Terug
Gepubliceerd op 21/12/2023

Notulen  gemeenteraad

ma 27/11/2023 - 19:30 Stadhuis

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester-voorzitter; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Claude Marinower, raadslid; Nahima Lanjri, raadslid; André Gantman, raadslid; Anke Van dermeersch, raadslid; Peter Mertens, raadslid; Liesbeth Homans, raadslid; Mie Branders, raadslid; Joris Giebens, raadslid; Johan Klaps, raadslid; Caroline Bastiaens, raadslid; Danielle Meirsman, raadslid; Martine Vrints, raadslid; Koen Laenens, raadslid; Peggy Pooters, raadslid; Kevin Vereecken, raadslid; Imade Annouri, raadslid; Kristel Somers, raadslid; Ilse van Dienderen, raadslid; Nordine Saidi Mazarou, raadslid; Sevilay Altintas, raadslid; Sanne Descamps, raadslid; Manuëla Van Werde, raadslid; Nathalie van Baren, raadslid; Patrick Van den Abbeele, raadslid; Hicham El Mzairh, raadslid; Sam Van Rooy, raadslid; Sam Voeten, raadslid; Karen Maes, raadslid; Koenraad De Vylder, raadslid; Tatjana Scheck, raadslid; Wim Jochems, raadslid; Mohammad Nawabi, raadslid; Lise Vandecasteele, raadslid; Lotte Mintjens, raadslid; Niel Staes, raadslid; Fatima Talhaoui, raadslid; Ilse De Schutter, raadslid; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Afwezig

Filip Dewinter, raadslid; Gerolf Annemans, raadslid; Güler Turan, raadslid; Omar Fathi, raadslid; Khadija Chennouf, raadslid

Verontschuldigd

Jan Penris, raadslid; Franky Loveniers, raadslid; Yasmia Setta, raadslid

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester-voorzitter

Agendapunten

Opening zitting

Behandeld

Opening zitting

Opening zitting

Motivering

- Er wordt een minuut stilte gehouden ter nagedachtenis van oud-gemeenteraadslid Staf De Lie.
- De notulen van de raadszittingen van 23 oktober 2023 zijn digitaal raadpleegbaar in eBv.

36.

2023_GR_00655 - schriftelijke vraag nr 2023_SV_00246 - van raadslid Peggy Pooters aan Erica Caluwaerts - Kennisneming

Afgevoerd
37.

2023_GR_00664 - schriftelijke vraag nr 2023_SV_00248 - van raadslid Anke Van dermeersch aan Bart De Wever, Nabilla Ait Daoud, Jinnih Beels - Kennisneming

Afgevoerd
38.

2023_GR_00700 - schriftelijke vraag nr 2023_SV_00258 - van raadslid Hicham El Mzairh aan Bart De Wever - Kennisneming

Afgevoerd
39.

2023_GR_00701 - schriftelijke vraag nr 2023_SV_00262 - van raadslid Mie Branders aan Tom Meeuws - Kennisneming

Afgevoerd
40.

2023_GR_00707 - schriftelijke vraag nr 2023_SV_00267 - van raadslid Anke Van dermeersch aan Koen Kennis, Jinnih Beels - Kennisneming

Afgevoerd
41.

2023_GR_00708 - schriftelijke vraag nr 2023_SV_00268 - van raadslid Anke Van dermeersch aan Annick De Ridder - Kennisneming

Afgevoerd
42.

2023_GR_00709 - schriftelijke vraag nr 2023_SV_00274 - van raadslid Nahima Lanjri aan Jinnih Beels - Kennisneming

Afgevoerd
43.

2023_GR_00714 - schriftelijke vraag nr 2023_SV_00277 - van raadslid Niel Staes aan Bart De Wever - Kennisneming

Afgevoerd
44.

2023_GR_00715 - schriftelijke vraag nr 2023_SV_00278 - van raadslid Niel Staes aan Bart De Wever - Kennisneming

Afgevoerd
51.

2023_MV_00093 - Mondelinge vraag van raadslid Karen Maes: sociale media communicatie Centrum voor genderzorg

Afgevoerd
1.

2023_GR_00749 - Mededelingen gemeenteraad - Periode 24 oktober 2023-27 november 2023 - Kennisneming

Kennis genomen

Samenstelling

Aanwezig
Bart De Wever, burgemeester-voorzitter; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Claude Marinower, raadslid; Nahima Lanjri, raadslid; André Gantman, raadslid; Anke Van dermeersch, raadslid; Peter Mertens, raadslid; Liesbeth Homans, raadslid; Mie Branders, raadslid; Joris Giebens, raadslid; Johan Klaps, raadslid; Caroline Bastiaens, raadslid; Danielle Meirsman, raadslid; Martine Vrints, raadslid; Koen Laenens, raadslid; Peggy Pooters, raadslid; Kevin Vereecken, raadslid; Imade Annouri, raadslid; Kristel Somers, raadslid; Ilse van Dienderen, raadslid; Nordine Saidi Mazarou, raadslid; Sevilay Altintas, raadslid; Sanne Descamps, raadslid; Manuëla Van Werde, raadslid; Nathalie van Baren, raadslid; Patrick Van den Abbeele, raadslid; Hicham El Mzairh, raadslid; Sam Van Rooy, raadslid; Sam Voeten, raadslid; Karen Maes, raadslid; Koenraad De Vylder, raadslid; Tatjana Scheck, raadslid; Wim Jochems, raadslid; Mohammad Nawabi, raadslid; Lise Vandecasteele, raadslid; Lotte Mintjens, raadslid; Niel Staes, raadslid; Fatima Talhaoui, raadslid; Ilse De Schutter, raadslid; Sven Cauwelier, algemeen directeur
Afwezig
Filip Dewinter, raadslid; Gerolf Annemans, raadslid; Güler Turan, raadslid; Omar Fathi, raadslid; Khadija Chennouf, raadslid
Verontschuldigd
Jan Penris, raadslid; Franky Loveniers, raadslid; Yasmia Setta, raadslid
Secretaris
Sven Cauwelier, algemeen directeur
Voorzitter
Bart De Wever, burgemeester-voorzitter
1.

2023_GR_00749 - Mededelingen gemeenteraad - Periode 24 oktober 2023-27 november 2023 - Kennisneming

2023_GR_00749 - Mededelingen gemeenteraad - Periode 24 oktober 2023-27 november 2023 - Kennisneming

Motivering

Aanleiding en context
Het college moet een aantal van zijn mededelingen ter kennis geven aan de gemeenteraad.
Argumentatie
Al de mededelingen die binnenkomen tussen de vorige gemeenteraadszitting en de huidige zitting worden hierbij meegedeeld aan de gemeenteraadsleden.

Besluit

De gemeenteraad neemt kennis van het volgende besluit.
De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

De gemeenteraad neemt kennis van de volgende mededelingen:

 • het overzicht van de schriftelijke vragen van september 2023;
 • de brieven van het Agentschap Binnenlands bestuur (ABB) omtrent de klacht tegen het algemeen reglement op de gemeentelijke parkeervergunning.

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.
2.

2023_GR_00746 - Gemeenteraad legislatuur 2019-2024 - Ontslag. Aanstelling opvolger. Onderzoek geloofsbrieven. Eedaflegging - Goedkeuring

Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig
Bart De Wever, burgemeester-voorzitter; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Claude Marinower, raadslid; Nahima Lanjri, raadslid; André Gantman, raadslid; Anke Van dermeersch, raadslid; Peter Mertens, raadslid; Liesbeth Homans, raadslid; Mie Branders, raadslid; Joris Giebens, raadslid; Johan Klaps, raadslid; Caroline Bastiaens, raadslid; Danielle Meirsman, raadslid; Martine Vrints, raadslid; Koen Laenens, raadslid; Peggy Pooters, raadslid; Kevin Vereecken, raadslid; Imade Annouri, raadslid; Kristel Somers, raadslid; Ilse van Dienderen, raadslid; Nordine Saidi Mazarou, raadslid; Sevilay Altintas, raadslid; Sanne Descamps, raadslid; Manuëla Van Werde, raadslid; Nathalie van Baren, raadslid; Patrick Van den Abbeele, raadslid; Hicham El Mzairh, raadslid; Sam Van Rooy, raadslid; Sam Voeten, raadslid; Karen Maes, raadslid; Koenraad De Vylder, raadslid; Tatjana Scheck, raadslid; Wim Jochems, raadslid; Mohammad Nawabi, raadslid; Lise Vandecasteele, raadslid; Lotte Mintjens, raadslid; Niel Staes, raadslid; Fatima Talhaoui, raadslid; Ilse De Schutter, raadslid; Sven Cauwelier, algemeen directeur
Afwezig
Filip Dewinter, raadslid; Gerolf Annemans, raadslid; Güler Turan, raadslid; Omar Fathi, raadslid; Khadija Chennouf, raadslid
Verontschuldigd
Jan Penris, raadslid; Franky Loveniers, raadslid; Yasmia Setta, raadslid
Secretaris
Sven Cauwelier, algemeen directeur
Voorzitter
Bart De Wever, burgemeester-voorzitter
2.

2023_GR_00746 - Gemeenteraad legislatuur 2019-2024 - Ontslag. Aanstelling opvolger. Onderzoek geloofsbrieven. Eedaflegging - Goedkeuring

2023_GR_00746 - Gemeenteraad legislatuur 2019-2024 - Ontslag. Aanstelling opvolger. Onderzoek geloofsbrieven. Eedaflegging - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten
Aanleiding en context

Op 7 januari 2019 legde mevrouw Sanne Descamps de eed af als gemeenteraadslid (jaarnummer 15).
De voorzitter van de gemeenteraad werd per e-mail op 7 november  2023 op de hoogte gebracht van het ontslag van mevrouw Sanne Descamps als raadslid met ingang van 30 november 2023. 

Om in de vervanging van raadslid Sanne Descamps te voorzien, werd de zesde opvolger, mevrouw Goedele Toen, aangeschreven.
Mevrouw Goedele Toen gaf aan dit mandaat in de raad van Antwerpen te willen opnemen.

Juridische grond

Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur:

 • Artikel 13 stelt dat het gemeenteraadslid dat ontslag wil nemen, dat schriftelijk meedeelt aan de voorzitter van de gemeenteraad. Het ontslag is definitief zodra de voorzitter van de gemeenteraad de kennisgeving ontvangt. Het lid van de gemeenteraad blijft zijn mandaat uitoefenen tot zijn opvolger is geïnstalleerd, behalve als het ontslag het gevolg is van een onverenigbaarheid.
 • Artikel 14 regelt dat:
  - he
  t gemeenteraadslid dat ontslag genomen heeft, wordt vervangen door zijn opvolger, die wordt aangewezen overeenkomstig artikel 169 van het Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet van 8 juli 2011;
  - de geloofsbrieven van de opvolger worden onderzocht overeenkomstig artikel 6, § 3;
  - de vervanger de eed aflegt in openbare vergadering in de handen van de voorzitter van de gemeenteraad: "Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen."
Argumentatie

De geloofsbrieven van mevrouw Goedele Toen werden tijdig aan de algemeen directeur bezorgd.
Mevrouw Goedele Toen voldoet aan alle gestelde eisen van verkiesbaarheid en bevindt zich niet in een geval van onverenigbaarheid.

Besluit

De gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.
De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

De gemeenteraad neemt kennis van het ontslag van mevrouw Sanne Descamps als raadslid met ingang van 30 november 2023.

Artikel 2

De gemeenteraad keurt de geloofsbrieven van mevrouw Goedele Toen goed.

Artikel 3

Mevrouw Goedele Toen legt de volgende eed af: "Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen, met ingang van 30 november 2023."
De voorzitter verklaart mevrouw Goedele Toen aangesteld in het mandaat van gemeenteraadslid.

Artikel 4

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.
3.

2023_GR_00747 - Gemeenteraad legislatuur 2019-2024 - Rangorde gemeenteraadsleden - Kennisneming

Kennis genomen

Samenstelling

Aanwezig
Bart De Wever, burgemeester-voorzitter; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Claude Marinower, raadslid; Nahima Lanjri, raadslid; André Gantman, raadslid; Anke Van dermeersch, raadslid; Peter Mertens, raadslid; Liesbeth Homans, raadslid; Mie Branders, raadslid; Joris Giebens, raadslid; Johan Klaps, raadslid; Caroline Bastiaens, raadslid; Danielle Meirsman, raadslid; Martine Vrints, raadslid; Koen Laenens, raadslid; Peggy Pooters, raadslid; Kevin Vereecken, raadslid; Imade Annouri, raadslid; Kristel Somers, raadslid; Ilse van Dienderen, raadslid; Nordine Saidi Mazarou, raadslid; Sevilay Altintas, raadslid; Sanne Descamps, raadslid; Manuëla Van Werde, raadslid; Nathalie van Baren, raadslid; Patrick Van den Abbeele, raadslid; Hicham El Mzairh, raadslid; Sam Van Rooy, raadslid; Sam Voeten, raadslid; Karen Maes, raadslid; Koenraad De Vylder, raadslid; Tatjana Scheck, raadslid; Wim Jochems, raadslid; Mohammad Nawabi, raadslid; Lise Vandecasteele, raadslid; Lotte Mintjens, raadslid; Niel Staes, raadslid; Fatima Talhaoui, raadslid; Ilse De Schutter, raadslid; Sven Cauwelier, algemeen directeur
Afwezig
Filip Dewinter, raadslid; Gerolf Annemans, raadslid; Güler Turan, raadslid; Omar Fathi, raadslid; Khadija Chennouf, raadslid
Verontschuldigd
Jan Penris, raadslid; Franky Loveniers, raadslid; Yasmia Setta, raadslid
Secretaris
Sven Cauwelier, algemeen directeur
Voorzitter
Bart De Wever, burgemeester-voorzitter
3.

2023_GR_00747 - Gemeenteraad legislatuur 2019-2024 - Rangorde gemeenteraadsleden - Kennisneming

2023_GR_00747 - Gemeenteraad legislatuur 2019-2024 - Rangorde gemeenteraadsleden - Kennisneming

Motivering

Aanleiding en context

De voorzitter van de gemeenteraad werd per e-mail op 7 november  2023 op de hoogte gebracht van het ontslag van mevrouw Sanne Descamps als raadslid met ingang van 30 november 2023.
Mevrouw Goedele Toen legde de eed af als opvolger van mevrouw Sanne Descamps. 

Juridische grond

Artikel 6 § 7 van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur stelt dat de rangorde van de gemeenteraadsleden tijdens de installatievergadering van de nieuwe gemeenteraad onmiddellijk na de eedaflegging van de gemeenteraadsleden wordt vastgesteld.
Hetzelfde artikel bepaalt dat de opvolgers die na de installatievergadering als gemeenteraadslid worden geïnstalleerd, een rang innemen in volgorde van hun eedaflegging.

Argumentatie
De rangorde van de gemeenteraadsleden moet volgens het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur alleen verplicht worden vastgesteld tijdens de installatievergadering van de nieuwe gemeenteraad, toch is het nuttig dit te doen ook bij een vervanging omdat verschillende artikelen van het decreet verwijzen naar 'de rang van het gemeenteraadslid'.

Besluit

De gemeenteraad neemt kennis van het volgende besluit.
De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

De gemeenteraad neemt kennis van de bijgevoegde rangorde van de gemeenteraadsleden.

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.
4.

2023_GR_00748 - Gemeenteraad legislatuur 2019-2024 - Gemeenteraadscommissies. Wijziging samenstelling 2023 (4) - Kennisneming

Kennis genomen

Samenstelling

Aanwezig
Bart De Wever, burgemeester-voorzitter; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Claude Marinower, raadslid; Nahima Lanjri, raadslid; André Gantman, raadslid; Anke Van dermeersch, raadslid; Peter Mertens, raadslid; Liesbeth Homans, raadslid; Mie Branders, raadslid; Joris Giebens, raadslid; Johan Klaps, raadslid; Caroline Bastiaens, raadslid; Danielle Meirsman, raadslid; Martine Vrints, raadslid; Koen Laenens, raadslid; Peggy Pooters, raadslid; Kevin Vereecken, raadslid; Imade Annouri, raadslid; Kristel Somers, raadslid; Ilse van Dienderen, raadslid; Nordine Saidi Mazarou, raadslid; Sevilay Altintas, raadslid; Sanne Descamps, raadslid; Manuëla Van Werde, raadslid; Nathalie van Baren, raadslid; Patrick Van den Abbeele, raadslid; Hicham El Mzairh, raadslid; Sam Van Rooy, raadslid; Sam Voeten, raadslid; Karen Maes, raadslid; Koenraad De Vylder, raadslid; Tatjana Scheck, raadslid; Wim Jochems, raadslid; Mohammad Nawabi, raadslid; Lise Vandecasteele, raadslid; Lotte Mintjens, raadslid; Niel Staes, raadslid; Fatima Talhaoui, raadslid; Ilse De Schutter, raadslid; Sven Cauwelier, algemeen directeur
Afwezig
Filip Dewinter, raadslid; Gerolf Annemans, raadslid; Güler Turan, raadslid; Omar Fathi, raadslid; Khadija Chennouf, raadslid
Verontschuldigd
Jan Penris, raadslid; Franky Loveniers, raadslid; Yasmia Setta, raadslid
Secretaris
Sven Cauwelier, algemeen directeur
Voorzitter
Bart De Wever, burgemeester-voorzitter
4.

2023_GR_00748 - Gemeenteraad legislatuur 2019-2024 - Gemeenteraadscommissies. Wijziging samenstelling 2023 (4) - Kennisneming

2023_GR_00748 - Gemeenteraad legislatuur 2019-2024 - Gemeenteraadscommissies. Wijziging samenstelling 2023 (4) - Kennisneming

Motivering

Gekoppelde besluiten
Aanleiding en context

Op 7 januari 2019 vond de installatievergadering van de gemeenteraad plaats.
Op 28 januari 2019 nam de gemeenteraad (jaarnummer 55) kennis van het vergaderschema van de gemeenteraadscommissies, keurde de gemeenteraad de evenredige verdeling van de mandaten van de leden van de gemeenteraadscommissies op basis van de methode D'Hondt goed en nam de gemeenteraad kennis van de voordrachten van de leden van de raadscommissies en de commissievoorzitters.

Juridische grond

Artikel 37 van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur regelt de werking en samenstelling van de gemeenteraadscommissies.
Artikel 37 §3, lid 2 bepaalt dat tot de eerstvolgende volledige vernieuwing van de gemeenteraad een fractie wordt geacht hetzelfde aantal leden in de commissies te behouden. 

Argumentatie

Volgens de evenredige verdeling van de mandaten van de leden van de gemeenteraadscommissies heeft N-VA in elke commissie recht op 11 zetels.

 • De voorzitter van de gemeenteraad werd per e-mail op 7 november  2023 op de hoogte gebracht van het ontslag van mevrouw Sanne Descamps als raadslid met ingang van 30 november 2023. Mevrouw Goedele Toen legde de eed af als opvolger van mevrouw Sanne Descamps.
  De N-VA-fractie wenst naar aanleiding hiervan, volgende wissels te doen in de samenstelling van de gemeenteraadscommissies. 

Gemeenteraadscommissie

Huidig lid

Nieuw lid

bestuurszaken, evenementen, externe relaties en erfgoed (KB)  
Sanne DescampsGoedele Toen
financiën, mobiliteit, toerisme, middenstand en decentralisatie (KF)
Sanne Descamps
Goedele Toen

gelijke kansen, integratie en inburgering en samenlevingsopbouw (KI) 

Sanne Descamps (voorzitter)Goedele Toen (lid)

Huidig lid Martine Vrints zal de voorzittersrol opnemen. 

onderwijs en jeugd (KO) 

Sanne Descamps
Goedele Toen

sociale zaken, armoedebestrijding, sociale economie, leefmilieu en erediensten (KS)

Sanne Descamps
Goedele Toen
economie, werk, innovatie, industrie, digitalisering, marketing en communicatie, openbaar domein en rechtszaken (KE)
Sanne Descamps
Goedele Toen

wonen, groen, dierenwelzijn, stads- en buurtonderhoud, en gezondheids- en seniorenzorg (KW)

Sanne Descamps
Goedele Toen

Besluit

De gemeenteraad neemt kennis van het volgende besluit.
De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

De gemeenteraad neemt kennis van de gewijzigde samenstelling van de gemeenteraadscommissies.

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.
5.

