Terug
Gepubliceerd op 28/11/2023

Besluitenlijst  gemeenteraad

ma 27/11/2023 - 19:30 Stadhuis

De raden (27 november 2023) en voorafgaande raadscommissies (20 november 2023 t/m 23 november 2023) worden fysiek georganiseerd. Deze fysieke zittingen zijn live te volgen via de website (beeld en audio). Pers en publiek kunnen deze zittingen ook fysiek bijwonen in het stadhuis.

 • Opening zitting

  Behandeld

  - Er wordt een minuut stilte gehouden ter nagedachtenis van oud-gemeenteraadslid Staf De Lie.
  - De notulen van de raadszittingen van 23 oktober 2023 zijn digitaal raadpleegbaar in eBv.

 • 36.

  2023_GR_00655 - schriftelijke vraag nr 2023_SV_00246 - van raadslid Peggy Pooters aan Erica Caluwaerts - Kennisneming

  Afgevoerd
 • 37.

  2023_GR_00664 - schriftelijke vraag nr 2023_SV_00248 - van raadslid Anke Van dermeersch aan Bart De Wever, Nabilla Ait Daoud, Jinnih Beels - Kennisneming

  Afgevoerd
 • 38.

  2023_GR_00700 - schriftelijke vraag nr 2023_SV_00258 - van raadslid Hicham El Mzairh aan Bart De Wever - Kennisneming

  Afgevoerd
 • 39.

  2023_GR_00701 - schriftelijke vraag nr 2023_SV_00262 - van raadslid Mie Branders aan Tom Meeuws - Kennisneming

  Afgevoerd
 • 40.

  2023_GR_00707 - schriftelijke vraag nr 2023_SV_00267 - van raadslid Anke Van dermeersch aan Koen Kennis, Jinnih Beels - Kennisneming

  Afgevoerd
 • 41.

  2023_GR_00708 - schriftelijke vraag nr 2023_SV_00268 - van raadslid Anke Van dermeersch aan Annick De Ridder - Kennisneming

  Afgevoerd
 • 42.

  2023_GR_00709 - schriftelijke vraag nr 2023_SV_00274 - van raadslid Nahima Lanjri aan Jinnih Beels - Kennisneming

  Afgevoerd
 • 43.

  2023_GR_00714 - schriftelijke vraag nr 2023_SV_00277 - van raadslid Niel Staes aan Bart De Wever - Kennisneming

  Afgevoerd
 • 44.

  2023_GR_00715 - schriftelijke vraag nr 2023_SV_00278 - van raadslid Niel Staes aan Bart De Wever - Kennisneming

  Afgevoerd
 • 51.

  2023_MV_00093 - Mondelinge vraag van raadslid Karen Maes: sociale media communicatie Centrum voor genderzorg

  Afgevoerd
 • 1.

  2023_GR_00749 - Mededelingen gemeenteraad - Periode 24 oktober 2023-27 november 2023 - Kennisneming

  Kennis genomen
 • 2.

  2023_GR_00746 - Gemeenteraad legislatuur 2019-2024 - Ontslag. Aanstelling opvolger. Onderzoek geloofsbrieven. Eedaflegging - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 3.

  2023_GR_00747 - Gemeenteraad legislatuur 2019-2024 - Rangorde gemeenteraadsleden - Kennisneming

  Kennis genomen
 • 4.

  2023_GR_00748 - Gemeenteraad legislatuur 2019-2024 - Gemeenteraadscommissies. Wijziging samenstelling 2023 (4) - Kennisneming

  Kennis genomen
 • 5.

  2023_GR_00740 - Afvaardigingen legislatuur 2019-2024 - Autonoom Gemeentebedrijf Mobiliteit en Parkeren Antwerpen. Bestuursorgaan. Vervanging - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 6.

  2023_GR_00725 - Opdracht stadsafgevaardigde - water-link. Buitengewone algemene vergadering. Afvaardiging legislatuur 2019-2024. Adelta en Adelta.Rio - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 7.

  2023_GR_00732 - Opdracht stadsafgevaardigde - Fluvius opdrachthoudende vereniging. Buitengewone algemene vergadering - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 8.

  2023_GR_00733 - Opdracht stadsafgevaardigde - Fluvius Antwerpen. Buitengewone algemene vergadering - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 9.

  2023_GR_00734 - Opdracht stadsafgevaardigde - Pontes. Buitengewone algemene vergadering - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 10.

  2023_GR_00758 - Ondersteuning - Terbeschikkingstelling stedelijk patrimonium. Verlenging overgangsmaatregel kaderbesluit basisprincipes ondersteuning - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 11.

  2023_GR_00757 - Ondersteuning. Digitale inclusie - Projecten 2024. Nominatieve toekenning krediet 2024 - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 12.

  2023_GR_00718 - Kansspelinrichtingen klasse IV - Convenant Polostraat 93, 2660 Hoboken - Weigering

  Goedgekeurd
 • 13.

  2023_GR_00711 - Mobiliteit en Parkeren Antwerpen AG - Benoeming commissaris-revisor - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 14.

  2023_GR_00713 - Selectieprocedure. Financieel directeur (decretale graad) - Eindverslag. Contractuele bevordering. Eedaflegging - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 15.

