, raadslid; Patrick Van den Abbeele, raadslid; Hicham El Mzairh, raadslid; Sam Van Rooy, raadslid; Sam Voeten, raadslid; Karen Maes, raadslid; Koenraad De Vylder, raadslid; Tatjana Scheck, raadslid; Wim Jochems, raadslid; Mohammad Nawabi, raadslid; Lise Vandecasteele, raadslid; Lotte Mintjens, raadslid; Niel Staes, raadslid; Fatima Talhaoui, raadslid; Ilse De Schutter, raadslid; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Afwezig

Gerolf Annemans, raadslid; Güler Turan, raadslid; Omar Fathi, raadslid; Khadija Chennouf, raadslid

Verontschuldigd

Jan Penris, raadslid; Franky Loveniers, raadslid; Yasmia Setta, raadslid

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester-voorzitter
2023_IP_00187 - Interpellatie van raadslid Ilse van Dienderen: Bypass R1 Noord - heeft het college oog voor de leefbaarheid voor omwonenden van de werf? 2023_IP_00187 - Interpellatie van raadslid Ilse van Dienderen: Bypass R1 Noord - heeft het college oog voor de leefbaarheid voor omwonenden van de werf?

Motivering

Indiener(s)

Ilse van Dienderen

Gericht aan

Koen Kennis

Tijdstip van indienen

di 21/11/2023 - 23:54

Toelichting

Schepen

Er komt een bypass; deelproject van het Oosterweelproject, om tijdelijk, tijdens de werken aan de ring, het verkeer op te vangen.

Dat dit een groots project is, met impact op de omgeving en de buurten, is wel duidelijk.

In augustus-september liep er al eens een openbaar onderzoek. Nu gaat er een opnieuw openbaar onderzoek opnieuw door over de werf van de Bypass R1 Noord. Tot 4 december loopt dit. De reden voor dit nieuwe openbaar onderzoek waren de vernietigende adviezen van het ANB en de VMM. Deze instanties hadden vastgesteld dat de plannen niet in overeenstemming waren met het eerder goedgekeurde MER.

Een lezing van hun opmerkingen:

 • de werf zal extra ontbossingen met zich meebrengen die nog niet in het MER zaten (een 6ha !)
 • PFAS in bemalingen: er zijn te weinig garanties dat die geen verontreiniging in SBZ (Schelde) zullen veroorzaken
 • stikstof: de extra belasting van stikstof tijdens de werken is aanzienlijk; de 1% drempel niet meer relevant gezien status min instructie
 • grondwaterbemalingen: impact op de Oude Landen te verwachten
 • impact geluid van brekersinstallatie op fauna (!) - ik leid hieruit af: zeker ook een impact op bewoners te verwachten
 • die tijdelijke opslagplaats voor grond (TOP) zorgt voor verdere versnippering
 • VMM lucht geeft aan dat de snelheidsverlaging verplicht moet zijn, dat monitoring nodig is en dat de afspraken hierover veel te vaag zijn

Naar aanleiding van de adviezen stellen MER-deskundigen voor om de snelheidsbeperking tot 70 km/h al in te voeren vanaf het moment dat de aanlegfase ( werken) beginnen. 

Kortom, slecht huiswerk van Lantis. 

En nog slecht werk van Lantis: het nieuwe openbare onderzoek staat niet vermeld op hun website bij het project van de Bypass Noord. Wakkere burgers moeten het zelf maar ontdekken dat het openbaar onderzoek nu opnieuw loopt.

Wij maken ons grote zorgen over de impact van deze giga-werf op de leefbaarheid van de buurten rond de werf, Merksem, Deurne Noord, de Dam, Luchtbal, Ekeren...

De bewoners van de wijken die grenzen aan de oosterweelwerf hebben héél veel te verduren. Er is al bos gekapt. Er is stofoverlast. Er is geluidsoverlast.

Voor de beschrijving van de effecten op luchtkwaliteit  en geluid is er in dit dossier niets veranderd t.o.v. wat we in september te zien kregen. 

Gezien de grote impact op de wijken rond de werf, hebben wij de volgende vragen:

 • Bent u akkoord met de snelheidsverlaging naar 70km/u?
 • Welke maatregelen zal u vragen dat Lantis neemt mbt geluidsoverlast? welk effect verwacht u van deze maatregelen? hoe gaat u dat effect meten en opvolgen?
 • Welke maatregelen zal u vragen mbt het werfverkeer? hoe gaat u afdwingen dat er geen vrachtverkeer door woonwijken zal rijden? Op een infomoment was verteld dat er wél vrachtwagens door de straten zullen rijden (Bredastraat)...
 • Welke maatregelen zal u vragen tav verspreiding van stof?
 • Welke maatregelen zal u vragen tav PFAS? in het water en in de lucht?
 • Welke maatregelen zal u opleggen om verdroging in kwetsbare natuurgebieden als de Oude Landen te vermijden?
 • Welke informatieverplichtingen wil u opleggen om de betrokken buurten te informeren?
 • Wat is uw standpunt over de extra ontbossingen?
 • U adviseert een groenscherm aan Winterling in Merksem. Ook andere wijken, zoals de wijken Rietschoorvelden in Merksem en den Dam in Antwerpen-Noord verdienen een groenscherm. Gaat u ook voor deze wijken een groenscherm adviseren? 

Dank voor uw antwoorden.