2023_GR_00740 - Afvaardigingen legislatuur 2019-2024 - Autonoom Gemeentebedrijf Mobiliteit en Parkeren Antwerpen. Bestuursorgaan. Vervanging - Goedkeuring

Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig
Bart De Wever, burgemeester-voorzitter; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Claude Marinower, raadslid; Nahima Lanjri, raadslid; André Gantman, raadslid; Anke Van dermeersch, raadslid; Peter Mertens, raadslid; Liesbeth Homans, raadslid; Mie Branders, raadslid; Joris Giebens, raadslid; Johan Klaps, raadslid; Caroline Bastiaens, raadslid; Danielle Meirsman, raadslid; Martine Vrints, raadslid; Koen Laenens, raadslid; Peggy Pooters, raadslid; Kevin Vereecken, raadslid; Imade Annouri, raadslid; Kristel Somers, raadslid; Ilse van Dienderen, raadslid; Nordine Saidi Mazarou, raadslid; Sevilay Altintas, raadslid; Sanne Descamps, raadslid; Manuëla Van Werde, raadslid; Nathalie van Baren, raadslid; Patrick Van den Abbeele, raadslid; Hicham El Mzairh, raadslid; Sam Van Rooy, raadslid; Sam Voeten, raadslid; Karen Maes, raadslid; Koenraad De Vylder, raadslid; Tatjana Scheck, raadslid; Wim Jochems, raadslid; Mohammad Nawabi, raadslid; Lise Vandecasteele, raadslid; Lotte Mintjens, raadslid; Niel Staes, raadslid; Fatima Talhaoui, raadslid; Ilse De Schutter, raadslid; Sven Cauwelier, algemeen directeur
Afwezig
Filip Dewinter, raadslid; Gerolf Annemans, raadslid; Güler Turan, raadslid; Omar Fathi, raadslid; Khadija Chennouf, raadslid
Verontschuldigd
Jan Penris, raadslid; Franky Loveniers, raadslid; Yasmia Setta, raadslid
Secretaris
Sven Cauwelier, algemeen directeur
Voorzitter
Bart De Wever, burgemeester-voorzitter
5.

2023_GR_00740 - Afvaardigingen legislatuur 2019-2024 - Autonoom Gemeentebedrijf Mobiliteit en Parkeren Antwerpen. Bestuursorgaan. Vervanging - Goedkeuring

2023_GR_00740 - Afvaardigingen legislatuur 2019-2024 - Autonoom Gemeentebedrijf Mobiliteit en Parkeren Antwerpen. Bestuursorgaan. Vervanging - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten
Aanleiding en context

De stad Antwerpen is in de bestuursorganen van de autonome gemeentebedrijven vertegenwoordigd.

Juridische grond

Overeenkomstig artikel 225 §1 van het Decreet over het Lokaal Bestuur kunnen gemeenten extern verzelfstandige agentschappen oprichten of erin deelnemen en zijn deze agentschappen belast met beleidsuitvoerende taken van algemeen belang.

Regelgeving: bevoegdheid

Artikel 235 §2 van het Decreet over het Lokaal Bestuur bepaalt dat de gemeenteraad bevoegd is voor de benoeming van de leden van de raad van bestuur van het autonoom gemeentebedrijf.

Argumentatie

Bij gemeenteraadsbesluit van 14 december 2020 (jaarnummer 769) werd mevrouw Sanne Descamps afgevaardigd in de raad van bestuur van het autonoom gemeentebedrijf Mobiliteit en Parkeren Antwerpen. 
Er wordt voorgesteld om mevrouw Sanne Descamps met ingang van 30 november 2023  in de raad van bestuur van het autonoom gemeentebedrijf Mobiliteit en Parkeren Antwerpen te vervangen. 

Besluit

De gemeenteraad keurt eenparig artikel 2 goed.
De gemeenteraad neemt kennis van artikel 3.
Bij artikel 1 wordt er geheim gestemd.

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

De gemeenteraad beslist - met 35 stemmen tegen 4, er zijn 5 onthoudingen en 3 raadsleden brachten geen stem uit - om Martine Vrints af te vaardigen namens de stad Antwerpen in het bestuursorgaan van het autonoom gemeentebedrijf Mobiliteit en Parkeren Antwerpen ter vervanging van mevrouw Sanne Descamps en dit tot het einde van de legislatuur.

Artikel 2

De gemeenteraad beslist dat de afgevaardigde bij het uitoefenen van de verplichtingen verbonden aan de afvaardiging, steeds het bestuursakkoord als uitgangspunt moet nemen en waar nodig dient te overleggen met het college.

Artikel 3

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.
6.

2023_GR_00725 - Opdracht stadsafgevaardigde - water-link. Buitengewone algemene vergadering. Afvaardiging legislatuur 2019-2024. Adelta en Adelta.Rio - Goedkeuring

Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig
Bart De Wever, burgemeester-voorzitter; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Claude Marinower, raadslid; Nahima Lanjri, raadslid; André Gantman, raadslid; Anke Van dermeersch, raadslid; Peter Mertens, raadslid; Liesbeth Homans, raadslid; Mie Branders, raadslid; Joris Giebens, raadslid; Johan Klaps, raadslid; Caroline Bastiaens, raadslid; Danielle Meirsman, raadslid; Martine Vrints, raadslid; Koen Laenens, raadslid; Peggy Pooters, raadslid; Kevin Vereecken, raadslid; Imade Annouri, raadslid; Kristel Somers, raadslid; Ilse van Dienderen, raadslid; Nordine Saidi Mazarou, raadslid; Sevilay Altintas, raadslid; Sanne Descamps, raadslid; Manuëla Van Werde, raadslid; Nathalie van Baren, raadslid; Patrick Van den Abbeele, raadslid; Hicham El Mzairh, raadslid; Sam Van Rooy, raadslid; Sam Voeten, raadslid; Karen Maes, raadslid; Koenraad De Vylder, raadslid; Tatjana Scheck, raadslid; Wim Jochems, raadslid; Mohammad Nawabi, raadslid; Lise Vandecasteele, raadslid; Lotte Mintjens, raadslid; Niel Staes, raadslid; Fatima Talhaoui, raadslid; Ilse De Schutter, raadslid; Sven Cauwelier, algemeen directeur
Afwezig
Filip Dewinter, raadslid; Gerolf Annemans, raadslid; Güler Turan, raadslid; Omar Fathi, raadslid; Khadija Chennouf, raadslid
Verontschuldigd
Jan Penris, raadslid; Franky Loveniers, raadslid; Yasmia Setta, raadslid
Secretaris
Sven Cauwelier, algemeen directeur
Voorzitter
Bart De Wever, burgemeester-voorzitter
6.

2023_GR_00725 - Opdracht stadsafgevaardigde - water-link. Buitengewone algemene vergadering. Afvaardiging legislatuur 2019-2024. Adelta en Adelta.Rio - Goedkeuring

2023_GR_00725 - Opdracht stadsafgevaardigde - water-link. Buitengewone algemene vergadering. Afvaardiging legislatuur 2019-2024. Adelta en Adelta.Rio - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten
Aanleiding en context

Water-link meldt dat op 14 december 2023 om 16.00 uur een buitengewone algemene vergadering zal plaatshebben in de kantoren van water-link, Mechelsesteenweg 66 te 2018 Antwerpen, met volgende agendapunten: 

 1. Algemene toelichting stand van zaken transactie Pidpa - water-link; 

 1. Wijziging van de benaming van water-link naar "Adelta"; 

 1. Ontslag en benoeming bestuurders 2023; 

 1. Kennisname van ontslag van alle bestuurders met ingang van 1 januari 2024; 

 1. Benoeming van nieuwe bestuurders met ingang van 1 januari 2024; 

 1. Goedkeuring van het saldo van de saneringsbijdrage; 

 1. Goedkeuring houdende toetreding van water-link tot het OFP Prolocus overeenkomstig artikel 472 van het decreet over het lokaal bestuur; 

 1. Goedkeuring van de begroting 2024 overeenkomstig artikel 432 van het decreet over het lokaal bestuur; 

 1. Volmachtenregeling in het kader van de transactie Pidpa - water-link; 

 1. Jaarlijkse rapportering over de ingezette uitzendkrachten in het licht van het decreet interimarbeid lokaal bestuur; 

 1. Varia en mededelingen. 

Op respectievelijk 16 juni 2023 en 5 september 2023 hebben de (buitengewone) algemene vergaderingen van Pidpa en water-link hun principiële goedkeuring gegeven aan een transactie bestaande uit de inkanteling van de watervoorzieningsactiviteit van Pidpa in het huidige water-link en van de watersaneringsactiviteit van water-link in het huidige Pidpa. In dit kader werden verschillende voor de transactie noodzakelijke beslissingen goedgekeurd, waaronder het aannemen van een nieuwe tekst van de statuten, van een aandeelhouders- en concessieovereenkomst,... Deze herstructurering wordt verwacht effectief in werking te treden per 1 januari 2024. 

Juridische grond

Artikel 427 van het decreet over het lokaal bestuur stelt dat de statuten of de wijzigingen in de statuten en in de bijlagen artikelsgewijs aangebracht worden door de algemene vergadering met een drievierdemeerderheid, zowel voor het geheel van de geldig uitgebrachte stemmen, als voor de geldig uitgebrachte stemmen van de vertegenwoordigde gemeenten, en op voorwaarde dat de gewone meerderheid van het aantal deelnemende gemeenten haar instemming betuigt. 

Artikel 432 van het decreet over het lokaal bestuur stelt dat de algemene vergadering is samengesteld uit de vertegenwoordigers van de deelnemers. Deze worden voor de gemeenten rechtstreeks aangewezen door de gemeenteraden uit hun leden. 

Artikel 434 van het decreet over het lokaal bestuur stelt dat in opdrachthoudende verenigingen de leden van de raad van bestuur, bij geheime stemming, worden benoemd door de algemene vergadering. Deelnemers van opdrachthoudende verenigingen kunnen kandidaat-bestuurders voordragen die geen lid zijn van een gemeenteraad/districtsraad als die voordracht uitdrukkelijk gemotiveerd wordt.

Artikel 432 van het decreet over het lokaal bestuur stelt dat afgezien van de jaarvergadering waarvan sprake is in artikel 454, van voorgenoemd decreet, nog minstens één buitengewone algemene vergadering belegd wordt in de loop van het laatste trimester van elk jaar, om de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor het volgende boekjaar te bespreken. Een door de raad van bestuur opgestelde begroting staat op de agenda van deze vergadering. 

Regelgeving: bevoegdheid
Artikel 41, tweede lid, 4° van het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 stelt dat de gemeenteraad bevoegd is voor de beslissingen tot oprichting van, deelname aan of vertegenwoordiging in agentschappen, instellingen, verenigingen en ondernemingen.
Argumentatie

De gemeenteraad dient kennis te nemen van de agenda van de buitengewone algemene vergadering van water-link van 14 december 2023 en het stemgedrag van de stadsafgevaardigde te bepalen. 

In aanloop naar de definitieve inwerkingtreding van de fusie, stelt de raad van bestuur nog een beperkte wijziging aan de statuten van water-link voor. Het gaat met name om de wijziging van de juridische benaming van “water-link” naar “Adelta”. De raad van bestuur van water-link heeft besloten om de juridische benaming van het intergemeentelijk samenwerkingsverband meteen aan te passen aan de nieuwe commerciële benaming. Op die manier kan het fusiebedrijf ook echt van start gaan onder haar nieuwe identiteit. De betrokken wijziging vereist een aanpassing van de statuten van de vereniging, aangezien de naam van een rechtspersoon een statutair verplichte melding betreft volgens het wetboek van vennootschappen en verenigingen. 

De gemeenteraad besliste in zitting van 25 februari 2019 (jaarnummer 121) om de heer Koen Kennis, schepen bevoegd voor financiën, mobiliteit, toerisme, middenstand en decentralisatie, aan te duiden als stadsafgevaardigde op de (buitengewone) algemene vergadering van water-link, met als plaatsvervanger een ander lid van het college of van de gemeenteraad. Als deelnemer van zowel Adelta als Adelta.Rio mag de stad Antwerpen een afgevaardigde aanduiden voor de algemene vergaderingen van beide verenigingen. 

Ingevolge de beslissing van de gemeenteraad van 25 september 2023 (jaarnummer 600) coöpteerde de raad van bestuur van water-link twee nieuwe bestuurders. Hun aanstelling wordt op de aankomende algemene vergadering geformaliseerd. Daarnaast zullen de bestuursorganen van Adelta en Adelta.Rio als gevolg van de inwerkingtreding van de fusie hersamengesteld worden conform de bepalingen van de nieuwe statuten. De algemene vergadering van water-link zal daarom kennis nemen van het ontslag van al haar huidige bestuurders en overgaan tot de benoeming van de leden van het nieuwe bestuursorgaan. Volgens artikel 434 §3 van het decreet over het lokaal bestuur gebeurt die benoeming op voordracht van de deelnemers, waarbij kandidaat-bestuurders kunnen worden voorgedragen die geen lid zijn van een gemeente- of districtsraad zijn als die voordracht uitdrukkelijk gemotiveerd wordt. Met betrekking tot die laatste vereiste worden de motiveringen uit de gemeenteraadsbesluiten van 25 februari 2019 (jaarnummer 121) en 25 september 2023 (jaarnummer 600) integraal hernomen. Omdat de stad Antwerpen vennoot is/wordt van zowel Adelta als van Adelta.Rio, kan zij bestuurders voor beide verenigingen voordragen. Conform de goedgekeurde statuten beschikt de stad Antwerpen over een voordrachtrecht voor zeven afgevaardigden voor de raad van bestuur van Adelta en vier afgevaardigden voor de raad van bestuur van Adelta.Rio. De gemeenteraad gaf op 26 juni 2023 (jaarnummer 428) reeds opdracht aan de bestuurders die haar zullen vertegenwoordigen in de raden van bestuur van de Water-Entiteit (Adelta) en de Rio-Entiteit (Adelta.Rio) om de studie inzake de verdere consolidatie met Fluvius actief op te volgen en hun rechten tot bijeenroeping van de raden van bestuur alsook hun stemrechten te dien einde in te zetten. Nog in het licht van de fusie dient het topmanagement van Adelta / Adelta.Rio bepaald te worden. Het college stelde reeds op 9 juni 2023 (jaarnummer 3852) voor om daartoe de nodige vacatures extern open te verklaren waarbij geen van de posities van de huidige topmanagers als verworven wordt beschouwd.  De inhoud van voormelde gemeenteraads- en collegebeslissing worden als instructie meegegeven aan de nieuw aan te stellen vertegenwoordigers van de stad Antwerpen in beide entiteiten.  

Opdrachthoudende verenigingen zijn er overeenkomstig artikel 432, laatste lid van het decreet over het lokaal bestuur toe verplicht om, afgezien van de jaarvergadering, ten minste één buitengewone algemene vergadering te beleggen in de loop van het laatste trimester van elk jaar. Een door de raad van bestuur opgestelde begroting staat op de agenda van die vergadering. De voorgenomen algemene vergadering zal deze begroting behandelen. 

Besluit

De gemeenteraad neemt kennis van artikelen 1, 2 en 11.
De gemeenteraad keurt eenparig artikelen 3, 4, 8, 9 en 10 goed.
Bij artikelen 5, 6 en 7 wordt er geheim gestemd.

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

De gemeenteraad neemt kennis van de agendapunten van de buitengewone algemene vergadering van water-link van 14 december 2023. 

Artikel 2

De gemeenteraad neemt kennis van de afvaardiging van de heer Koen Kennis, schepen bevoegd voor financiën, mobiliteit, toerisme, middenstand en decentralisatie, naar de buitengewone algemene vergadering van water-link van 14 december 2023, met als plaatsvervanger een ander lid van het college of van de gemeenteraad, waarbij de stadsafgevaardigde handelt volgens de steminstructies van de gemeenteraad. 

Artikel 3

De gemeenteraad keurt de statutenwijziging van water-link goed. 

Artikel 4

De gemeenteraad keurt goed om de stadsafvaardigingen in water-link formeel te beëindigen per 1 januari 2024. 

Artikel 5

De gemeenteraad keurt goed om de heer Koen Kennis, schepen bevoegd voor financiën, mobiliteit, toerisme, middenstand en decentralisatie, tot het einde van de legislatuur 2019-2024 af te vaardigen namens stad Antwerpen in de (buitengewone) algemene vergaderingen van Adelta (met 33 stemmen tegen 6, er zijn 5 onthoudingen en 3 raadsleden brachten geen stem uit) en Adelta.Rio (met 33 stemmen tegen 6, er zijn 5 onthoudingen en 3 raadsleden brachten geen stem uit), met als plaatsvervanger een ander lid van het college of van de gemeenteraad.  

Artikel 6

De gemeenteraad keurt goed om volgende personen tot het einde van de legislatuur 2019-2024 af te vaardigen namens stad Antwerpen in de raad van bestuur van Adelta: 

 • Gantman André: met 34 stemmen tegen 6, er zijn 4 onthoudingen en 3 raadsleden brachten geen stem uit;

 • Laenens Koen: met 34 stemmen tegen 6, er zijn 4 onthoudingen en 3 raadsleden brachten geen stem uit;

 • Markowitz Samuel: met 34 stemmen tegen 5, er zijn 5 onthoudingen en 3 raadsleden brachten geen stem uit;

 • Meirsman Danielle: met 34 stemmen tegen 5, er zijn 5 onthoudingen en 3 raadsleden brachten geen stem uit;

 • Van der Vloet Jan: met 34 stemmen tegen 5, er zijn 5 onthoudingen en 3 raadsleden brachten geen stem uit;

 • Vlietinck Sven: met 34 stemmen tegen 5, er zijn 5 onthoudingen en 3 raadsleden brachten geen stem uit;

 • Voorhamme Robert: met 34 stemmen tegen 5, er zijn 5 onthoudingen en 3 raadsleden brachten geen stem uit.

Artikel 7

De gemeenteraad keurt goed om volgende personen tot het einde van de legislatuur 2019-2024 af te vaardigen namens stad Antwerpen in de raad van bestuur van Adelta.Rio: 

 • Dehaen Babette: met 34 stemmen tegen 4, er zijn 6 onthoudingen en 3 raadsleden brachten geen stem uit;

 • El Mzairh Hicham: met 34 stemmen tegen 5, er zijn 5 onthoudingen en 3 raadsleden brachten geen stem uit;

 • Mahieu Monique: met 33 stemmen tegen 5, er zijn 6 onthoudingen en 3 raadsleden brachten geen stem uit;

 • Sekeris Tjerk: met 32 stemmen tegen 7, er zijn 4 onthoudingen en 4 raadsleden brachten geen stem uit;

Artikel 8

De gemeenteraad keurt goed om zich met het oog op de benoeming van de overige bestuurders van Adelta en Adelta.Rio aan te sluiten bij de gezamenlijke voordracht zoals gevoegd bij dit besluit. 

Artikel 9

De gemeenteraad geeft opdracht aan de stadsafgevaardigde om op de buitengewone algemene vergadering van water-link van 14 december 2023 alle agendapunten goed te keuren. 

Artikel 10

De gemeenteraad beslist dat de afgevaardigden, bij het uitoefenen van de verplichtingen verbonden aan de afvaardiging, steeds het bestuursakkoord als uitgangspunt moeten nemen, de onder argumentatie genoemde instructies uitvoeren en waar nodig te overleggen met het college. 

Artikel 11

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.
7.

2023_GR_00732 - Opdracht stadsafgevaardigde - Fluvius opdrachthoudende vereniging. Buitengewone algemene vergadering - Goedkeuring

Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig
Bart De Wever, burgemeester-voorzitter; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Claude Marinower, raadslid; Nahima Lanjri, raadslid; André Gantman, raadslid; Anke Van dermeersch, raadslid; Peter Mertens, raadslid; Liesbeth Homans, raadslid; Mie Branders, raadslid; Joris Giebens, raadslid; Johan Klaps, raadslid; Caroline Bastiaens, raadslid; Danielle Meirsman, raadslid; Martine Vrints, raadslid; Koen Laenens, raadslid; Peggy Pooters, raadslid; Kevin Vereecken, raadslid; Imade Annouri, raadslid; Kristel Somers, raadslid; Ilse van Dienderen, raadslid; Nordine Saidi Mazarou, raadslid; Sevilay Altintas, raadslid; Sanne Descamps, raadslid; Manuëla Van Werde, raadslid; Nathalie van Baren, raadslid; Patrick Van den Abbeele, raadslid; Hicham El Mzairh, raadslid; Sam Van Rooy, raadslid; Sam Voeten, raadslid; Karen Maes, raadslid; Koenraad De Vylder, raadslid; Tatjana Scheck, raadslid; Wim Jochems, raadslid; Mohammad Nawabi, raadslid; Lise Vandecasteele, raadslid; Lotte Mintjens, raadslid; Niel Staes, raadslid; Fatima Talhaoui, raadslid; Ilse De Schutter, raadslid; Sven Cauwelier, algemeen directeur
Afwezig
Filip Dewinter, raadslid; Gerolf Annemans, raadslid; Güler Turan, raadslid; Omar Fathi, raadslid; Khadija Chennouf, raadslid
Verontschuldigd
Jan Penris, raadslid; Franky Loveniers, raadslid; Yasmia Setta, raadslid
Secretaris
Sven Cauwelier, algemeen directeur
Voorzitter
Bart De Wever, burgemeester-voorzitter
7.