  2023_GR_00759 - Ondersteuning. Harmonieuze stad - SAAMO Antwerpen, SOS HAMIN, Free Clinic, EVA-Centrum en Koninklijke Sporting Club City Pirates. Nominatieve toekenning krediet 2023, 2024 en 2025 - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 16.

  2023_GR_00726 - District Deurne. Zuidelijke kadeweg (SWOU11919) - Dading - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 17.

  2023_GR_00724 - Strategische horecakern Historisch Centrum. Deelgebied Nationalestraat - Wijziging specifiek reglement - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 18.

  2023_GR_00729 - Strategische horecakern Eilandje. Van Schoonbekeplein - Zoneringsplan. Opheffing - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 19.

  2023_GR_00730 - Strategische horecakern Schipperskwartier. Deelzone Sint-Paulusplaats - Opheffing besluiten. Zoneringsplan - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 20.

  2023_GR_00731 - Strategische horecakern Theaterbuurt. Deelzones Oudevaartplaats, Nieuwstad en Leopoldplaats - Opheffing besluiten. Zoneringsplan - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 21.

  2023_GR_00750 - Ondersteuning. Onderwijs - Raket (project leerlingenvervoer). Project 'inclusieve opvang'. De Leerexpert. Nominatieve toekenning krediet 2023 en 2024 - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 22.

  2023_GR_00751 - Ondersteuning. Onderwijs - Aanpassing reglement. Smakelijke School - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 23.

  2023_GR_00753 - Ondersteuning. Sport - Hervorming reglement sporttechnische vooruitgang. Proefproject: Basketbalclub Willibies, Turnkring Deugd en Moed, OLSE Merksem Atletiekclub en Gembo Basketbal Club Borgerhout. Nominatieve toekenning krediet 2024 - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 24.

  2023_GR_00717 - Gemeentelijke administratieve sancties - Aanstelling gemeentelijke ambtenaren - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 25.

  2023_GR_00737 - Financiële rapportering - Jaarrapportering financieel directeur 2023 - Kennisneming

  Kennis genomen
 • 26.

  2023_GR_00712 - Beleids- en beheerscyclus. Stad en OCMW Antwerpen - Meerjarenplan 2020-2025. Aanpassing 7 - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 27.

  2023_GR_00722 - Organisatiebeheersingssysteem - Interne kredietaanpassingen light (IKAlight). Principes en voorwaarden - Kennisneming

  Kennis genomen
 • 28.

  2023_GR_00736 - Gemeentelijke fiscaliteit - Opcentiemen op de gewestelijke milieuheffing 2024 - Belastingreglementen 2024-2025: opheffing en nieuwe versies - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 29.

  2023_GR_00738 - Financiën - Zorgbedrijf Antwerpen. Leningovereenkomst. Ondertekening - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 30.

  2023_GR_00760 - Beleids- en beheerscyclus. AG Energiebesparingsfonds - Meerjarenplan 2020-2025. Aanpassing 7 - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 31.

  2023_GR_00752 - Beleids- en beheerscyclus. AG Vespa - Meerjarenplan 2020-2025. Aanpassing 7 - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 32.

  2023_GR_00741 - Beleids- en beheerscyclus. Mobiliteit en Parkeren Antwerpen AG - Meerjarenplan 2020-2025. Aanpassing 8 - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 33.

  2023_GR_00727 - Politiezone Antwerpen - Politiebegroting 2024. Gewone en buitengewone begroting - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 34.

  2023_GR_00739 - vzw Integratie & Inburgering Antwerpen. Algemene vergadering - Begrotingswijziging 2023 en begrotingsopmaak 2024. Steminstructie stadsafgevaardigde - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 35.

  2023_GR_00735 - Beleids- en beheerscyclus. Stad en OCMW Antwerpen - Jaarrekening 2022. Goedkeuring gouverneur - Kennisneming

  Kennis genomen
 • 50.

  2023_MV_00092 - Mondelinge vraag van raadslid Karen Maes: laagdrempelige daklozenopvang

  Behandeld
 • 45.

  2023_MOT_00089 - Voorstel tot motie van raadslid Imade Annouri: Werken premetro en alternatief plan

  Niet goedgekeurd
 • 46.

  2023_IP_00174 - Interpellatie van raadsleden Mie Branders, Lise Vandecasteele: Stopzetting jeugdcentrum Den Eglantier

  Behandeld
 • 47.

  2023_IP_00180 - Interpellatie van raadsleden Peter Mertens, Mie Branders: Doorvoer militair materiaal naar Israël via Antwerpse haven

  Behandeld
 • 48.

  2023_IP_00186 - Interpellatie van raadsleden Niel Staes, Ilse van Dienderen: De Voetgangersbarometer

  Behandeld
 • 49.

  2023_IP_00187 - Interpellatie van raadslid Ilse van Dienderen: Bypass R1 Noord - heeft het college oog voor de leefbaarheid voor omwonenden van de werf?

  Behandeld
 • Notulen vorige zitting

  Behandeld

  Er werden geen opmerkingen gemaakt over de notulen van de zittingen van 23 oktober 2023, bijgevolg worden zij als goedgekeurd beschouwd.