2023_GR_00732 - Opdracht stadsafgevaardigde - Fluvius opdrachthoudende vereniging. Buitengewone algemene vergadering - Goedkeuring

2023_GR_00732 - Opdracht stadsafgevaardigde - Fluvius opdrachthoudende vereniging. Buitengewone algemene vergadering - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten
Aanleiding en context

De stad Antwerpen is deelnemer in Fluvius opdrachthoudende vereniging.

Fluvius opdrachthoudende vereniging meldt dat op 6 december 2023 om 18.30 uur de buitengewone algemene vergadering op digitale wijze plaatsvindt, met volgende agendapunten:

 1. Bespreking in het kader van artikel 432 van het Decreet lokaal bestuur van de te ontwikkelen en de te volgen strategie voor het boekjaar 2024 alsook van het door de raad van bestuur opgestelde budget voor 2024;
 2. Statutaire benoemingen;
 3. Statutaire mededelingen.
Juridische grond

Artikel 432 van het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 stelt dat de algemene vergadering is samengesteld uit de vertegenwoordigers van de deelnemers. Deze worden voor de gemeenten rechtstreeks aangewezen door de gemeenteraden uit hun leden. De vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger wordt herhaald voor elke algemene vergadering.

Artikel 432 van het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 stelt dat afgezien van de jaarvergadering waarvan sprake is in artikel 454, van voorgenoemd decreet, nog minstens één buitengewone algemene vergadering belegd wordt in de loop van het laatste trimester van elk jaar, om de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor het volgende boekjaar te bespreken. Een door de raad van bestuur opgestelde begroting staat op de agenda van deze vergadering.

Regelgeving: bevoegdheid
Artikel 41, tweede lid, 4° van het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 stelt dat de gemeenteraad bevoegd is voor de beslissingen tot oprichting van, deelname aan of vertegenwoordiging in agentschappen, instellingen, verenigingen en ondernemingen.
Argumentatie
De gemeenteraad dient kennis te nemen van de agenda van de buitengewone algemene vergadering van Fluvius opdrachthoudende vereniging van 6 december 2023 en het stemgedrag van de stadsafgevaardigde te bepalen.

De gemeenteraad besliste in zitting van 25 februari 2019 (jaarnummer 123) om de heer Koen Kennis, schepen bevoegd voor financiën, mobiliteit, toerisme, middenstand en decentralisatie, aan te duiden als stadsafgevaardigde op de (buitengewone) algemene vergadering van Fluvius opdrachthoudende vereniging, met als plaatsvervanger een ander lid van het college of van de gemeenteraad.

Inspectie Financiën adviseert de agendapunten van de buitengewone algemene vergadering van Fluvius opdrachthoudende vereniging van 6 december 2023 goed te keuren.

Besluit

De gemeenteraad keurt bij monde van de fractievoorzitters volgend besluit goed.
Stemden ja: N-VA, Vooruit, Vlaams Belang, CD&V, Open VLD en schepen Erica Caluwaerts.
Stemden nee: Groen en PVDA. 
De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

De gemeenteraad neemt kennis van de agendapunten van de buitengewone algemene vergadering van Fluvius opdrachthoudende vereniging van 6 december 2023.

Artikel 2

De gemeenteraad neemt kennis van de afvaardiging van de heer Koen Kennis, schepen bevoegd voor financiën, mobiliteit, toerisme, middenstand en decentralisatie, naar de buitengewone algemene vergadering van Fluvius opdrachthoudende vereniging van 6 december 2023, met als plaatsvervanger een ander lid van het college of van de gemeenteraad, waarbij de stadsafgevaardigde handelt volgens de steminstructies van de gemeenteraad.

Artikel 3

De gemeenteraad geeft opdracht aan de stadsafgevaardigde om op de buitengewone algemene vergadering van Fluvius opdrachthoudende vereniging van 6 december 2023 alle agendapunten goed te keuren.

Artikel 4

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.
8.

2023_GR_00733 - Opdracht stadsafgevaardigde - Fluvius Antwerpen. Buitengewone algemene vergadering - Goedkeuring

Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig
Bart De Wever, burgemeester-voorzitter; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Claude Marinower, raadslid; Nahima Lanjri, raadslid; André Gantman, raadslid; Anke Van dermeersch, raadslid; Peter Mertens, raadslid; Liesbeth Homans, raadslid; Mie Branders, raadslid; Joris Giebens, raadslid; Johan Klaps, raadslid; Caroline Bastiaens, raadslid; Danielle Meirsman, raadslid; Martine Vrints, raadslid; Koen Laenens, raadslid; Peggy Pooters, raadslid; Kevin Vereecken, raadslid; Imade Annouri, raadslid; Kristel Somers, raadslid; Ilse van Dienderen, raadslid; Nordine Saidi Mazarou, raadslid; Sevilay Altintas, raadslid; Sanne Descamps, raadslid; Manuëla Van Werde, raadslid; Nathalie van Baren, raadslid; Patrick Van den Abbeele, raadslid; Hicham El Mzairh, raadslid; Sam Van Rooy, raadslid; Sam Voeten, raadslid; Karen Maes, raadslid; Koenraad De Vylder, raadslid; Tatjana Scheck, raadslid; Wim Jochems, raadslid; Mohammad Nawabi, raadslid; Lise Vandecasteele, raadslid; Lotte Mintjens, raadslid; Niel Staes, raadslid; Fatima Talhaoui, raadslid; Ilse De Schutter, raadslid; Sven Cauwelier, algemeen directeur
Afwezig
Filip Dewinter, raadslid; Gerolf Annemans, raadslid; Güler Turan, raadslid; Omar Fathi, raadslid; Khadija Chennouf, raadslid
Verontschuldigd
Jan Penris, raadslid; Franky Loveniers, raadslid; Yasmia Setta, raadslid
Secretaris
Sven Cauwelier, algemeen directeur
Voorzitter
Bart De Wever, burgemeester-voorzitter
8.

2023_GR_00733 - Opdracht stadsafgevaardigde - Fluvius Antwerpen. Buitengewone algemene vergadering - Goedkeuring

2023_GR_00733 - Opdracht stadsafgevaardigde - Fluvius Antwerpen. Buitengewone algemene vergadering - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten
Aanleiding en context

De stad Antwerpen is deelnemer in Fluvius Antwerpen. 

Fluvius Antwerpen meldt dat op 13 december 2023 om 18.00 uur de buitengewone algemene vergadering zal plaatshebben in het Lindner Hotel, Lange Kievitstraat 125 te 2018 Antwerpen, met volgende agendapunten:

 1. Bespreking in het kader van artikel 432 van het Decreet over het lokaal bestuur van de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor het boekjaar 2024 alsook van de door de raad van bestuur opgestelde begroting 2024;
 2. Vaststelling van de uitkering overeenkomstig artikel 6:114 ev WVV;
 3. Aanvaarding uitbreiding activiteiten gemeenten voor (neven)activiteiten;
 4. Statutaire benoemingen;
 5. Statutaire mededelingen.
Juridische grond

Artikel 432 van het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 stelt dat de algemene vergadering is samengesteld uit de vertegenwoordigers van de deelnemers. Deze worden voor de gemeenten rechtstreeks aangewezen door de gemeenteraden uit hun leden. De vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger wordt herhaald voor elke algemene vergadering.

Artikel 432 van het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 stelt dat afgezien van de jaarvergadering waarvan sprake is in artikel 454, van voorgenoemd decreet, nog minstens één buitengewone algemene vergadering belegd wordt in de loop van het laatste trimester van elk jaar, om de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor het volgende boekjaar te bespreken. Een door de raad van bestuur opgestelde begroting staat op de agenda van deze vergadering.

Regelgeving: bevoegdheid

Artikel 41, tweede lid, 4° van het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 stelt dat de gemeenteraad bevoegd is voor de beslissingen tot oprichting van, deelname aan of vertegenwoordiging in agentschappen, instellingen, verenigingen en ondernemingen.

Argumentatie
De gemeenteraad dient kennis te nemen van de agenda van de buitengewone algemene vergadering van Fluvius Antwerpen van 13 december 2023 en het stemgedrag van de stadsafgevaardigde te bepalen.

De gemeenteraad besliste in zitting van 25 februari 2019 (jaarnummer 119) om mevrouw Nabilla Ait Daoud, schepen bevoegd voor cultuur, kinderopvang, personeel, loketten en ontwikkelingssamenwerking, aan te duiden als stadsafgevaardigde op de (buitengewone) algemene vergadering van Fluvius Antwerpen, met als plaatsvervanger een ander lid van het college of van de gemeenteraad.

Inspectie Financiën adviseert de agendapunten van de buitengewone algemene vergadering van Fluvius Antwerpen van 13 december 2023 goed te keuren.

Besluit

De gemeenteraad keurt bij monde van de fractievoorzitters volgend besluit goed.
Stemden ja: N-VA, Vooruit, Vlaams Belang, CD&V, Open VLD en schepen Erica Caluwaerts.
Stemden nee: Groen. 
Hebben zich onthouden: PVDA. 
De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

De gemeenteraad neemt kennis van de agendapunten van de buitengewone algemene vergadering van Fluvius Antwerpen van 13 december 2023.

Artikel 2

De gemeenteraad geeft opdracht aan de stadsafgevaardigde om op de buitengewone algemene vergadering van Fluvius Antwerpen van 13 december 2023 alle agendapunten goed te keuren.

Artikel 3

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.
9.

2023_GR_00734 - Opdracht stadsafgevaardigde - Pontes. Buitengewone algemene vergadering - Goedkeuring

Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig
Bart De Wever, burgemeester-voorzitter; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Claude Marinower, raadslid; Nahima Lanjri, raadslid; André Gantman, raadslid; Anke Van dermeersch, raadslid; Peter Mertens, raadslid; Liesbeth Homans, raadslid; Mie Branders, raadslid; Joris Giebens, raadslid; Johan Klaps, raadslid; Caroline Bastiaens, raadslid; Danielle Meirsman, raadslid; Martine Vrints, raadslid; Koen Laenens, raadslid; Peggy Pooters, raadslid; Kevin Vereecken, raadslid; Imade Annouri, raadslid; Kristel Somers, raadslid; Ilse van Dienderen, raadslid; Nordine Saidi Mazarou, raadslid; Sevilay Altintas, raadslid; Sanne Descamps, raadslid; Manuëla Van Werde, raadslid; Nathalie van Baren, raadslid; Patrick Van den Abbeele, raadslid; Hicham El Mzairh, raadslid; Sam Van Rooy, raadslid; Sam Voeten, raadslid; Karen Maes, raadslid; Koenraad De Vylder, raadslid; Tatjana Scheck, raadslid; Wim Jochems, raadslid; Mohammad Nawabi, raadslid; Lise Vandecasteele, raadslid; Lotte Mintjens, raadslid; Niel Staes, raadslid; Fatima Talhaoui, raadslid; Ilse De Schutter, raadslid; Sven Cauwelier, algemeen directeur
Afwezig
Filip Dewinter, raadslid; Gerolf Annemans, raadslid; Güler Turan, raadslid; Omar Fathi, raadslid; Khadija Chennouf, raadslid
Verontschuldigd
Jan Penris, raadslid; Franky Loveniers, raadslid; Yasmia Setta, raadslid
Secretaris
Sven Cauwelier, algemeen directeur
Voorzitter
Bart De Wever, burgemeester-voorzitter
9.

2023_GR_00734 - Opdracht stadsafgevaardigde - Pontes. Buitengewone algemene vergadering - Goedkeuring

2023_GR_00734 - Opdracht stadsafgevaardigde - Pontes. Buitengewone algemene vergadering - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten
Aanleiding en context

De stad Antwerpen is deelnemer in de opdrachthoudende vereniging Pontes.
Pontes meldt dat op 14 december 2023 om 19.00 uur de buitengewone algemene vergadering digitaal plaatsvindt, met volgende agendapunten:

 1. Algemene vergadering: verslag 15 juni 2023;
 2. Beleid: beleidsnota 2024;
 3. Financiën: budget 2024;
 4. Algemeen: actuele dossiers - toelichting;
 5. Varia en rondvraag.
Juridische grond

Artikel 432 van het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 stelt dat de algemene vergadering is samengesteld uit de vertegenwoordigers van de deelnemers. Deze worden voor de gemeenten rechtstreeks aangewezen door de gemeenteraden uit hun leden. De vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger wordt herhaald voor elke algemene vergadering.

Artikel 432 van het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 stelt dat afgezien van de jaarvergadering waarvan sprake is in artikel 454, van voorgenoemd decreet, nog minstens één buitengewone algemene vergadering belegd wordt in de loop van het laatste trimester van elk jaar, om de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor het volgende boekjaar te bespreken. Een door de raad van bestuur opgestelde begroting staat op de agenda van deze vergadering.

Regelgeving: bevoegdheid

Artikel 41, tweede lid, 4° van het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 stelt dat de gemeenteraad bevoegd is voor de beslissingen tot oprichting van, deelname aan of vertegenwoordiging in agentschappen, instellingen, verenigingen en ondernemingen.

Argumentatie

De gemeenteraad dient kennis te nemen van de agenda van de buitengewone algemene vergadering van Pontes van 14 december 2023 en het stemgedrag van de stadsafgevaardigde te bepalen.

De gemeenteraad besliste in zitting van 25 februari 2019 ( jaarnummer 118) om de heer Koen Kennis, schepen bevoegd voor financiën, mobiliteit, toerisme, middenstand en decentralisatie, aan te duiden als stadsafgevaardigde op de (buitengewone) algemene vergadering van Pontes, met als plaatsvervanger een ander lid van het college of van de gemeenteraad.

De heer Franky Loveniers, gemeenteraadslid, zal de buitengewone algemene vergadering van Pontes van 14 december 2023 bijwonen, ter vervanging van de heer Koen Kennis.

Inspectie Financiën adviseert de agendapunten van de buitengewone algemene vergadering van Pontes van 14 december 2023 goed te keuren.

Besluit

De gemeenteraad keurt bij monde van de fractievoorzitters volgend besluit goed.
Stemden ja: N-VA, Vooruit, Vlaams Belang, CD&V, Open VLD en schepen Erica Caluwaerts.
Stemden nee: Groen. 
Hebben zich onthouden: PVDA. 
De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

De gemeenteraad neemt kennis van de agendapunten van de buitengewone algemene vergadering van Pontes van 14 december 2023.

Artikel 2

De gemeenteraad neemt kennis van de afvaardiging van de heer Franky Loveniers, gemeenteraadslid, naar de buitengewone algemene vergadering van Pontes van 14 december 2023, met als plaatsvervanger een ander lid van het college of van de gemeenteraad, waarbij de stadsafgevaardigde handelt volgens de steminstructies van de gemeenteraad.

Artikel 3

De gemeenteraad geeft opdracht aan de stadsafgevaardigde om op de buitengewone algemene vergadering van Pontes van 14 december 2023 alle agendapunten goed te keuren.

Artikel 4

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.
10.

2023_GR_00758 - Ondersteuning - Terbeschikkingstelling stedelijk patrimonium. Verlenging overgangsmaatregel kaderbesluit basisprincipes ondersteuning - Goedkeuring

Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig
Bart De Wever, burgemeester-voorzitter; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Claude Marinower, raadslid; Nahima Lanjri, raadslid; André Gantman, raadslid; Anke Van dermeersch, raadslid; Peter Mertens, raadslid; Liesbeth Homans, raadslid; Mie Branders, raadslid; Joris Giebens, raadslid; Johan Klaps, raadslid; Caroline Bastiaens, raadslid; Danielle Meirsman, raadslid; Martine Vrints, raadslid; Koen Laenens, raadslid; Peggy Pooters, raadslid; Kevin Vereecken, raadslid; Imade Annouri, raadslid; Kristel Somers, raadslid; Ilse van Dienderen, raadslid; Nordine Saidi Mazarou, raadslid; Sevilay Altintas, raadslid; Sanne Descamps, raadslid; Manuëla Van Werde, raadslid; Nathalie van Baren, raadslid; Patrick Van den Abbeele, raadslid; Hicham El Mzairh, raadslid; Sam Van Rooy, raadslid; Sam Voeten, raadslid; Karen Maes, raadslid; Koenraad De Vylder, raadslid; Tatjana Scheck, raadslid; Wim Jochems, raadslid; Mohammad Nawabi, raadslid; Lise Vandecasteele, raadslid; Lotte Mintjens, raadslid; Niel Staes, raadslid; Fatima Talhaoui, raadslid; Ilse De Schutter, raadslid; Sven Cauwelier, algemeen directeur
Afwezig
Filip Dewinter, raadslid; Gerolf Annemans, raadslid; Güler Turan, raadslid; Omar Fathi, raadslid; Khadija Chennouf, raadslid
Verontschuldigd
Jan Penris, raadslid; Franky Loveniers, raadslid; Yasmia Setta, raadslid
Secretaris
Sven Cauwelier, algemeen directeur
Voorzitter
Bart De Wever, burgemeester-voorzitter
10.

2023_GR_00758 - Ondersteuning - Terbeschikkingstelling stedelijk patrimonium. Verlenging overgangsmaatregel kaderbesluit basisprincipes ondersteuning - Goedkeuring

2023_GR_00758 - Ondersteuning - Terbeschikkingstelling stedelijk patrimonium. Verlenging overgangsmaatregel kaderbesluit basisprincipes ondersteuning - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten
Aanleiding en context

De gemeenteraad keurde op 22 september 2008 (jaarnummer 1590) het reglement huursubsidies voor culturele, sociale en vrijetijdsverenigingen, gehuisvest in stedelijk patrimonium en het reglement concessies voor culturele en sociale verenigingen, gehuisvest in stedelijk patrimonium, goed.

De gemeenteraad keurde op 15 december 2008 (jaarnummer 2152) het jeugdconcessiereglement goed.

De gemeenteraad keurde op 20 december 2010 (jaarnummer 1755) het sportconcessiereglement goed.

De gemeenteraad keurde op 15 december 2014 (jaarnummer 413) het reglement 'Voorwaarden domeinconcessie private kinderdagverblijven' goed.

Deze reglementen legden de voorwaarden vast waaronder de stad Antwerpen haar stedelijk patrimonium ter beschikking kon stellen aan organisaties.

De gemeenteraad keurde op 26 oktober 2020 (jaarnummer 595) het kaderbesluit basisprincipes ondersteuningsbeleid goed.
Dit kaderbesluit legde het nieuwe kader vast voor het ondersteuningsbeleid van de stad Antwerpen en voorzag - bij wijze van overgangsmaatregel - dat het algemeen reglement op de toelagen van 18 december 2006 (jaarnummer 2730) van toepassing blijft op de lopende toelagereglementen, afsprakennota’s en betoelagingsovereenkomsten, waarbij de looptijd ten laatste op 31 december 2022 afloopt. Dit impliceerde dat alle reglementen die voorzagen in een ondersteuning ten laatste op 31 december 2022 dienden aangepast te worden aan dit nieuwe kader.

De gemeenteraad keurde op 19 december 2022 (jaarnummer 2023_GR_00005) de verlenging van volgende reglementen tot en met 31 december 2023 goed:

 • het jeugdconcessiereglement zoals goedgekeurd door de gemeenteraad op 15 december 2008 (jaarnummer 2152);
 • het reglement huursubsidies voor culturele, sociale en vrijetijdsverenigingen, gehuisvest in stedelijk patrimonium zoals goedgekeurd door de gemeenteraad op 22 september 2008 (jaarnummer 1590);
 • het reglement concessies voor culturele en sociale verenigingen, gehuisvest in stedelijk patrimonium zoals goedgekeurd door de gemeenteraad op 22 september 2008 (jaarnummer 1590);
 • het sportconcessiereglement zoals goedgekeurd door de gemeenteraad op 20 december 2010 (jaarnummer 1755);
 • het reglement 'Voorwaarden domeinconcessie private kinderdagverblijven' zoals goedgekeurd door de gemeenteraad op 15 december 2014 (jaarnummer 413).
Juridische grond

De wet van 14 november 1983 over de controle op de toekenning en aanwending van toelagen.

Het kaderbesluit basisprincipes ondersteuningsbeleid zoals goedgekeurd door de gemeenteraad op 26 oktober 2020 (jaarnummer 595).

Regelgeving: bevoegdheid

Artikel 41 tweede lid 23° van het Decreet over het lokaal bestuur bepaalt dat de gemeenteraad bevoegd is voor het vaststellen van subsidiereglementen.

Argumentatie

Het kader zoals vervat in de huidige reglementen die de terbeschikkingstelling van stedelijk patrimonium regelen, dient ingevolge het kaderbesluit basisprincipes ondersteuningsbeleid aangepast te worden.
De aanpassing van dit kader dient op een weloverwogen en gedragen manier te gebeuren. Gezien dit gepaard gaat met de screening van het ter beschikking gestelde vastgoed, neemt dit enige tijd in beslag. 

De voorziene overgangsfase moet daarom  uitgebreid worden.
Dit besluit voorziet dan ook in een langere periode om dit kader voor terbeschikkingstelling van stedelijk patrimonium aan te passen.
Daarop aansluitend zullen bestaande en nieuwe concessies, afgesloten op basis van deze concessiereglementen, verlengd of aangegaan worden tot de einddatum van 31 december 2025. Dit geldt voor alle concessies afgesloten vanaf 1 december 2023. Gemotiveerde uitzonderingen op dit uitgangspunt zijn mogelijk op basis van een kwalitatieve en duurzame langetermijninvestering.

Door de huidige van kracht zijnde concessiereglementen te continueren, wordt er geen rechtsonzekerheid gecreëerd voor de huidige lopende overeenkomsten.

Beleidsdoelstellingen

8 - Sterk bestuurde stad
2SBS07 - Patrimonium
2SBS0703 - Hervormen concessiebeleid en transparantie ondersteuning via huisvesting

Besluit

De gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.
De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

De gemeenteraad keurt goed dat volgende reglementen van toepassing blijven tot en met 31 december 2025:

 • het jeugdconcessiereglement zoals goedgekeurd door de gemeenteraad op 15 december 2008 (jaarnummer 2152);
 • het reglement huursubsidies voor culturele, sociale en vrijetijdsverenigingen, gehuisvest in stedelijk patrimonium zoals goedgekeurd door de gemeenteraad op 22 september 2008 (jaarnummer 1590);
 • het reglement concessies voor culturele en sociale verenigingen, gehuisvest in stedelijk patrimonium zoals goedgekeurd door de gemeenteraad op 22 september 2008 (jaarnummer 1590);
 • het sportconcessiereglement zoals goedgekeurd door de gemeenteraad op 20 december 2010 (jaarnummer 1755);
 • het reglement 'Voorwaarden domeinconcessie private kinderdagverblijven' zoals goedgekeurd door de gemeenteraad op 15 december 2014 (jaarnummer 413).

Artikel 2

De gemeenteraad keurt goed dat bestaande en nieuwe concessies, afgesloten op basis van de concessiereglementen, verlengd of aangegaan worden tot de einddatum van 31 december 2025. Dit geldt voor alle concessies afgesloten vanaf 1 december 2023.

Artikel 3

De gemeenteraad beslist dat het college gemotiveerde uitzonderingen op dit uitgangspunt kan toestaan op basis van een kwalitatieve en duurzame langetermijninvestering.

Artikel 4

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.
11.

2023_GR_00757 - Ondersteuning. Digitale inclusie - Projecten 2024. Nominatieve toekenning krediet 2024 - Goedkeuring

Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig
Bart De Wever, burgemeester-voorzitter; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Claude Marinower, raadslid; Nahima Lanjri, raadslid; André Gantman, raadslid; Anke Van dermeersch, raadslid; Peter Mertens, raadslid; Liesbeth Homans, raadslid; Mie Branders, raadslid; Joris Giebens, raadslid; Johan Klaps, raadslid; Caroline Bastiaens, raadslid; Danielle Meirsman, raadslid; Martine Vrints, raadslid; Koen Laenens, raadslid; Peggy Pooters, raadslid; Kevin Vereecken, raadslid; Imade Annouri, raadslid; Kristel Somers, raadslid; Ilse van Dienderen, raadslid; Nordine Saidi Mazarou, raadslid; Sevilay Altintas, raadslid; Sanne Descamps, raadslid; Manuëla Van Werde, raadslid; Nathalie van Baren, raadslid; Patrick Van den Abbeele, raadslid; Hicham El Mzairh, raadslid; Sam Van Rooy, raadslid; Sam Voeten, raadslid; Karen Maes, raadslid; Koenraad De Vylder, raadslid; Tatjana Scheck, raadslid; Wim Jochems, raadslid; Mohammad Nawabi, raadslid; Lise Vandecasteele, raadslid; Lotte Mintjens, raadslid; Niel Staes, raadslid; Fatima Talhaoui, raadslid; Ilse De Schutter, raadslid; Sven Cauwelier, algemeen directeur
Afwezig
Filip Dewinter, raadslid; Gerolf Annemans, raadslid; Güler Turan, raadslid; Omar Fathi, raadslid; Khadija Chennouf, raadslid
Verontschuldigd
Jan Penris, raadslid; Franky Loveniers, raadslid; Yasmia Setta, raadslid
Secretaris
Sven Cauwelier, algemeen directeur
Voorzitter
Bart De Wever, burgemeester-voorzitter
11.

2023_GR_00757 - Ondersteuning. Digitale inclusie - Projecten 2024. Nominatieve toekenning krediet 2024 - Goedkeuring

2023_GR_00757 - Ondersteuning. Digitale inclusie - Projecten 2024. Nominatieve toekenning krediet 2024 - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten
Aanleiding en context

Op 27 oktober 2022 besliste de Vlaamse regering tot toekenning van de subsidie ter ondersteuning van de uitrol van het e-inclusiebeleid binnen de steden en gemeenten. Daarin wordt een subsidie van 3.633.512,00 EUR toegekend aan de stad Antwerpen voor de periode 1 november 2022 tot 31 december 2024.  

Op 24 oktober 2022 (jaarnummer 00601) keurde de gemeenteraad het ondersteuningsreglement 'Iedereen Digitaal Antwerpen' goed. 

Op 28 oktober 2022 (jaarnummer 8699) keurde het college de eerste themaoproep ‘Iedereen Digitaal Antwerpen’ goed.

Op 28 november 2022 (jaarnummer 0665) keurde de gemeenteraad het aangepast meerjarenplan goed waarin voor 2023 een nominatieve ondersteuning van 295.366,63 EUR voor e-inclusie wordt toegekend aan Buurtwerk Posthof vzw, Patriottenstraat 62 2600 Berchem met ondernemingsnummer 0416.638.655.

Op 16 december 2022 (jaarnummer 9743) keurde het college de selectie van projecten in het kader van de oproep 'Iedereen Digitaal - Uitrol van een lokaal e-inclusiebeleid' goed.

Op 6 maart 2023 (jaarnummer 0119) keurde de gemeenteraad de nominatieve toekenning van een ondersteuning van 386.328,37 EUR  aan Buurtwerk Posthof vzw, Patriottenstraat 62 2600 Berchem met ondernemingsnummer 0416.638.655 goed voor de organisatie van de Webpunten.

Op 24 april 2023 (jaarnummer 0202) keurde de gemeenteraad de nominatieve toekenning van een ondersteuning van 112.500,00 EUR in 2023 aan Integratie en Inburgering Antwerpen vzw, Carnotstraat 110 2060 Antwerpen  met ondernemingsnummer 0421.722.346 voor de organisatie van het project 'Digitale inclusie van inburgeraars' goed.

In het najaar van 2021 lanceerde het Vlaamse Departement Werk en Sociale Economie - vanuit het programma Vlaamse Veerkracht – de eerste oproep voor de oprichting van Digibanken. Het project Digibank Antwerpen van Buurtwerk Posthof vzw werd met deze middelen gefinancierd en loopt van 1 april 2022 tot 31 mei 2024. Recent lanceerde het Vlaamse Departement Werk en Sociale Economie een oproep voor de verlenging van de Vlaamse Digibanken voor de periode 1 januari 2025 tot 31 juli 2026. Het departement voorziet geen projectsubsidie voor de overbrugging in de periode 1 juni 2024 tot 31 december 2024. 

Juridische grond

De wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen is van toepassing.

Op 26 oktober 2020 (jaarnummer 595) keurde de gemeenteraad het kaderbesluit basisprincipes ondersteuningsbeleid goed.

Regelgeving: bevoegdheid
Artikel 41, lid 2, 23° van het Decreet lokaal bestuur bepaalt dat de gemeenteraad bevoegd is voor het toekennen van nominatieve subsidies.

Argumentatie

De stad Antwerpen ondersteunt projecten en initiatieven die bijdragen tot een verhoogde digitale participatie van de Antwerpenaar en het wegwerken van de digitale uitsluiting. In 2023 konden een reeks nieuwe acties opgestart worden dankzij de Vlaamse subsidie van 3.633.512,00 EUR voor de uitrol van een lokaal e-inclusiebeleid in samenwerking met lokale partners. De stad Antwerpen wenst het merendeel van deze acties te continueren in 2024 met een ondersteuning vanuit dezelfde Vlaamse subsidie. Het betreft volgende projecten:

 • De verlenging van de projecten die werden toegekend in het kader van de themaoproep Iedereen Digitaal Antwerpen:
  • “Digitaal inclusieve wijk Kiel/Deurne-Noord/Antwerpen-Noord en Borgerhout” van SAAMO Antwerpen vzw voor een bedrag van 199.951,00 EUR;
  • “Digiburger” van  Avansa regio Antwerpen voor een bedrag van 55.000,00 EUR;
  • “CAW maakt digitaal sterker” van CAW Antwerpen voor een bedrag van 29.747,00 EUR;
  • “Digipunten bij Zorgbedrijf Antwerpen” van BEEGO BV voor een bedrag van 60.000,00 EUR;
  • “DIW Antwerpen-Dam’ van Elegast vzw” voor een bedrag van 54.850,00 EUR

                De voorwaarden voor deze verlenging zullen in een apart besluit worden voorgelegd aan het college.

 • De continuering van de organisatie van de webpunten door Buurtwerk Posthof vzw voor een bedrag van 741.700,00 EUR. De aanwendingsvoorwaarden voor de ondersteuning zullen hierna door het college worden vastgelegd in een afsprakennota.
 • De continuering van het project 'Digitale inclusie van inburgeraars’ door Integratie en Inburgering Antwerpen vzw voor een bedrag van 187.500,00 EUR. De aanwendingsvoorwaarden voor de ondersteuning zullen hierna door het college worden vastgelegd in een afsprakennota.

Daarnaast wenst stad Antwerpen ook enkele nieuwe projecten te ondersteunen:

 • ‘Digitale hulp aan huis’ aangeboden door Beego BV voor een bedrag van 40.000,00 voor de periode van 1 januari 2024 tot 31 december 2024. Dit is een uitbreiding op het lopende project 'Digipunten bij Zorgbedrijf Antwerpen'. De aanwendingsvoorwaarden voor de ondersteuning zullen hierna door het college worden vastgelegd in een afsprakennota.
 • De overbrugging van het project ‘Digibank Antwerpen’ door Buurtwerk Posthof vzw  voor een bedrag van 120.000,00 EUR voor de periode 1 juni 2024 tot 31 december 2024 onder voorbehoud van de goedkeuring van de verlenging vanaf 1 januari 2025 door het Vlaamse Departement Werk en Sociale Economie. De aanwendingsvoorwaarden voor de ondersteuning zullen hierna door het college worden vastgelegd in een afsprakennota.


Algemene financiële opmerkingen

De Vlaamse regering voorziet hiervoor een subsidie in het kader van 'Iedereen Digitaal - Uitrol van een lokaal e-inclusiebeleid' (SBT11360).

Na inschrijving in AMJP7 worden middelen toegevoegd onder volgende boekingsadressen:

 • 2400/5381500000/6141/2LWS060202A00000/SBT11360 (uitgaven)
 • 2400/5381500000/74050300_Specifieke werkingssubsidies-Vlaamse overheid/2LWS060202A00000/SBT11360 (ontvangsten)

De middelen zullen met een IKA-light verschoven worden van budgetpositie 6141 naar 6496800.

Beleidsdoelstellingen

6 - Lerende en werkende stad
2LWS06 - Innovatie/digitalisering
2LWS0602 - Digitalisering stedelijke dienstverlening en eigen werking
2LWS060202 - E-inclusie

Besluit

De gemeenteraad keurt bij monde van de fractievoorzitters volgend besluit goed.
Stemden ja: N-VA, Groen, Vooruit, PVDA, CD&V, Open VLD en schepen Erica Caluwaerts.
Stemden nee: Vlaams Belang. 
De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

De gemeenteraad keurt de nominatieve toekenning van een ondersteuning van 199.951,00 EUR in 2024 aan SAAMO Antwerpen vzw, Gasstraat 12 2060 Antwerpen met ondernemingsnummer 0425.500.396 goed voor de organisatie van Digitaal inclusieve wijk Kiel/Deurne-Noord/Antwerpen-Noord en Borgerhout.

Artikel 2

De gemeenteraad keurt de nominatieve toekenning van een ondersteuning van 55.000,00 EUR in 2024 aan Avansa Regio Antwerpen vzw, Klokstraat 12 2600 Berchem met ondernemingsnummer 0859.621.423 goed voor de organisatie van het project  'Digiburger'.

Artikel 3

De gemeenteraad keurt de nominatieve toekenning van een ondersteuning van 29.747,00 EUR in 2024 aan CAW Antwerpen vzw, Lange Lozanastraat 200 2018 Antwerpen met ondernemingsnummer 0455.608.604 goed voor het project 'CAW maakt digitaal sterker'.

Artikel 4

De gemeenteraad keurt de nominatieve toekenning van een ondersteuning van 60.000,00 EUR in 2024 aan BEEGO BV, Turnhoutsebaan 139a 2140 Antwerpen met ondernemingsnummer 0719.974.283 goed voor de organisatie van het project 'Digipunten bij Zorgbedrijf Antwerpen'.

Artikel 5

De gemeenteraad keurt de nominatieve toekenning van een ondersteuning van 54.850,00 EUR in 2024 aan Elegast vzw, Belgiëlei 203 2018 Antwerpen met ondernemingsnummer 0410.412.146 goed voor de organisatie van het project  'Digitaal Inclusieve Wijk Antwerpen-Dam''.

Artikel 6

De gemeenteraad keurt de nominatieve toekenning van een ondersteuning van 741.700,00 EUR in 2024 aan Buurtwerk Posthof vzw, Patriottenstraat 62 2600 Berchem met ondernemingsnummer 0416.638.655 goed voor de organisatie van de Webpunten.

Artikel 7

De gemeenteraad keurt de nominatieve toekenning van een ondersteuning van 187.500,00 EUR in 2024 aan Integratie en Inburgering Antwerpen vzw, Carnotstraat 110 2060 Antwerpen met ondernemingsnummer 0421.722.346 voor de organisatie van het project 'Digitale inclusie van inburgeraars' goed.

Artikel 8

De gemeenteraad keurt de nominatieve toekenning van een ondersteuning van 40.000,00 EUR in 2024 aan BEEGO BV, Tunhoutsebaan 139a  2140 Antwerpen met ondernemingsnummer 0719.974.283 voor het project 'Digitale hulp aan huis' goed.

Artikel 9

De gemeenteraad keurt de nominatieve toekenning van een ondersteuning van 120.000,00 EUR in 2024 aan Buurtwerk Posthof vzw, Patriottenstraat 62 2600 Berchem met ondernemingsnummer 0416.638.655 goed voor de organisatie van Digibank Antwerpen van 1 juni 2024 tot 31 december 2024.

Artikel 10

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.
12.

2023_GR_00718 - Kansspelinrichtingen klasse IV - Convenant Polostraat 93, 2660 Hoboken - Weigering

Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig
Bart De Wever, burgemeester-voorzitter; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Claude Marinower, raadslid; Nahima Lanjri, raadslid; André Gantman, raadslid; Anke Van dermeersch, raadslid; Peter Mertens, raadslid; Liesbeth Homans, raadslid; Mie Branders, raadslid; Joris Giebens, raadslid; Johan Klaps, raadslid; Caroline Bastiaens, raadslid; Danielle Meirsman, raadslid; Martine Vrints, raadslid; Koen Laenens, raadslid; Peggy Pooters, raadslid; Kevin Vereecken, raadslid; Imade Annouri, raadslid; Kristel Somers, raadslid; Ilse van Dienderen, raadslid; Nordine Saidi Mazarou, raadslid; Sevilay Altintas, raadslid; Sanne Descamps, raadslid; Manuëla Van Werde, raadslid; Nathalie van Baren, raadslid; Patrick Van den Abbeele, raadslid; Hicham El Mzairh, raadslid; Sam Van Rooy, raadslid; Sam Voeten, raadslid; Karen Maes, raadslid; Koenraad De Vylder, raadslid; Tatjana Scheck, raadslid; Wim Jochems, raadslid; Mohammad Nawabi, raadslid; Lise Vandecasteele, raadslid; Lotte Mintjens, raadslid; Niel Staes, raadslid; Fatima Talhaoui, raadslid; Ilse De Schutter, raadslid; Sven Cauwelier, algemeen directeur
Afwezig
Filip Dewinter, raadslid; Gerolf Annemans, raadslid; Güler Turan, raadslid; Omar Fathi, raadslid; Khadija Chennouf, raadslid
Verontschuldigd
Jan Penris, raadslid; Franky Loveniers, raadslid; Yasmia Setta, raadslid
Secretaris
Sven Cauwelier, algemeen directeur
Voorzitter
Bart De Wever, burgemeester-voorzitter
12.

2023_GR_00718 - Kansspelinrichtingen klasse IV - Convenant Polostraat 93, 2660 Hoboken - Weigering

2023_GR_00718 - Kansspelinrichtingen klasse IV - Convenant Polostraat 93, 2660 Hoboken - Weigering

Motivering

Aanleiding en context

Op 4 augustus 2023 werd namens de BV YAZ (RPR 0830252001), met maatschappelijke zetel aan de Boekstraat 75 bus B te 2610 Wilrijk, een aanvraag ingediend om een convenant af te sluiten voor de exploitatie van een kansspelinrichting klasse IV, genoemd 'Eforbet’, gelegen aan de Polostraat 93 te 2660 Hoboken. 

De kansspelinrichting klasse IV wordt eveneens feitelijk geëxploiteerd door de BV YAZ.

De BV YAZ heeft een kansspelvergunning F2 voor de exploitatie van de kansspelinrichting klasse IV op dit adres, laatst hernieuwd door de Kansspelcommissie op 2 december 2020 (119664). De BV YAZ wenst deze kansspelvergunning F2 te hernieuwen op de eerstvolgende zitting van de Kansspelcommissie.

De uitbating van een vaste kansspelinrichting klasse IV moet op grond van artikelen 43/4, §1 en 43/5, 6° van de Wet van 7 mei 1999 op de kansspelen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers (verder: Kansspelwet) geschieden krachtens een convenant dat voorafgaandelijk wordt gesloten tussen de gemeente van vestiging en de uitbater. Deze bepalingen werden ingevoerd door de wet van 7 mei 2019 tot wijziging van de Kansspelwet van 7 mei 1999. Artikel 36 van de wijzigingswet bepaalde dat de houders van een kansspelvergunning F2, die op het tijdstip van de inwerkingtreding van deze wet over een vergunning beschikten, hun activiteiten onder dezelfde voorwaarden konden voortzetten. Pas ten vroegste twee jaar na de inwerkingtreding van de wet moesten ze voldoen aan deze voorwaarde. De wetswijziging trad in werking op 25 mei 2019. 

Thans moet bij de aanvraag om hernieuwing dus rekening gehouden worden met voormelde voorwaarden. Dit betekent eveneens dat de aanvrager ervoor dient te zorgen dat de kansspelinrichting klasse IV niet gevestigd wordt in de nabijheid van onderwijsinstellingen, ziekenhuizen, plaatsen die vooral door jongeren bezocht worden, zulks behoudens met redenen omklede afwijking die door de gemeente wordt toegestaan.

Om de kansspelvergunning F2 te hernieuwen bij de Kansspelcommissie is een convenant nodig tussen de BV YAZ en de stad Antwerpen.

Juridische grond

Kansspelinrichtingen klasse IV zijn, op basis van artikel 43/4, §1 van de Kansspelwet, plaatsen die uitsluitend bestemd zijn voor het aannemen van weddenschappen. Het aannemen van weddenschappen vereist een kansspelvergunning F2. Behoudens de uitzonderingen bepaald in §5 van voormeld artikel, is het verboden weddenschappen aan te nemen buiten een kansspelinrichting klasse IV. De uitbating van een vaste kansspelinrichting klasse IV moet geschieden krachtens een convenant dat voorafgaandelijk wordt gesloten tussen de gemeente van vestiging en de uitbater. Het convenant bepaalt waar de kansspelinrichting wordt gevestigd alsook de nadere voorwaarden. In het convenant worden de openings- en sluitingsuren én de openings- en sluitingsdagen bepaald van de kansspelinrichtingen klasse IV en wordt vastgelegd wie het gemeentelijk toezicht waarneemt.

Om een kansspelvergunning klasse F2 te kunnen verkrijgen moet de aanvrager volgens artikel 43/5 van de Kansspelwet:

 1. indien het gaat om een natuurlijk persoon, onderdaan zijn van een lidstaat van de Europese Unie; indien het gaat om een rechtspersoon, deze hoedanigheid naar Belgisch recht of naar het recht van een lidstaat van de Europese Unie bezitten;
 2. indien het gaat om een natuurlijk persoon, volledig zijn burgerlijke en politieke rechten genieten en zich gedragen op een wijze die beantwoordt aan de vereisten van de functie; indien het gaat om een rechtspersoon, moeten de bestuurders en zaakvoerders volledig hun burgerlijke en politieke rechten genieten en zich gedragen op een wijze die beantwoordt aan de vereisten van de functie;
 3. het reglement van de weddenschappen, evenals iedere wijziging hiervan aan de commissie meedelen en zich ertoe verbinden hiervan een exemplaar uit te hangen;
 4. een advies overleggen van de Federale Overheidsdienst Financiën en de gewestelijke belastingadministratie waaruit blijkt dat alle vaststaande en onbetwiste belastingschulden werden voldaan;
 5. ervoor zorgen dat de kansspelinrichting klasse IV niet gevestigd wordt in de nabijheid van onderwijsinstellingen, ziekenhuizen, plaatsen die vooral door jongeren worden bezocht, behoudens een met redenen omklede afwijking toegestaan door de gemeente; en
 6. het convenant kunnen voorleggen dat werd gesloten tussen de kansspelinrichting klasse IV en de gemeente waar die inrichting gevestigd is onder de voorwaarde dat de vergunning van klasse F2 wordt verkregen.
Regelgeving: bevoegdheid

Artikel 43/4 van de wet van 7 mei 1999 op de kansspelen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers (Belgisch Staatsblad 30 december 1999).

De gemeenteraad heeft een algemene regelgevende bevoegdheid voor zaken van gemeentelijk belang tenzij de bevoegdheid is toegewezen aan een ander orgaan van de gemeente (artikel 40 Decreet Lokaal Bestuur).

Argumentatie

De BV YAZ baat de kansspelinrichting klasse IV gelegen aan de Polostraat 93 te 2660 Hoboken uit. Hiervoor beschikt zij over een kansspelvergunning F2 die nu hernieuwd moet worden. De hernieuwing van de kansspelvergunning F2 gebeurt driejaarlijks. Voorafgaandelijk moet een convenant afgesloten worden met de gemeente zoals bepaald in de wijzigingswet van 7 mei 2019. 

De voorwaarden waar de aanvrager conform artikel 43/5 van de Kansspelwet aan moet voldoen om een kansspelvergunning F2 te kunnen verkrijgen, gelden daarnaast eveneens voor het hernieuwen van dergelijke vergunning. Het gegeven dat er reeds een kansspelvergunning werd uitgereikt, doet geen afbreuk aan het feit dat er thans, na inwerkingtreding van de artikelen 43/4, §1 en 43/5, 6°, alsnog een convenant moet worden afgesloten. Aangezien deze wetswijziging pas in werking trad nadat de eerdere kansspelvergunning werd uitgereikt, behoudt de gemeente haar discretionaire bevoegdheid om te beslissen of, en onder welke voorwaarden, er thans een convenant wordt afgesloten. Het is immers pas na deze wetswijziging dat de gemeente door de convenantverplichting de bevoegdheid heeft gekregen daadwerkelijk een rol te spelen in de verkrijgingsprocedure voor een kansspelvergunning. 

Artikel 43/5, 5° van de Kansspelwet bepaalt ondubbelzinnig dat "De aanvrager van het convenant ervoor moet zorgen dat een kansspelinrichting klasse IV niet gevestigd wordt in de nabijheid van onderwijsinstellingen, ziekenhuizen, plaatsen die vooral door jongeren worden bezocht, zulks behoudens met redenen omklede afwijking die door de gemeente wordt toegestaan."

De parlementaire voorbereiding stipuleert verder dat: "Dat convenant bepaalt waar de kansspelinrichting wordt gevestigd, inzonderheid rekening houdend met onderwijsinstellingen, ziekenhuizen, plaatsen die vooral door jongeren worden bezocht, plaatsen waar erediensten worden gehouden of gevangenissen." De concrete omstandigheden die een weigering om een convenant te kunnen sluiten, kunnen verantwoorden zijn derhalve niet beperkt tot de inrichtingen die uitdrukkelijk vermeld staan in hoger geciteerd artikel uit de Kansspelwet. Dit werd bevestigd door een arrest van het Grondwettelijk Hof van 9 december 2021 (arrest nr. 177/2021).

Er moet bij de beoordeling om al dan niet over te gaan tot het afsluiten van een convenant nagegaan worden of de voorgestelde locatie al dan niet in de nabijheid van dergelijke inrichtingen gelegen is. De ingevoerde bepaling strekt ertoe om de risico’s in verband met de ligging van een vaste kansspelinrichting klasse IV te beperken en kwetsbare spelers te beschermen. Dergelijk nabijheidsonderzoek is een determinerend motief in de afweging van de gemeente om in een individueel dossier te beslissen om al dan niet het convenant af te sluiten.

De stad Antwerpen investeert in een coherent en geïntegreerd drugbeleid. Naast middelenverslavingen wordt binnen dit beleid ook aandacht geschonken aan gedragsverslavingen, zoals gamen en gokken. Het is daarbij belangrijk om preventief en voor aanvang van de problematiek in te grijpen. Bijgevolg zijn uiterst belangrijke doelgroepen voor verslavingspreventie jongeren en kwetsbare personen.

Onderzoek toont aan dat het in contact komen met middelen of verslavende gedragingen op jonge leeftijd, het risico op verslaving op latere leeftijd verhoogt. Dit heeft te maken met de ontwikkeling van de hersenen: "Hoe eerder iemand begint, hoe meer invloed dit heeft op de ontwikkeling van de hersenen, hoe impulsiever iemand wordt, wat dan weer de kans op verslaving verhoogt. Dit is voor gokken net zo: problematische gokkers bleken telkens vroeger te zijn gestart met gokken - vaak al rond de leeftijd van 10 jaar - dan leeftijdsgenoten die (niet problematisch) gokken." (Shead, Derevensky & Gupta, 2010, Geel en Fisher in Bowden-Jones & Georges, 2015).

Antwerpen is een bruisende studentenstad en heeft ook heel wat (middelbare) scholen op het grondgebied. Geld inzetten op sportwedstrijden is de gokvorm die het meest frequent wordt beoefend door de Vlaamse studenten, zo blijkt uit onderzoek van de VAD. (Van Damme et al., 2022). Nog problematischer, hoewel gokken onder de 18 jaar verboden is, is de vaststelling dat 0,9% van de middelbare schooljongeren een regelmatige speler is bij sportweddenschappen en 7,7% aangeeft ooit te hebben gespeeld. (Rossiers, VAD Webinar, 2021, 19:38). Er kan bijgevolg niet aan voorbijgegaan worden dat hier zeer strikt op moet toegezien worden.

De voorgenomen inrichting is gevestigd aan de Polostraat 93 te 2660 Hoboken en gelegen in de wijk “het Kiel” in het zuiden van Antwerpen. De voorgenomen inrichting is gelegen in een gedeelte van de stad waar de leefbaarheid al onder druk staat door verschillende vormen van overlast en criminaliteit. Vanwege de aanwezigheid van verschillende scholen is er eveneens veel passage van kinderen en jongeren. Deze kwetsbare groep dient beschermd te worden tegen de risico’s van het gokken. 

Met name de nabijheid van een secundaire onderwijsinstelling doet zorgen baren.

Het GO! Atheneum Hoboken is gelegen op een wandelafstand van 450 meter (geen vogelvlucht) van het wedkantoor. Het gaat om een secundaire school die ASO, TSO en BSO aanbiedt voor leerlingen van de eerste tot en met de derde graad en tevens een ruim studieaanbod heeft voor leerlingen van het zevende jaar.

Aangezien het wedkantoor is gelegen in de drukbevolkte wijk ‘het Kiel’, in de directe nabijheid van diverse horeca-inrichtingen en winkels, kan dit een verhoogde aantrekkingskracht hebben op scholieren die na schooltijd deze wijk induiken, zelfs wanneer die school zou liggen op een iets ruimere wandelafstand van het wedkantoor.

Het wedkantoor is gelegen nabij een onderwijsinstelling voor middelbaar onderwijs, hetgeen op zich volstaat om het convenant te weigeren op grond van artikel 43/5, 5° van de Kansspelwet.

Dit wordt tevens bevestigd door rechtspraak van de Raad van State: “Te dezen vermeldt de bestreden beslissing de afstanden van de onderwijsinstellingen tot de kansspelinrichting en aldus doet zij blijken van een in concreto onderzoek. Het nabijheidsverbod voor onderwijsinstellingen wil de scholieren behoeden voor de verleiding om een speelautomatenhal op te zoeken omdat zij de inrichting niet ver verwijderd weten of omdat het slechts een minimale inspanning vergt om ze te bereiken. De concrete beoordeling van de nabijheid betreft ipso facto de aantrekkingskracht van de kansspelinrichting en van de inspanning om er te geraken. De gedetailleerde opgave van de afstand tot de kansspelinrichting voor wat onder meer een aantal onderwijsinstellingen betreft, volstaat om te gewagen van een aantrekkingskracht die van de kansspelinrichting op die scholieren uitgaat.

(…)

De verzoekende partij maakt ook niet aannemelijk dat de vermelde afstanden voldoende ruim zijn opdat de scholieren een zekere inspanning moeten doen om de kansspelinrichting te bereiken. 

Het motief betreffende de nabijheid van onderwijsinstellingen, dat de wettigheidstoetsing heeft doorstaan, volstaat op zich om de weigering van het gevraagde convenant te verantwoorden. (RvS, nr. 208.789 van 9 november 2010).”

Verder verdient de nabijheid van het wedkantoor bij plaatsen waar kwetsbare jongeren al dan niet residentieel begeleid worden, bijzondere aandacht.

Begeleidingshuis ‘Van Celst’ van Jeugdzorg Emmaüs Antwerpen ligt aan de Waarlooshofstraat 3 te 2020 Antwerpen, met name op 280 meter wandelafstand van het wedkantoor. Hier worden meisjes tussen 14 en 20 jaar begeleid met een ernstige problematiek. Zij worden al dan niet geplaatst door de jeugdrechter. Een deel van de meisjes verbleef bovendien in de gemeenschapsinstelling in Beernem. De meisjes hebben een lange geschiedenis in de hulpverlening en zijn zeer kwetsbare jongeren. Begeleidingshuis ‘Hakatoo’ ligt eveneens aan de Waarlooshofstraat 3 te 2020 Antwerpen. Hier verblijven jongeren die tijdelijk niet thuis kunnen wonen. Ook hier gaat het om jongeren al dan niet geplaatst door de jeugdrechter.

Verder dient er op toegezien te worden dat de vooropgestelde locatie niet in de nabijheid gelegen is van plaatsen die vooral door jongeren worden bezocht.

Er zijn nog diverse ‘plaatsen waar jongeren gewoonlijk samenkomen’ in de onmiddellijke nabijheid gevestigd. 

Het gaat onder meer over:

 • SupaStar vzw aan de Letterkundestraat 3 te 2610 Wilrijk, is gelegen op een wandelafstand van 700 meter van het wedkantoor. Deze jeugdvereniging organiseert tijdens de zomervakantie musicalstages voor kinderen en jongeren tussen de 6 en 20 jaar; 
 • Madrassa Attailime Ar-Rahma vzw aan de De Bosschaertstraat 31 te 2020 Antwerpen, is gelegen op een wandelafstand van 600 meter (8 minuten) van het wedkantoor. Deze vzw heeft een uitgebreide kinder- en jongerenwerking die focust op het verstrekken van hulp bij leerproblemen;
 • PEP! (Positive Education Psychologie vzw) gelegen aan de Wittestraat 116 te 2020 Antwerpen op minder dan 10 minuten wandelen van het wedkantoor. Deze vzw richt zich tot kinderen en jongeren uit kansengroepen met als doel hen op de juiste plek in het onderwijs te krijgen. De vzw organiseert ook bijlessen voor jongeren en cursussen ‘leren leren’. De bijlessen worden eveneens gegeven door jongeren uit het vierde, vijfde en zesde jaar secundair onderwijs. Daarnaast worden er ook summerschools georganiseerd in de zomervakantie.

Verder liggen de tennis- en padelclub ‘7e Olympiade’ en de tennis-, padel- en hockeyclub ‘Beerschot’ op een wandelafstand van minder dan 10 minuten van het wedkantoor. In de hockeyclub is een zeer uitgebreide jeugdwerking uitgebouwd, voor kinderen vanaf geboortejaar 2019 tot en met jongeren uit de U19 leeftijdscategorie (18-19 jarigen). In totaal zijn er veertien jeugdploegen actief binnen de hockeyclub. Ook in de tennisclub ‘Beerschot’ worden veel jeugdtrainingen georganiseerd en zijn er elke paas- en zomervakantie vakantiekampen voor kinderen en jongeren geboren tussen 2006 en 2020. Dezelfde activiteiten vinden plaats in de padelclub. Ook tennis- en padelclub ‘7e Olympiade’ heeft een zeer uitgebreide kinder- en jongerenwerking, met activiteiten voor kinderen, jeugdtoernooien, lessen en zomerstages.

Het olympisch stadion van Beerschot is gelegen op een wandelafstand van 600 meter van het wedkantoor. Hier vinden de matchen en de trainingen plaats van de A-kern. Op wedstrijdmomenten zijn hier ook veel jongeren aanwezig.

De speeltuin ‘VIIde-Olympiadelaan’ is gelegen op een wandelafstand van 450 meter van het wedkantoor. De speeltuin wordt vaak door jongeren bezocht die er gedurende langere tijd vertoeven. 

Verder liggen er een basketveldje, een BMX-piste en een trapveldje op minder dan 800 meter wandelafstand van het wedkantoor. Ook hier komen veel jongeren samen.

Met name de aanwezigheid in de onmiddellijke nabijheid, op slechts enkele minuten wandelen, van een secundaire school, een aantal instellingen voor kwetsbare jongeren en plaatsen of sportclubs waar veel jongeren samenkomen is problematisch. Het gegeven dat het wedkantoor is gevestigd in de nabijheid van een drukke winkelstraat in de wijk ‘het Kiel’ doet de aantrekkingskracht op jongeren die na schooltijd of voor of na hun vrijetijdsbesteding hier voorbij komen, alleen maar vergroten. 

De nabijheid van elk van bovengenoemde plaatsen, waar tevens veel jongeren samenkomen, volstaat derhalve om het sluiten van het convenant te weigeren op grond van artikel 43/5, 5° van de Kansspelwet.

Vanwege de nagestreefde sociale bescherming van jongeren betreft de vestigingsplaats van het wedkantoor aldus een ongeschikte locatie gezien de wet uitdrukkelijk verbiedt dat kansspelinrichtingen gelegen zijn in de buurt van plaatsen die vooral door jongeren worden bezocht. Dit wordt ook uitdrukkelijk door de Raad van State bevestigd: 

“Tevergeefs brengt verzoekster tegen die beoordeling in dat er dan blijkbaar geen enkele locatie in het centrum van Kortrijk aan de voorwaarden voor XII-3866-13/21 het sluiten van een convenant kan voldoen. Daargelaten de feitelijke juistheid hiervan, gaat verzoekster er blijkbaar van uit dat een kansspelinrichting in het centrum mogelijk moet zijn. De Raad van State is geen dergelijk voorschrift bekend. Daarentegen bestaat er wel een wetsvoorschrift dat kansspelinrichtingen in de buurt van plaatsen die vooral door jongeren worden bezocht, verbiedt.

(…)

Wanneer dan ook de weigering op dat motief berust volstaat het ten aanzien van de formele-motiveringseis dat de prohibitieve nabijheid afdoende met redenen wordt omkleed. Te dezen is daaraan voldaan. Immers preciseert de bestreden beslissing welke door het voorschrift bedoelde inrichtingen of plaatsen te dicht bij de vestigingsplaats van verzoekster gelegen zijn en waarom, namelijk op welke afstand ze zich ten opzichte van de kansspelinrichting (slechts) bevinden.” (RvS nr. 197.781 van 13 november 2009).

Het is immers net deze groep van jongeren die de wetgever wil beschermen, en terecht. De fysieke nabijheid of makkelijke beschikbaarheid van gokgelegenheden – in casu in het centrum van de stad – verhoogt de participatie aan gokken bij de bewoners uit de buurt. Zij zullen ook meer geld uitgeven aan gokspelen. Alsook de prevalentie van problematisch gokgedrag neemt toe (Vasiliadis, Jackson, Christensen & Francis, 2013; St-Pierre, Walker, Derevensky & Gupta, 2014), zeker bij jongeren. Onderzoek toont immers aan dat het in contact komen met middelen of verslavende gedragingen op jonge leeftijd, het risico op verslaving op latere leeftijd verhoogt. Dit heeft te maken met de ontwikkeling van de hersenen: hoe eerder iemand begint, hoe meer invloed dit heeft op de ontwikkeling van de hersenen, hoe impulsiever iemand wordt, wat dan weer de kans op verslaving verhoogt. Het aantal uitsluitingen bij de Kansspelcommissie is al jaren in stijgende lijn aan het verlopen. (Kansspelcommissie, 2021). Dit duidt op een toenemend aantal mensen die aangeven (of door bewindvoerders, belanghebbenden, enzovoort) problemen te ervaren met hun gokgedrag. Als er bovendien geweten is dat het gros van de opbrengsten van sportweddenschappen offline wordt gegenereerd (Kansspelcommissie, 2021), is het noodzakelijk tegenwoordig extra alert te zijn voor de risico’s indien wedkantoren gesitueerd zijn in een buurt waarin veel kwetsbare personen, zoals jongeren, aanwezig zijn. 

Het gegeven dat het wedkantoor in de drukke wijk ‘het Kiel’ is gevestigd, doet de aantrekkingskracht op jongeren die na schooltijd of voor of na hun vrijetijdsbesteding hiernaartoe trekken, alleen maar vergroten. 

Gelet op het geheel van deze omstandigheden is er geen enkele reden om af te wijken van de wettelijke nabijheidsregels. 

Het wedkantoor is momenteel open van 11.00 uur tot 23.00 uur, zodat de jongeren die de nabij gelegen school, jeugd- en sportclubs frequenteren, geconfronteerd worden met een open wedkantoor op de uren dat ze hier passeren. Op Google Street View is duidelijk te zien hoe opvallend het wedkantoor in het straatbeeld is, zodat kwetsbare groepen ook buiten de ruime openingsuren worden geconfronteerd met opzichtige reclame voor kansspelen. 

Op geen enkele wijze wordt door de aanvrager gemotiveerd hoe deze nabijheidsrisico’s kunnen worden geremedieerd.

De aanwezigheid van tal van kwetsbare inrichtingen in de omgeving van het wedkantoor betreffen concrete lokale omstandigheden die de stad Antwerpen ertoe dwingen om het afsluiten van een convenant met de BV YAZ (RPR 0830252001) met maatschappelijke zetel aan de Boekstraat 75B te 2610 Wilrijk voor de exploitatie van een kansspelinrichting klasse IV, genoemd ‘Eforbet’, gelegen aan de Polostraat 93 te 2660 Hoboken, te weigeren.

Besluit

De gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.
De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

De gemeenteraad weigert om met de BV YAZ (RPR 0830252001), met maatschappelijke zetel aan de Boekstraat 75B te 2610 Wilrijk, een convenant af te sluiten voor de exploitatie van een kansspelinrichting klasse IV, genoemd ‘Eforbet’, gelegen aan de Polostraat 93 te 2660 Hoboken.

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.
13.

2023_GR_00711 - Mobiliteit en Parkeren Antwerpen AG - Benoeming commissaris-revisor - Goedkeuring

Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig
Bart De Wever, burgemeester-voorzitter; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Claude Marinower, raadslid; Nahima Lanjri, raadslid; André Gantman, raadslid; Anke Van dermeersch, raadslid; Peter Mertens, raadslid; Liesbeth Homans, raadslid; Mie Branders, raadslid; Joris Giebens, raadslid; Johan Klaps, raadslid; Caroline Bastiaens, raadslid; Danielle Meirsman, raadslid; Martine Vrints, raadslid; Koen Laenens, raadslid; Peggy Pooters, raadslid; Kevin Vereecken, raadslid; Imade Annouri, raadslid; Kristel Somers, raadslid; Ilse van Dienderen, raadslid; Nordine Saidi Mazarou, raadslid; Sevilay Altintas, raadslid; Sanne Descamps, raadslid; Manuëla Van Werde, raadslid; Nathalie van Baren, raadslid; Patrick Van den Abbeele, raadslid; Hicham El Mzairh, raadslid; Sam Van Rooy, raadslid; Sam Voeten, raadslid; Karen Maes, raadslid; Koenraad De Vylder, raadslid; Tatjana Scheck, raadslid; Wim Jochems, raadslid; Mohammad Nawabi, raadslid; Lise Vandecasteele, raadslid; Lotte Mintjens, raadslid; Niel Staes, raadslid; Fatima Talhaoui, raadslid; Ilse De Schutter, raadslid; Sven Cauwelier, algemeen directeur
Afwezig
Filip Dewinter, raadslid; Gerolf Annemans, raadslid; Güler Turan, raadslid; Omar Fathi, raadslid; Khadija Chennouf, raadslid
Verontschuldigd
Jan Penris, raadslid; Franky Loveniers, raadslid; Yasmia Setta, raadslid
Secretaris
Sven Cauwelier, algemeen directeur
Voorzitter
Bart De Wever, burgemeester-voorzitter
13.

2023_GR_00711 - Mobiliteit en Parkeren Antwerpen AG - Benoeming commissaris-revisor - Goedkeuring

2023_GR_00711 - Mobiliteit en Parkeren Antwerpen AG - Benoeming commissaris-revisor - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten
Aanleiding en context

Het college keurde op 20 september 2013 (jaarnummer 9438) het principe goed om een groepsbrede commissaris-revisor aan te stellen voor alle entiteiten van de groep die hier wettelijk of decretaal een beroep op moeten doen.

Het college keurde op 5 mei 2023 (jaarnummer 2950), na een openbare procedure (GAC_2022_02283), de gunning goed van de raamovereenkomst inhoudende de aanstelling als commissaris-revisor aan Callens, Vandelanotte & Theunissen bv, als één gemeenschappelijke commissaris-revisor voor de verschillende entiteiten van de groep stad Antwerpen voor de boekjaren 2023, 2024 en 2025.

Juridische grond

Op basis van artikel 7 §7 van de beheersovereenkomst 2020-2025 tussen de stad Antwerpen en Mobiliteit en Parkeren Antwerpen AG besteedt de stad voor het toezicht op de financiële toestand en de jaarrekeningen van de agentschappen, een raamcontract aan voor het aanstellen van een bedrijfsrevisor als commissaris voor het agentschap.

Regelgeving: bevoegdheid

Volgens artikel 28 van de statuten van Mobiliteit en Parkeren Antwerpen AG benoemt de gemeenteraad de commissaris-revisor.

Argumentatie

Commissarissen worden wettelijk benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Voor Mobiliteit en Parkeren Antwerpen AG betekent dit concreet dat Callens, Vandelanotte & Theunissen bv wordt benoemd voor de controles voor de boekjaren 2023, 2024 en 2025.

Algemene financiële opmerkingen

De uitgaven worden verrekend op de meerjarenplannen van Mobiliteit en Parkeren Antwerpen AG.

Beleidsdoelstellingen

2 - Leefbare en mobiele stad
2LMS01 - Mobiliteit
2LMS0104 - Regulier
2LMS010403 - Parkeerbeleid

Besluit

De gemeenteraad keurt bij monde van de fractievoorzitters volgend besluit goed.
Stemden ja: N-VA, Groen, Vooruit, PVDA, CD&V, Open VLD en schepen Erica Caluwaerts.
Stemden nee: Vlaams Belang. 
De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

De gemeenteraad keurt de benoeming van Callens, Vandelanotte & Theunissen bv als commissaris-revisor van Mobiliteit en Parkeren Antwerpen AG goed voor de boekjaren 2023, 2024 en 2025.

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.
14.

2023_GR_00713 - Selectieprocedure. Financieel directeur (decretale graad) - Eindverslag. Contractuele bevordering. Eedaflegging - Goedkeuring

Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig
Bart De Wever, burgemeester-voorzitter; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Claude Marinower, raadslid; Nahima Lanjri, raadslid; André Gantman, raadslid; Anke Van dermeersch, raadslid; Peter Mertens, raadslid; Liesbeth Homans, raadslid; Mie Branders, raadslid; Joris Giebens, raadslid; Johan Klaps, raadslid; Caroline Bastiaens, raadslid; Danielle Meirsman, raadslid; Martine Vrints, raadslid; Koen Laenens, raadslid; Peggy Pooters, raadslid; Kevin Vereecken, raadslid; Imade Annouri, raadslid; Kristel Somers, raadslid; Ilse van Dienderen, raadslid; Nordine Saidi Mazarou, raadslid; Sevilay Altintas, raadslid; Sanne Descamps, raadslid; Manuëla Van Werde, raadslid; Nathalie van Baren, raadslid; Patrick Van den Abbeele, raadslid; Hicham El Mzairh, raadslid; Sam Van Rooy, raadslid; Sam Voeten, raadslid; Karen Maes, raadslid; Koenraad De Vylder, raadslid; Tatjana Scheck, raadslid; Wim Jochems, raadslid; Mohammad Nawabi, raadslid; Lise Vandecasteele, raadslid; Lotte Mintjens, raadslid; Niel Staes, raadslid; Fatima Talhaoui, raadslid; Ilse De Schutter, raadslid; Sven Cauwelier, algemeen directeur
Afwezig
Filip Dewinter, raadslid; Gerolf Annemans, raadslid; Güler Turan, raadslid; Omar Fathi, raadslid; Khadija Chennouf, raadslid
Verontschuldigd
Jan Penris, raadslid; Franky Loveniers, raadslid; Yasmia Setta, raadslid
Secretaris
Sven Cauwelier, algemeen directeur
Voorzitter
Bart De Wever, burgemeester-voorzitter
14.

2023_GR_00713 - Selectieprocedure. Financieel directeur (decretale graad) - Eindverslag. Contractuele bevordering. Eedaflegging - Goedkeuring

2023_GR_00713 - Selectieprocedure. Financieel directeur (decretale graad) - Eindverslag. Contractuele bevordering. Eedaflegging - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten
Aanleiding en context

Op 9 juni 2023 (jaarnummer 3868) besliste de gemeenteraad de contractuele/statutaire plaatsen voor financieel directeur (decretale graad) bij de dienst Financiën open te verklaren, onder de personeelsleden en de niet-personeelsleden met als afsluitdatum 11 september 2023.

Voor de selectie van financieel directeur, slaagden 2 kandidaten. 

Juridische grond

Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, meer bepaald titel 2 (Hoofdstuk 2, afdeling 1 en hoofdstuk 2, afdeling 3).

Besluit van de Vlaamse regering van 20 januari 2023 tot vaststelling van de minimale voorwaarden van de rechtspositieregeling van het personeel van lokale en provinciale besturen. 

De rechtspositieregeling van het stads- en OCMW-personeel zoals goedgekeurd door het college van 6 oktober 2023 (jaarnummer 6433).

Regelgeving: bevoegdheid

Volgens artikel 41, 6° van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 is de gemeenteraad bevoegd voor het aanstellen van de financieel directeur.

Argumentatie

De gemeenteraad dient kennis te nemen van de selectieprocedure voor de functie van financieel directeur (decretale graad) bij de dienst Financiën alvorens een kandidaat kan aangesteld worden. 

Binnen het kader van het bedrijf Financiën is er een vacature beschikbaar voor een financieel directeur (decretale graad).

Volgende persoon is geslaagd voor de selectieprocedure van financieel directeur (decretale graad), voldoet aan de voorwaarden voor een contractuele bevordering:

Voornaam en Naam (m/v)Rijksregister- en personeelsnummer
Pieter Dielis (m)79.12.13-121.68/10626721

Besluit

De gemeenteraad neemt kennis van artikelen 1, 4 en 5.
De gemeenteraad keurt eenparig artikel 3 goed.
Bij artikel 2 wordt er geheim gestemd.

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

De gemeenteraad neemt kennis van het eindverslag van de selectieprocedure voor de functie financieel directeur (decretale graad).

Artikel 2

De gemeenteraad beslist dat met volgende persoon een voltijds contract van onbepaalde duur van financieel directeur (decretale graad) wordt afgesloten met ingang van 1 januari 2024 bij de dienst Financiën:

Voornaam en Naam (m/v)Rijksregister- en personeelsnummer FunctieIngangsdatumStemming
Pieter Dielis (m)79.12.13-121.68/10626721financieel directeur (decretale graad)1 januari 2024met 40 stemmen, er zijn 3 onthoudingen en 4 raadsleden brachten geen stem uit


Artikel 3

De gemeenteraad beslist om de jaarwedde van onderstaand persoon vast te stellen als volgt:

Voornaam en Naam (m/v)Rijksregister- en personeelsnummerFunctieWeddeschaal en stap Niet geïndexeerde jaarwedde
Pieter Dielis (m)79.12.13-121.68/10626721financieel directeur (decretale graad)Level 23/ 271.200,00 EUR

Artikel 4

De heer Pieter Dielis legt tijdens de openbare zitting in handen van de voorzitter de volgende eed af: "Ik zweer de verplichtingen van mijn ambt trouw na te komen."

Artikel 5

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:
OmschrijvingBedragBoekingsadresBestelbon
Loonkosten260.653,04 EURloonkosten worden geboekt op de weddekredieten van de dienst Finaciënnvt - betaling verloopt via payroll
15.

2023_GR_00759 - Ondersteuning. Harmonieuze stad - SAAMO Antwerpen, SOS HAMIN, Free Clinic, EVA-Centrum en Koninklijke Sporting Club City Pirates. Nominatieve toekenning krediet 2023, 2024 en 2025 - Goedkeuring

Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig
Bart De Wever, burgemeester-voorzitter; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Claude Marinower, raadslid; Nahima Lanjri, raadslid; André Gantman, raadslid; Anke Van dermeersch, raadslid; Peter Mertens, raadslid; Liesbeth Homans, raadslid; Mie Branders, raadslid; Joris Giebens, raadslid; Johan Klaps, raadslid; Caroline Bastiaens, raadslid; Danielle Meirsman, raadslid; Martine Vrints, raadslid; Koen Laenens, raadslid; Peggy Pooters, raadslid; Kevin Vereecken, raadslid; Imade Annouri, raadslid; Kristel Somers, raadslid; Ilse van Dienderen, raadslid; Nordine Saidi Mazarou, raadslid; Sevilay Altintas, raadslid; Sanne Descamps, raadslid; Manuëla Van Werde, raadslid; Nathalie van Baren, raadslid; Patrick Van den Abbeele, raadslid; Hicham El Mzairh, raadslid; Sam Van Rooy, raadslid; Sam Voeten, raadslid; Karen Maes, raadslid; Koenraad De Vylder, raadslid; Tatjana Scheck, raadslid; Wim Jochems, raadslid; Mohammad Nawabi, raadslid; Lise Vandecasteele, raadslid; Lotte Mintjens, raadslid; Niel Staes, raadslid; Fatima Talhaoui, raadslid; Ilse De Schutter, raadslid; Sven Cauwelier, algemeen directeur
Afwezig
Filip Dewinter, raadslid; Gerolf Annemans, raadslid; Güler Turan, raadslid; Omar Fathi, raadslid; Khadija Chennouf, raadslid
Verontschuldigd
Jan Penris, raadslid; Franky Loveniers, raadslid; Yasmia Setta, raadslid
Secretaris
Sven Cauwelier, algemeen directeur
Voorzitter
Bart De Wever, burgemeester-voorzitter
15.

2023_GR_00759 - Ondersteuning. Harmonieuze stad - SAAMO Antwerpen, SOS HAMIN, Free Clinic, EVA-Centrum en Koninklijke Sporting Club City Pirates. Nominatieve toekenning krediet 2023, 2024 en 2025 - Goedkeuring

2023_GR_00759 - Ondersteuning. Harmonieuze stad - SAAMO Antwerpen, SOS HAMIN, Free Clinic, EVA-Centrum en Koninklijke Sporting Club City Pirates. Nominatieve toekenning krediet 2023, 2024 en 2025 - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten
Aanleiding en context

De gemeenteraad keurde op 28 november 2022 (jaarnummer 665) het aangepast meerjarenplan goed. Daarin werd geen nominatieve ondersteuning opgenomen voor volgende projecten:

 • VZW SAMENLEVINGSOPBOUW ANTWERPEN STAD (SAAMO Antwerpen), Gasstraat 12-14, 2018 Antwerpen, met ondernemingsnummer 0425.500.396, voor het project 'naaiatelier';
 • S.O.S. - Hulp aan Mensen in Nood (H.A.M.I.N.) vzw, Leeuwlantstraat 129, 2100 Antwerpen, met ondernemingsnummer 0440.666.446,  voor het project 'ondersteuning voor huur voedselbedeling';
 • Free Clinic vzw, Schijnpoortweg 14, 2060 Antwerpen, met ondernemingsnummer 0416.639.348, bijkomend bedrag voor het project 'Daginloop Spoor Oost';
 • E.V.A.-Centrum vzw, Kattenberg 54, 2180 Antwerpen, met ondernemingsnummer 0413.518.225, voor het project 'Solidariteit voor mensen in armoede';
 • KONINKLIJKE SPORTING CLUB CITY PIRATES vzw , Terlindenhofstraat 211, 2170 Antwerpen, met ondernemingsnummer 0406.471.570 – voor het project 'buurtactiviteiten'.
Juridische grond

De Wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen en het Kaderbesluit basisprincipes ondersteuningsbeleid goedgekeurd door de gemeenteraad op 26 oktober 2020 (jaarnummer 595) zijn van toepassing.

Regelgeving: bevoegdheid

De gemeenteraad is op grond van artikel 41, lid 2, 23° van het Decreet lokaal bestuur bevoegd om nominatieve subsidies toe te kennen.

Argumentatie

De projecten van onderstaande organisaties dragen bij aan de beleidsdoelstellingen van de stad en ontvangen daarvoor een ondersteuning.

 • SAAMO Antwerpen vzw, voor het project 'naaiatelier': 10.000,00 EUR in 2023. SAAMO wil vanuit de bestaande buurtwerking in Antwerpen-Noord een wijkonderneming opstarten om lokale en duurzame werkgelegenheid te creëren. Met het project ‘Naaiatelier’ wil de buurtwerking kledij maken en herstellen. Zo creëert SAAMO enerzijds jobs voor mensen uit de wijk en wil ze hen kansen geven om door te groeien naar regulier werk. Anderzijds ontstaat er zo een aanbod voor mensen die het financieel moeilijk hebben. Met de ondersteuning vanuit de stad kan SAAMO materiaal aankopen om de werking op te starten en uit te bouwen. 
 • S.O.S. H.A.M.I.N. vzw, voor het project 'ondersteuning voor huur locatie voedselbedeling': 2.100,00 EUR in 2023 en 25.200,00 EUR in 2024, 25.2000,00 EUR in 2025. SOS Hamin was dringend op zoek naar een nieuwe locatie om aan voedselbedeling te kunnen blijven doen te Deurne. Hun oude locatie dienden zij recent te verlaten, eind oktober 2023. Een nieuwe locatie werd gevonden op de Ten Eeckhovenlei 97 te Deurne (via leegstandsbeheer). De ondersteuning voor SOS Hamin zal gebruikt worden voor de huur van hun nieuwe locatie eind 2023 en voor 2024 en 2025.
 • Free Clinic vzw ontvangt een bijkomende ondersteuning voor het project 'Daginloop Spoor Oost' van 15.000,00 EUR  omdat de huisvestingskosten (huur tent, huur sanitair, verwarming), in afwachting van het nieuwe gebouw, niet volledig gedekt waren en voor de aankoop van tablets om te kunnen registreren.
 • E.V.A.-Centrum vzw ontvangt een ondersteuning van 72.000,00 EUR in 2024 en 73.440,00 EUR in 2025 voor het project 'Solidariteit voor mensen in armoede'. EVA-centrum wil mensen in armoede samenbrengen in groep en hun het woord geven, werken aan de maatschappelijke emancipatie van mensen in armoede en aan maatschappelijke structuren. Daarnaast organiseren ze vormingsactiviteiten en de dialoog met mensen in armoede.
 • KONINKLIJKE SPORTING CLUB CITY PIRATES vzw ontvangt 55.704,40 EUR in 2023, 69.807,67 EUR in 2024 en 71.203,83 EUR in 2025 voor investeringen voor het uitbreiden van haar buurtactiviteiten. City Pirates organiseert voor haar sociaal maatschappelijke doelstellingen in verschillende wijken, naast voetbal ook buurtactiviteiten zoals, huistaakbegeleiding, muziek, dansworkshops, ... Op de terreinen van City Pirates wordt een tijdelijke ruimte gecreëerd waarin zowel buurtactiviteiten van vzw Al Umma als van City Pirates kunnen doorgaan.

Het college zal hierna de aanwendingsvoorwaarden voor de ondersteuning vastleggen in afsprakennota's, die aan de  ontvanger ter kennisgeving worden voorgelegd. Deze afsprakennota bevat bepalingen over, onder meer, het bedrag van de ondersteuning en de aanwendingsmodaliteiten ervan, en de inhoud, uitvoering en verantwoording van het project dat door de ontvanger zal worden uitgevoerd.

Algemene financiële opmerkingen

Exploitatietoelagen aan volgende partners:

Budgetplaats

Functiegebied

Budgetpositie

Project

Jaar

Uitvoerder

Budget

 5403510000

2HMS050303A00000 

6496800 

naaiatelier

2023

Samenlevingsopbouw Antwerpen Stad vzw (RISO-Antwerpen)

10.000,00 EUR 

5402505000

2HMS050101A00000

6496800

huur locatie voedselbedeling

2023

S.O.S. Hulp aan mensen in nood vzw

2.100,00 EUR

5402505000

2HMS050101A00000

6496800

huur locatie voedselbedeling

2024

S.O.S. Hulp aan mensen in nood vzw

25.200,00 EUR

5402505000

2HMS050101A00000

6496800

huur locatie voedselbedeling

2025

S.O.S. Hulp aan mensen in nood vzw

25.200,00 EUR

5401500000

2HMS040301A00000

6496800

Daginloop Spoor Oost

2023

Free Clinic vzw

15.000,00 EUR

54025050002HMS050101A000006496800Solidariteit voor mensen in armoede
2024E.V.A.-Centrum vzw72.000,00 EUR
5402505000
2HMS050101A000006496800Solidariteit voor mensen in armoede
2025E.V.A.-Centrum vzw73.440,00 EUR

54035000002HMS110101A000006496800
 buurtactiviteiten2023KONINKLIJKE SPORTING CLUB CITY PIRATES vzw
55.704,40 EUR
5403500000

2HMS110101A000006496800
buurtactiviteiten2024KONINKLIJKE SPORTING CLUB CITY PIRATES vzw
69.807,67  EUR
5403500000

2HMS110101A000006496800
buurtactiviteiten2025KONINKLIJKE SPORTING CLUB CITY PIRATES vzw
71.203,83 EUR

 Deze toewijzing kan uitgevoerd worden door onderstaande wijziging:

Budgetplaats

Budgetpositie

Functiegebied 

Uitvoerder

Jaar

Oorspronkelijk bedrag

Wijziging

Nieuw bedrag

Toewijzing aan uitvoerder- project

 5403510000

 6141

 2HMS050303A00000

 NVT

2023

637.500,00 EUR 

-10.000,00 EUR 

627.500,00 EUR 

Samenlevingsopbouw Antwerpen Stad vzw (RISO-Antwerpen) - naaiatelier

5402505000

6496800

2HMS050101A00000

Reglement - voedselhulp

2023

323.798,13 EUR

-2.100,00 EUR

321.698,13 EUR

S.O.S. Hulp aan mensen in nood vzw - huur locatie voedeselbedeling

5402505000

6496800

2HMS050101A00000

Reglement - voedselhulp

2024

361.470,94 EUR

-25.200,00 EUR

336.270,94 EUR

S.O.S. Hulp aan mensen in nood vzw - huur locatie voedselbedeling

5402505000

6496800

2HMS050101A00000

Reglement - voedselhulp

2025

366.492,29 EUR

-25.200,00 EUR

341.292,29 EUR

S.O.S. Hulp aan mensen in nood vzw - huur locatie voedselbedeling

5401500000

6496800

2HMS040301A00000

Nog te bepalen

2023

15.099,56 EUR

-15.000,00 EUR

99,56 EUR

Free Clinic vzw - Daginloop Spoor Oost

5402505000

6496800
2HMS050101A00000
Reglement - voedselhulp
2024336.270,94 EUR
-72.000,00 EUR

264.270,94 EURE.V.A.-Centrum vzw - Solidariteit voor mensen in armoede
5402505000


6496800
2HMS050101A00000
Reglement - voedselhulp
2025341.292,29 EUR-73.440 EUR267.852,29 EURE.V.A.-Centrum vzw - Solidariteit voor mensen in armoede
5403500000

6496800

2HMS110101A00000Islamitisch en Cultureel Centrum Al Umma Linkeroever vzw202368.438,90-55.704,4 EUR12.734,50 EURKONINKLIJKE SPORTING CLUB CITY PIRATES vzw
buurtactiviteiten 
5403500000

6496800

2HMS110101A00000

Islamitisch en Cultureel Centrum Al Umma Linkeroever vzw202469.807,67 EUR-69.807,67 EUR0,00 EUR
KONINKLIJKE SPORTING CLUB CITY PIRATES vzw- buurtactiviteiten
5403500000

6496800

2HMS110101A00000

Islamitisch en Cultureel Centrum Al Umma Linkeroever vzw202571.203,83 EUR-71.203,83 EUR 0,00 EUR
KONINKLIJKE SPORTING CLUB CITY PIRATES vzw- buurtactiviteiten


Beleidsdoelstellingen

4 - Harmonieuze stad
2HMS04 - Sociale zaken
2HMS0403 - De stad is regisseur van een ketenaanpak dak- en thuisloosheid en zorgt dat geen enkele Antwerpenaar op straat hoeft te slapen
2HMS040301 - Dak- en thuisloosheid
4 - Harmonieuze stad
2HMS05 - Armoedebestrijding
2HMS0501 - De stad zet de strijd tegen armoede verder
2HMS050101 - We ontkleuren armoede en bestrijden kind- en generatiearmoede
4 - Harmonieuze stad
2HMS05 - Armoedebestrijding
2HMS0503 - De stad investeert in een menswaardig inkomen voor Antwerpenaren die het moeilijk hebben
2HMS050303 - Zelfredzaamheid, maatschappelijke participatie en inburgering van OCMW-klanten versterken

Besluit

De gemeenteraad keurt bij monde van de fractievoorzitters volgend besluit goed.
Stemden ja op alle artikelen: N-VA, Groen, Vooruit, PVDA, CD&V, Open VLD en schepen Erica Caluwaerts.
Vlaams Belang stemde nee op artikelen 1, 2, 3 en 4 en heeft zich onthouden op artikel 5.

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

De gemeenteraad beslist om de ondersteuning van 10.000,00 EUR nominatief toe te wijzen in 2023 aan VZW SAMENLEVINGSOPBOUW ANTWERPEN STAD, Gasstraat 12-14, 2018 Antwerpen, met ondernemingsnummer BE0425.500.396.

Artikel 2

De gemeenteraad beslist om de ondersteuning van 2.100,00 EUR in 2023; 25.200,00 EUR in 2024 en 25.200,00 EUR in 2025 nominatief toe te wijzen aan S.O.S. - Hulp aan Mensen in Nood vzw, Leeuwlantstraat 129, 2100 Antwerpen, met ondernemingsnummer BE0440.666.446.

Artikel 3

De gemeenteraad beslist om de ondersteuning van 15.000,00 EUR nominatief toe te wijzen in 2023 aan Free Clinic vzw, Schijnpoortweg 14, 2060 Antwerpen, met ondernemingsnummer BE0416.639.348.

Artikel 4

De gemeenteraad beslist om de ondersteuning van 72.000,00 EUR in 2024 en 73.440,00 EUR in 2025 nominatief toe te wijzen aan E.V.A.-Centrum vzw, Kattenberg 54, 2180 Antwerpen, met ondernemingsnummer BE0413.518.225.

Artikel 5

De gemeenteraad beslist om de ondersteuning van 55.704,40 EUR in 2023, 57.073,17 EUR in 2024 en 58.469,33 EUR in 2025 nominatief toe te wijzen aan KONINKLIJKE SPORTING CLUB CITY PIRATES vzw, Terlindenhofstraat 211, 2170 Antwerpen, met ondernemingsnummer BE0406.471.570 vzw.

Artikel 6

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.
16.

2023_GR_00726 - District Deurne. Zuidelijke kadeweg (SWOU11919) - Dading - Goedkeuring

Goedgekeurd
16.

2023_GR_00726 - District Deurne. Zuidelijke kadeweg (SWOU11919) - Dading - Goedkeuring

2023_GR_00726 - District Deurne. Zuidelijke kadeweg (SWOU11919) - Dading - Goedkeuring
17.

2023_GR_00724 - Strategische horecakern Historisch Centrum. Deelgebied Nationalestraat - Wijziging specifiek reglement - Goedkeuring

Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig
Bart De Wever, burgemeester-voorzitter; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Claude Marinower, raadslid; Nahima Lanjri, raadslid; André Gantman, raadslid; Anke Van dermeersch, raadslid; Peter Mertens, raadslid; Liesbeth Homans, raadslid; Mie Branders, raadslid; Joris Giebens, raadslid; Johan Klaps, raadslid; Caroline Bastiaens, raadslid; Danielle Meirsman, raadslid; Martine Vrints, raadslid; Koen Laenens, raadslid; Peggy Pooters, raadslid; Kevin Vereecken, raadslid; Imade Annouri, raadslid; Kristel Somers, raadslid; Ilse van Dienderen, raadslid; Nordine Saidi Mazarou, raadslid; Sevilay Altintas, raadslid; Sanne Descamps, raadslid; Manuëla Van Werde, raadslid; Nathalie van Baren, raadslid; Patrick Van den Abbeele, raadslid; Hicham El Mzairh, raadslid; Sam Van Rooy, raadslid; Sam Voeten, raadslid; Karen Maes, raadslid; Koenraad De Vylder, raadslid; Tatjana Scheck, raadslid; Wim Jochems, raadslid; Mohammad Nawabi, raadslid; Lise Vandecasteele, raadslid; Lotte Mintjens, raadslid; Niel Staes, raadslid; Fatima Talhaoui, raadslid; Ilse De Schutter, raadslid; Sven Cauwelier, algemeen directeur
Afwezig
Filip Dewinter, raadslid; Gerolf Annemans, raadslid; Güler Turan, raadslid; Omar Fathi, raadslid; Khadija Chennouf, raadslid
Verontschuldigd
Jan Penris, raadslid; Franky Loveniers, raadslid; Yasmia Setta, raadslid
Secretaris
Sven Cauwelier, algemeen directeur
Voorzitter
Bart De Wever, burgemeester-voorzitter
17.

2023_GR_00724 - Strategische horecakern Historisch Centrum. Deelgebied Nationalestraat - Wijziging specifiek reglement - Goedkeuring

2023_GR_00724 - Strategische horecakern Historisch Centrum. Deelgebied Nationalestraat - Wijziging specifiek reglement - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

De gemeenteraad keurde in zitting van 28 juni 2021 het politiereglement ‘Algemeen reglement privatieve ingebruikname openbare weg voor horecaterrassen' (jaarnummer 442) goed.

Juridische grond

Artikel 135 §2 Nieuwe Gemeentewet

De gemeenten hebben ook tot taak het voorzien, ten behoeve van de inwoners, in een goede politie, met name over de zindelijkheid, de gezondheid, de veiligheid en de rust op openbare wegen en plaatsen en in openbare gebouwen.

Regelgeving: bevoegdheid

Artikel 119 Nieuwe Gemeentewet: de gemeenteraad maakt de gemeentelijke reglementen van inwendig bestuur en de gemeentelijke politieverordeningen.

Artikel 119bis van de Nieuwe Gemeentewet werd gewijzigd door de wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties. Deze wet trad in werking op 1 januari 2014. Het gewijzigde artikel 119bis bepaalt: de gemeenteraad kan gemeentelijke administratieve straffen en sancties opleggen overeenkomstig de wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties.

Argumentatie

De gemeenteraad keurde in zitting van 24 april 2023 (jaarnummer 211) het specifiek reglement voor de strategische zone 'Historisch Centrum' goed.

Onderstaande terraszones/deelgebieden dienden nog verder uitgewerkt te worden en zullen in een latere fase nog ter goedkeuring voorgelegd worden. Deze terraszones/ deelgebieden werden op dat moment nog niet geactualiseerd. Het betrof volgende terraszones/ deelgebieden:

 • Hendrik Conscienceplein en omgeving;
 • Handschoenmarkt;
 • Nationalestraat/Prekersplein/Theodoor van Rijswijckplaats/Ijzerenwaag;
 • Pelgrimstraat;
 • Suikerrui;
 • Groenplaats.

Het bestaande gemeenteraadsbesluit voor die bepaalde terraszones/deelgebieden blijft gelden tot deze terraszones expliciet worden opgeheven.

Met dit besluit worden de bepalingen voor Nationalemarkt toegevoegd aan het specifiek reglement 'Historisch Centrum'. De specifieke voorwaarden voor de Pelgrimstraat en Groenplaats zullen later voorgelegd worden ter goedkeuring.    

De deelplannen van de overblijvende terraszones zullen in een volgende fase ter goedkeuring worden voorgelegd aan de gemeenteraad.

Besluit

De gemeenteraad keurt bij monde van de fractievoorzitters volgend besluit goed.
Stemden ja: N-VA, Groen, Vooruit, Vlaams Belang, CD&V, Open VLD en schepen Erica Caluwaerts.
Hebben zich onthouden: PVDA.
De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

De gemeenteraad keurt volgende specifieke bepaling voor de deelzone 'Nationalestraat' goed:

1. In de Nationalestraat mag het terrasmeubilair in afwijking op artikel 17 van het terrasreglement niet verankerd worden.

Artikel 2

De gemeenteraad beslist het geactualiseerde plan voor het volgende deelgebied van de strategische horecakern ‘Historisch Centrum’ Nationalestraat in bijlage goed te keuren.

Artikel 3

De gemeenteraad neemt kennis van de gecoördineerde versie van het specifiek reglement 'Historisch Centrum' in bijlage.

Artikel 4

Stadsbeheer staat in voor het snoeien van bomen of opsnoeien van kruinen daar waar gebouwen niet voldoende bereikt kunnen worden door de autoladder, of de brandweg verhinderd wordt.

Artikel 5

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.
18.

2023_GR_00729 - Strategische horecakern Eilandje. Van Schoonbekeplein - Zoneringsplan. Opheffing - Goedkeuring

Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig
Bart De Wever, burgemeester-voorzitter; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Claude Marinower, raadslid; Nahima Lanjri, raadslid; André Gantman, raadslid; Anke Van dermeersch, raadslid; Peter Mertens, raadslid; Liesbeth Homans, raadslid; Mie Branders, raadslid; Joris Giebens, raadslid; Johan Klaps, raadslid; Caroline Bastiaens, raadslid; Danielle Meirsman, raadslid; Martine Vrints, raadslid; Koen Laenens, raadslid; Peggy Pooters, raadslid; Kevin Vereecken, raadslid; Imade Annouri, raadslid; Kristel Somers, raadslid; Ilse van Dienderen, raadslid; Nordine Saidi Mazarou, raadslid; Sevilay Altintas, raadslid; Sanne Descamps, raadslid; Manuëla Van Werde, raadslid; Nathalie van Baren, raadslid; Patrick Van den Abbeele, raadslid; Hicham El Mzairh, raadslid; Sam Van Rooy, raadslid; Sam Voeten, raadslid; Karen Maes, raadslid; Koenraad De Vylder, raadslid; Tatjana Scheck, raadslid; Wim Jochems, raadslid; Mohammad Nawabi, raadslid; Lise Vandecasteele, raadslid; Lotte Mintjens, raadslid; Niel Staes, raadslid; Fatima Talhaoui, raadslid; Ilse De Schutter, raadslid; Sven Cauwelier, algemeen directeur
Afwezig
Filip Dewinter, raadslid; Gerolf Annemans, raadslid; Güler Turan, raadslid; Omar Fathi, raadslid; Khadija Chennouf, raadslid
Verontschuldigd
Jan Penris, raadslid; Franky Loveniers, raadslid; Yasmia Setta, raadslid
Secretaris
Sven Cauwelier, algemeen directeur
Voorzitter
Bart De Wever, burgemeester-voorzitter
18.

2023_GR_00729 - Strategische horecakern Eilandje. Van Schoonbekeplein - Zoneringsplan. Opheffing - Goedkeuring

2023_GR_00729 - Strategische horecakern Eilandje. Van Schoonbekeplein - Zoneringsplan. Opheffing - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten
Aanleiding en context

De gemeenteraad keurde in zitting van 28 juni 2021 het politiereglement ‘Algemeen reglement privatieve ingebruikname openbare weg voor horecaterrassen’ (jaarnummer 442) goed.

Juridische grond

Artikel 135 §2 Nieuwe Gemeentewet

De gemeenten hebben ook tot taak het voorzien, ten behoeve van de inwoners, in een goede politie, met name over de zindelijkheid, de gezondheid, de veiligheid en de rust op openbare wegen en plaatsen en in openbare gebouwen.

Regelgeving: bevoegdheid

Artikel 119 Nieuwe Gemeentewet: de gemeenteraad maakt de gemeentelijke reglementen van inwendig bestuur en de gemeentelijke politieverordeningen.

Artikel 119bis van de Nieuwe Gemeentewet werd gewijzigd door de wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties. Deze wet trad in werking op 1 januari 2014. Het gewijzigde artikel 119bis bepaalt: de gemeenteraad kan gemeentelijke administratieve straffen en sancties opleggen overeenkomstig de wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties.

Argumentatie

Het nieuwe algemeen reglement introduceerde tal van nieuwe begrippen en hield een doorgedreven vereenvoudiging van het toenmalig geldende politiereglement in.

Heel wat strategische horecakernen en de daarbij horende reglementen bestaan reeds ettelijke jaren en zijn bijgevolg niet meer geheel in overeenstemming met het nieuwe algemene reglement. De reglementen van de strategische zones moeten in overeenstemming gebracht worden met het algemeen reglement.

Deze opdracht brengt meteen de opportuniteit met zich mee om ook de reglementering van de strategische zones grondig te vereenvoudigen op regulerend en planmatig vlak. De vereenvoudiging bestaat erin door overbodige voorschriften te schrappen. Voorschriften die reeds door het algemeen reglement werden voorzien, worden in het geüpdatete reglement van de strategische horecakern geschrapt.

Het plaatsen van open terrassen op de openbare weg zijn privatieve ingebruiknemingen. Aangezien de openbare weg principieel bestemd is voor publiek gebruik, doet elke privatieve ingebruikneming op de openbare weg afbreuk aan dit algemeen principe. Bovendien vormt elke privatieve ingebruikneming een hinder in de vlotte doorgang voor de weg- gebruiker, wat de veiligheid niet ten goede komt. Het stadsbestuur kiest daarom voor open terrassen.

Specifiek voor de Van Schoonbekeplein vormen open horecaterrassen een mooi compromis tussen de belangen van de horecasector en het belang van het behoud van het open karakter van de straat.

Voor de deelzone 'Van Schoonbekeplein'  geldt er volgende specifieke bepaling:

Bij de gevelterrassen is er vanaf de straatzijde een zone voorzien met een diepte van 1 meter waar enkel losse tafels, stoelen en parasols geplaatst mogen worden.

Stadsbeheer staat in voor het snoeien van bomen of opsnoeien van kruinen daar waar gebouwen niet voldoende bereikt kunnen worden door de autoladder, of de brandweg verhinderd wordt.

Adviezen
Brandweerzone Antwerpen dd. 20 april 2023 Gunstig onder voorwaarden

Besluit

De gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.
De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

De gemeenteraad beslist om het besluit van 22 mei 2023 (jaarnummer 289) op te heffen voor wat betreft artikel 2.

Artikel 2

De gemeenteraad keurt volgende specifieke bepaling voor de deelzone 'Van Schoonbekeplein' goed:

1. Bij de gevelterrassen is er vanaf de straatzijde een zone voorzien met een diepte van 1 meter waar enkel losse tafels, stoelen en parasols geplaatst mogen worden.

Artikel 3

De gemeenteraad beslist het zoneringsplan – deelzone 'Van Schoonbekeplein' in bijlage goed te keuren.

Artikel 4

Stadsbeheer staat in voor het snoeien van bomen of opsnoeien van kruinen daar waar gebouwen niet voldoende bereikt kunnen worden door de autoladder, of de brandweg verhinderd wordt.

Artikel 5

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.
19.

2023_GR_00730 - Strategische horecakern Schipperskwartier. Deelzone Sint-Paulusplaats - Opheffing besluiten. Zoneringsplan - Goedkeuring

Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig
Bart De Wever, burgemeester-voorzitter; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Claude Marinower, raadslid; Nahima Lanjri, raadslid; André Gantman, raadslid; Anke Van dermeersch, raadslid; Peter Mertens, raadslid; Liesbeth Homans, raadslid; Mie Branders, raadslid; Joris Giebens, raadslid; Johan Klaps, raadslid; Caroline Bastiaens, raadslid; Danielle Meirsman, raadslid; Martine Vrints, raadslid; Koen Laenens, raadslid; Peggy Pooters, raadslid; Kevin Vereecken, raadslid; Imade Annouri, raadslid; Kristel Somers, raadslid; Ilse van Dienderen, raadslid; Nordine Saidi Mazarou, raadslid; Sevilay Altintas, raadslid; Sanne Descamps, raadslid; Manuëla Van Werde, raadslid; Nathalie van Baren, raadslid; Patrick Van den Abbeele, raadslid; Hicham El Mzairh, raadslid; Sam Van Rooy, raadslid; Sam Voeten, raadslid; Karen Maes, raadslid; Koenraad De Vylder, raadslid; Tatjana Scheck, raadslid; Wim Jochems, raadslid; Mohammad Nawabi, raadslid; Lise Vandecasteele, raadslid; Lotte Mintjens, raadslid; Niel Staes, raadslid; Fatima Talhaoui, raadslid; Ilse De Schutter, raadslid; Sven Cauwelier, algemeen directeur
Afwezig
Filip Dewinter, raadslid; Gerolf Annemans, raadslid; Güler Turan, raadslid; Omar Fathi, raadslid; Khadija Chennouf, raadslid
Verontschuldigd
Jan Penris, raadslid; Franky Loveniers, raadslid; Yasmia Setta, raadslid
Secretaris
Sven Cauwelier, algemeen directeur
Voorzitter
Bart De Wever, burgemeester-voorzitter
19.

2023_GR_00730 - Strategische horecakern Schipperskwartier. Deelzone Sint-Paulusplaats - Opheffing besluiten. Zoneringsplan - Goedkeuring

2023_GR_00730 - Strategische horecakern Schipperskwartier. Deelzone Sint-Paulusplaats - Opheffing besluiten. Zoneringsplan - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten
Aanleiding en context

De gemeenteraad keurde in zitting van 28 juni 2021 het politiereglement ‘Algemeen reglement privatieve ingebruikname openbare weg voor horecaterrassen’ (jaarnummer 442) goed.

Juridische grond

Artikel 135 §2 Nieuwe Gemeentewet

De gemeenten hebben ook tot taak het voorzien, ten behoeve van de inwoners, in een goede politie, met name over de zindelijkheid, de gezondheid, de veiligheid en de rust op openbare wegen en plaatsen en in openbare gebouwen.

Regelgeving: bevoegdheid

Artikel 119 Nieuwe Gemeentewet: de gemeenteraad maakt de gemeentelijke reglementen van inwendig bestuur en de gemeentelijke politieverordeningen.

Artikel 119bis van de Nieuwe Gemeentewet werd gewijzigd door de wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties. Deze wet trad in werking op 1 januari 2014. Het gewijzigde artikel 119bis bepaalt: de gemeenteraad kan gemeentelijke administratieve straffen en sancties opleggen overeenkomstig de wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties.

Argumentatie

Het nieuwe algemeen reglement introduceerde tal van nieuwe begrippen en hield een doorgedreven vereenvoudiging van het toenmalig geldende politiereglement in.

Heel wat strategische horecakernen en de daarbij horende reglementen bestaan reeds ettelijke jaren en zijn bijgevolg niet meer geheel in overeenstemming met het nieuwe algemene reglement. De reglementen van de strategische zones moeten in overeenstemming gebracht worden met het algemeen reglement.

Deze opdracht brengt meteen de opportuniteit met zich mee om ook de reglementering van de strategische zones grondig te vereenvoudigen op regulerend en planmatig vlak. De vereenvoudiging bestaat erin door overbodige voorschriften te schrappen. Voorschriften die reeds door het algemeen reglement werden voorzien, worden in het geüpdatete reglement van de strategische horecakern geschrapt.

Het plaatsen van open terrassen op de openbare weg zijn privatieve ingebruiknemingen. Aangezien de openbare weg principieel bestemd is voor publiek gebruik, doet elke privatieve ingebruikneming op de openbare weg afbreuk aan dit algemeen principe. Bovendien vormt elke privatieve ingebruikneming een hinder in de vlotte doorgang voor de weggebruiker, wat de veiligheid niet ten goede komt. Het stadsbestuur kiest daarom voor open terrassen.

Specifiek voor het Schipperskwartier vormen open horecaterrassen een mooi compromis tussen de belangen van de horecasector en het belang van het behoud van het open karakter van de straat.

Voor de deelzone 'Sint Paulusplaats' gelden er geen specifieke bepalingen die afwijken van het algemeen reglement.

De detailplannen geven de maximale oppervlakte van de mogelijke terraszones weer.

Stadsbeheer staat in voor het snoeien van bomen of opsnoeien van kruinen daar waar gebouwen niet voldoende bereikt kunnen worden door de autoladder, of de brandweg verhinderd wordt.

Besluit

De gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.
De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

De gemeenteraad beslist om het besluit van 22 september 2008 (jaarnummer 1684) en het besluit van 17 februari 2020 (jaarnummer 103) op te heffen.

Artikel 2

De gemeenteraad keurt volgende specifieke bepaling voor de deelzone 'Sint Paulusplaats' goed.

De detailplannen geven de maximale oppervlakte van de mogelijke terraszones weer.

Artikel 3

De gemeenteraad beslist het zoneringsplan – deelzone 'Sint-Paulusplaats' in bijlage goed te keuren

Artikel 4

De bedrijfseenheid Stadsbeheer staat in voor het snoeien van bomen of opsnoeien van kruinen daar waar gebouwen niet voldoende bereikt kunnen worden door de autoladder, of de brandweg verhinderd wordt.

Artikel 5

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.
20.

2023_GR_00731 - Strategische horecakern Theaterbuurt. Deelzones Oudevaartplaats, Nieuwstad en Leopoldplaats - Opheffing besluiten. Zoneringsplan - Goedkeuring

Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig
Bart De Wever, burgemeester-voorzitter; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Claude Marinower, raadslid; Nahima Lanjri, raadslid; André Gantman, raadslid; Anke Van dermeersch, raadslid; Peter Mertens, raadslid; Liesbeth Homans, raadslid; Mie Branders, raadslid; Joris Giebens, raadslid; Johan Klaps, raadslid; Caroline Bastiaens, raadslid; Danielle Meirsman, raadslid; Martine Vrints, raadslid; Koen Laenens, raadslid; Peggy Pooters, raadslid; Kevin Vereecken, raadslid; Imade Annouri, raadslid; Kristel Somers, raadslid; Ilse van Dienderen, raadslid; Nordine Saidi Mazarou, raadslid; Sevilay Altintas, raadslid; Sanne Descamps, raadslid; Manuëla Van Werde, raadslid; Nathalie van Baren, raadslid; Patrick Van den Abbeele, raadslid; Hicham El Mzairh, raadslid; Sam Van Rooy, raadslid; Sam Voeten, raadslid; Karen Maes, raadslid; Koenraad De Vylder, raadslid; Tatjana Scheck, raadslid; Wim Jochems, raadslid; Mohammad Nawabi, raadslid; Lise Vandecasteele, raadslid; Lotte Mintjens, raadslid; Niel Staes, raadslid; Fatima Talhaoui, raadslid; Ilse De Schutter, raadslid; Sven Cauwelier, algemeen directeur
Afwezig
Filip Dewinter, raadslid; Gerolf Annemans, raadslid; Güler Turan, raadslid; Omar Fathi, raadslid; Khadija Chennouf, raadslid
Verontschuldigd
Jan Penris, raadslid; Franky Loveniers, raadslid; Yasmia Setta, raadslid
Secretaris
Sven Cauwelier, algemeen directeur
Voorzitter
Bart De Wever, burgemeester-voorzitter
20.

2023_GR_00731 - Strategische horecakern Theaterbuurt. Deelzones Oudevaartplaats, Nieuwstad en Leopoldplaats - Opheffing besluiten. Zoneringsplan - Goedkeuring

2023_GR_00731 - Strategische horecakern Theaterbuurt. Deelzones Oudevaartplaats, Nieuwstad en Leopoldplaats - Opheffing besluiten. Zoneringsplan - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten
Aanleiding en context

De gemeenteraad keurde in zitting van 28 juni 2021 het politiereglement ‘Algemeen reglement privatieve ingebruikname openbare weg voor horecaterrassen’ (jaarnummer 442) goed.

Juridische grond

Artikel 135 §2 Nieuwe Gemeentewet

De gemeenten hebben ook tot taak het voorzien, ten behoeve van de inwoners, in een goede politie, met name over de zindelijkheid, de gezondheid, de veiligheid en de rust op openbare wegen en plaatsen en in openbare gebouwen.

Regelgeving: bevoegdheid

Artikel 119 Nieuwe Gemeentewet: de gemeenteraad maakt de gemeentelijke reglementen van inwendig bestuur en de gemeentelijke politieverordeningen.

Artikel 119bis van de Nieuwe Gemeentewet werd gewijzigd door de wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties. Deze wet trad in werking op 1 januari 2014. Het gewijzigde artikel 119bis bepaalt: de gemeenteraad kan gemeentelijke administratieve straffen en sancties opleggen overeenkomstig de wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties.

Argumentatie

Het nieuwe algemeen reglement introduceerde tal van nieuwe begrippen en hield een doorgedreven vereenvoudiging van het toenmalig geldende politiereglement in.

Heel wat strategische horecakernen en de daarbij horende reglementen bestaan reeds ettelijke jaren en zijn bijgevolg niet meer geheel in overeenstemming met het nieuwe algemene reglement. De reglementen van de strategische zones moeten in overeenstemming gebracht worden met het algemeen reglement.

Deze opdracht brengt meteen de opportuniteit met zich mee om ook de reglementering van de strategische zones grondig te vereenvoudigen op regulerend en planmatig vlak. De vereenvoudiging bestaat erin door overbodige voorschriften te schrappen. Voorschriften die reeds door het algemeen reglement werden voorzien, worden in het geüpdatete reglement van de strategische horecakern geschrapt.

Het plaatsen van open terrassen op de openbare weg zijn privatieve ingebruiknemingen. Aangezien de openbare weg principieel bestemd is voor publiek gebruik, doet elke privatieve ingebruikneming op de openbare weg afbreuk aan dit algemeen principe. Bovendien vormt elke privatieve ingebruikneming een hinder in de vlotte doorgang voor de weg- gebruiker, wat de veiligheid niet ten goede komt. Het stadsbestuur kiest daarom voor open terrassen.

Specifiek voor de Oudevaartplaats, Nieuwstad en Leopoldplaats vormen open horecaterrassen een mooi compromis tussen de belangen van de horecasector en het belang van het behoud van het open karakter van de straat.

Voor de deelzones 'Oudevaartplaats en Nieuwstad' geldt er volgende specifieke bepaling:

 • bij eilandterrassen op een parkeerplaats moeten de losse terraselementen steeds volledig verwijderd worden op marktdagen.

De bedrijfseenheid Stadsbeheer staat in voor het snoeien van bomen of opsnoeien van kruinen daar waar gebouwen niet voldoende bereikt kunnen worden door de autoladder, of de brandweg verhinderd wordt

Besluit

De gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.
De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

De gemeenteraad beslist om het besluit van 25 januari 2010 (jaarnummer 0098) en het besluit van 27 april 2009 (jaarnummer 00763) op te heffen.

Artikel 2

De gemeenteraad keurt volgende specifieke bepaling voor de deelzones 'Oudevaartplaats en Nieuwstad' goed:

1. Bij eilandterrassen op een parkeerplaats moeten de losse terraselementen steeds volledig verwijderd worden op marktdagen.

Artikel 3

De gemeenteraad beslist het zoneringsplan – deelzones 'Oudevaartplaats, Nieuwstad en Leopoldplaats ' in bijlage goed te keuren.

Artikel 4

Stadsbeheer staat in voor het snoeien van bomen of opsnoeien van kruinen daar waar gebouwen niet voldoende bereikt kunnen worden door de autoladder, of de brandweg verhinderd wordt

Artikel 5

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.
21.

2023_GR_00750 - Ondersteuning. Onderwijs - Raket (project leerlingenvervoer). Project 'inclusieve opvang'. De Leerexpert. Nominatieve toekenning krediet 2023 en 2024 - Goedkeuring

Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig
Bart De Wever, burgemeester-voorzitter; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Claude Marinower, raadslid; Nahima Lanjri, raadslid; André Gantman, raadslid; Anke Van dermeersch, raadslid; Peter Mertens, raadslid; Liesbeth Homans, raadslid; Mie Branders, raadslid; Joris Giebens, raadslid; Johan Klaps, raadslid; Caroline Bastiaens, raadslid; Danielle Meirsman, raadslid; Martine Vrints, raadslid; Koen Laenens, raadslid; Peggy Pooters, raadslid; Kevin Vereecken, raadslid; Imade Annouri, raadslid; Kristel Somers, raadslid; Ilse van Dienderen, raadslid; Nordine Saidi Mazarou, raadslid; Sevilay Altintas, raadslid; Sanne Descamps, raadslid; Manuëla Van Werde, raadslid; Nathalie van Baren, raadslid; Patrick Van den Abbeele, raadslid; Hicham El Mzairh, raadslid; Sam Van Rooy, raadslid; Sam Voeten, raadslid; Karen Maes, raadslid; Koenraad De Vylder, raadslid; Tatjana Scheck, raadslid; Wim Jochems, raadslid; Mohammad Nawabi, raadslid; Lise Vandecasteele, raadslid; Lotte Mintjens, raadslid; Niel Staes, raadslid; Fatima Talhaoui, raadslid; Ilse De Schutter, raadslid; Sven Cauwelier, algemeen directeur
Afwezig
Filip Dewinter, raadslid; Gerolf Annemans, raadslid; Güler Turan, raadslid; Omar Fathi, raadslid; Khadija Chennouf, raadslid
Verontschuldigd
Jan Penris, raadslid; Franky Loveniers, raadslid; Yasmia Setta, raadslid
Secretaris
Sven Cauwelier, algemeen directeur
Voorzitter
Bart De Wever, burgemeester-voorzitter
21.

2023_GR_00750 - Ondersteuning. Onderwijs - Raket (project leerlingenvervoer). Project 'inclusieve opvang'. De Leerexpert. Nominatieve toekenning krediet 2023 en 2024 - Goedkeuring

2023_GR_00750 - Ondersteuning. Onderwijs - Raket (project leerlingenvervoer). Project 'inclusieve opvang'. De Leerexpert. Nominatieve toekenning krediet 2023 en 2024 - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten
Aanleiding en context

De gemeenteraad keurde op 28 november 2022 (jaarnummer 665) het aangepaste meerjarenplan goed. Daarin werd geen nominatieve ondersteuning opgenomen voor De Leerexpert Schotensesteenweg 256, Schotensesteenweg 256, 2100 Deurne met ondernemingsnummer 0824.037.071.

Raket, het project leerlingenvervoer, wordt uitgewerkt in samenwerking met alle betrokken partners van het netwerk. Opvang is één van de centrale principes die deel uitmaken van de fundamentele andere visie op leerlingenvervoer. Extra kinderopvang voor deze doelgroep is nodig om alternatieve vervoersmogelijkheden en andere optimalisaties in het leerlingenvervoer mogelijk te maken. Wanneer de ritduur van de kinderen van het collectief leerlingenvervoer verlaagt, zal er voor meer gezinnen nood aan opvang ontstaan. Er is nood aan opvang in (de buurt van) de school én in de buurt van de woon- of verblijfplaats van de kinderen. De extra opvang die gecreëerd wordt, is bedoeld voor kinderen die naar school gaan in één van de scholen van buitengewoon onderwijs in de pilootregio (Antwerpen, Brasschaat, Schilde en Schoten).

Voor schooljaar 2023-2024 kregen volgende organisaties de nodige ondersteuning in het kader van deze inclusieve opvang. Het college keurde op 20 juli 2023 (jaarnummer 5057) de afsprakennota's en uitbetaling van de eerste schijf goed voor onderstaande opvanglocaties:

 • Ferm kinderopvang vzw (inclusieve opvang in Schilde op één locatie);
 • Koraal vzw (inclusieve opvang in Antwerpen op zes locaties);
 • Helan vzw (inclusieve opvang in Antwerpen op zes locaties);
 • Ferm kinderopvang vzw (voor negen locaties verspreid over de vervoerregio Antwerpen);
 • OLO-Rotonde vzw (inclusieve opvang in Brasschaat op één locatie).
Juridische grond

De Wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen en het Kaderbesluit basisprincipes ondersteuningsbeleid goedgekeurd door de gemeenteraad op 26 oktober 2020 (jaarnummer 595) zijn van toepassing.

Regelgeving: bevoegdheid

De gemeenteraad is op grond van artikel 41, lid 2, 23° van het Decreet lokaal bestuur bevoegd om nominatieve subsidies toe te kennen.

Argumentatie

De Vlaamse Regering heeft beslist om de problematiek rond leerlingenvervoer verder aan te pakken in samenwerking met de Vlaamse kabinetten Onderwijs, Mobiliteit en Openbare Werken, Binnenlands Bestuur en Welzijn. Op korte en middellange termijn worden enkele richtinggevende teksten opgemaakt en adviezen geformuleerd voor Vlaanderen, en wordt een duurzame verandering voor het leerlingenvervoer in de steigers gezet.

In afwachting van een voor Vlaanderen brede uitrol van een nieuw systeem, wordt er voor de scholen die deelnamen aan het pilootproject in de regio gezorgd voor een overgangsregeling. Ook andere scholen kunnen de ondersteuning nog steeds aanvragen.

Raket wil daarom in schooljaar 2023-2024 de volgende organisatie ondersteunen in het kader van deze inclusieve opvang:

 • De Leerexpert Schotensesteenweg 256 (inclusieve opvang in Deurne op één locatie) zal een ondersteuning ontvangen van 19.200,00 EUR. 50 procent zal uitbetaald worden in 2023 en 50 procent in 2024.

Het college zal hierna de aanwendingsvoorwaarden voor de ondersteuning vastleggen in een afsprakennota, die aan de ontvanger ter kennisgeving wordt voorgelegd. Deze afsprakennota bevat bepalingen over, onder meer, het bedrag van de ondersteuning en de aanwendingsmodaliteiten ervan, en de inhoud, uitvoering en verantwoording van het project dat door de ontvanger zal worden uitgevoerd.

Algemene financiële opmerkingen

Er zijn voldoende middelen voor de uitbetaling van deze toelage voorhanden voor 2023 en 2024. Het beschikbare budget op onderstaand boekingsadres van 'nog te bepalen' wordt benut om 19.200,00 EUR nominatief toe te kennen.

Budgetplaats5117000000
Budgetpositie6496800
Functiegebied2LWS020204A00000
SubsidieSBT11133
FondsIntern
Begrotingsprogramma2SA060889
Budgetperiode2300; 2400


In afwijking op de procedure voor de uitbetaling van de toelagekredieten op het exploitatiebudget van het collegebesluit 27 november 2015 (jaarnummer 9823) worden de bedragen voor alle organisaties in drie schijven uitbetaald, ongeacht het bedrag. Dit is noodzakelijk om een goede opvolging en verantwoording te vragen die de Vlaamse overheid verwacht voor deze subsidies van het pilootproject leerlingenvervoer. Ook de Vlaamse overheid betaalt het subsidiegeld aan de stad Antwerpen uit in schijven. Deze afspraken zullen zo worden opgenomen in de afsprakennota's.

Beleidsdoelstellingen

6 - Lerende en werkende stad
2LWS02 - Onderwijs
2LWS0202 - Welzijn en excelleren in het onderwijs
2LWS020204 - Actief burgerschap
2LWS020204PA5669 - Leerlingenvervoer

Besluit

De gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.
De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

De gemeenteraad keurt de nominatieve toekenning van 19.200,00 EUR, 9.600,00 EUR in 2023 en 9.600,00 in 2024, aan De Leerexpert, Schotensesteenweg 256 - 2100 Deurne, ondernemingsnummer 0824.037.071, goed.

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.
22.

2023_GR_00751 - Ondersteuning. Onderwijs - Aanpassing reglement. Smakelijke School - Goedkeuring

Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig
Bart De Wever, burgemeester-voorzitter; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Claude Marinower, raadslid; Nahima Lanjri, raadslid; André Gantman, raadslid; Anke Van dermeersch, raadslid; Peter Mertens, raadslid; Liesbeth Homans, raadslid; Mie Branders, raadslid; Joris Giebens, raadslid; Johan Klaps, raadslid; Caroline Bastiaens, raadslid; Danielle Meirsman, raadslid; Martine Vrints, raadslid; Koen Laenens, raadslid; Peggy Pooters, raadslid; Kevin Vereecken, raadslid; Imade Annouri, raadslid; Kristel Somers, raadslid; Ilse van Dienderen, raadslid; Nordine Saidi Mazarou, raadslid; Sevilay Altintas, raadslid; Sanne Descamps, raadslid; Manuëla Van Werde, raadslid; Nathalie van Baren, raadslid; Patrick Van den Abbeele, raadslid; Hicham El Mzairh, raadslid; Sam Van Rooy, raadslid; Sam Voeten, raadslid; Karen Maes, raadslid; Koenraad De Vylder, raadslid; Tatjana Scheck, raadslid; Wim Jochems, raadslid; Mohammad Nawabi, raadslid; Lise Vandecasteele, raadslid; Lotte Mintjens, raadslid; Niel Staes, raadslid; Fatima Talhaoui, raadslid; Ilse De Schutter, raadslid; Sven Cauwelier, algemeen directeur
Afwezig
Filip Dewinter, raadslid; Gerolf Annemans, raadslid; Güler Turan, raadslid; Omar Fathi, raadslid; Khadija Chennouf, raadslid
Verontschuldigd
Jan Penris, raadslid; Franky Loveniers, raadslid; Yasmia Setta, raadslid
Secretaris
Sven Cauwelier, algemeen directeur
Voorzitter
Bart De Wever, burgemeester-voorzitter
22.

2023_GR_00751 - Ondersteuning. Onderwijs - Aanpassing reglement. Smakelijke School - Goedkeuring

2023_GR_00751 - Ondersteuning. Onderwijs - Aanpassing reglement. Smakelijke School - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten
Aanleiding en context

Op 20 december 2021 (jaarnummer 787) keurde de gemeenteraad het ondersteuningsreglement 'Smakelijke School' goed.

Het ondersteuningsreglement heeft één volledig schooljaar gelopen en het tweede schooljaar is gestart. Momenteel hebben 116 vestigingsplaatsen ingetekend op het reglement. We merken dat veel van de ingeschreven scholen de beschikbare budgetten niet ten volle gebruiken omdat ze geen onderscheid willen maken tussen kinderen en omwille van de bijkomende administratieve last. Vandaar dat we een aantal aanpassingen willen invoeren met als doel:

 • de administratieve last voor de scholen te verlagen;
 • de budgetten efficiënter te besteden;
 • de inschrijfperiode meer toegankelijk te maken.

Deze aanpassingen moeten ertoe leiden dat meer scholen gebruik gaan maken en dat meer scholen die er reeds gebruik van maken het beschikbare budget maximaal gaan benutten.

Juridische grond

De wet betreffende de controle op de toekenning en de aanwending van sommige toelagen van 14 december 1983.

Het Kaderbesluit basisprincipes ondersteuningsbeleid zoals goedgekeurd door de gemeenteraad van 26 oktober 2020 (jaarnummer 595).

Regelgeving: bevoegdheid

Artikel 41 tweede lid 23° van het Decreet over het lokaal bestuur bepaalt dat de gemeenteraad bevoegd is voor het vaststellen van subsidiereglementen.

Argumentatie

Volgende wijzigingen zijn aangepast in het ondersteuningsreglement Smakelijke School:

- Definities: "Duurzaamheid" wordt toegevoegd.

- Einddatum: wordt verlengd naar 31 december 2025 om continuïteit voor de scholen te garanderen. In het voorjaar 2025 laten we het nieuwe bestuur het reglement goedkeuren in functie van de volgende legislatuur.

- Wat ondersteunen we:

 • "Bij aankoop van gezonde voeding respecteert de school de overheidssopdrachtenwetgeving door minstens drie offertes te vragen bij potentiële leveranciers" wordt weggelaten. Het is de verantwoordelijkheid van de scholen zelf om te bekijken hoe zij de wetgeving moeten naleven.
 • "De verhoogde toelage voor kinderen die opgroeien in armoede wordt effectief besteed in functie van deze leerlingen." wordt weggelaten. We hebben gemerkt dat veel scholen geen onderscheid wensen te maken tussen de kinderen en dat daardoor het extra bedrag voorzien voor kinderen die opgroeien in armoede niet efficiënt benut wordt. Met deze aanpassingen mogen scholen dit extra bedrag gebruiken voor alle kinderen waardoor het gemiddelde bedrag per kind in scholen met veel kansengroepen omhoog zal gaan.

- Aanvraag: De termijnen voor de aanvraag werden verruimd. Scholen kunnen nu het hele jaar door intekenen met twee vaste instapmomenten op 1 september en 1 januari.

- Algemeen: er werden een aantal tekstuele aanpassingen gedaan om de leesbaarheid te verhogen.

Algemene financiële opmerkingen

De middelen voor het reglement Smakelijke School zijn jaarlijks voorzien op volgende boekingsadressen:

 • 5117000000 / 6496430 / 2LWS020201A00000 / SUB_NR / 2400 en 5117000000 / 6496800 / 2LWS020201A00000 / SUB_NR / 2400;
 • 5117000000 / 6496430 / 2LWS020201A00000 / SUB_NR / 2500 en 5117000000 / 6496800 / 2LWS020201A00000 / SUB_NR / 2500.

Beleidsdoelstellingen

6 - Lerende en werkende stad
2LWS02 - Onderwijs
2LWS0202 - Welzijn en excelleren in het onderwijs
2LWS020201 - Maaltijden op school
2LWS020201PA5644 - Gezonde schoolmaaltijden

Besluit

De gemeenteraad keurt bij monde van de fractievoorzitters volgend besluit goed.
Stemden ja: N-VA, Vooruit, PVDA, CD&V, Open VLD en schepen Erica Caluwaerts.
Hebben zich onthouden: Groen en Vlaams Belang.  
De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

De gemeenteraad keurt de aanpassingen aan het ondersteuningsreglement Smakelijke School met ingang van 1 januari 2024 goed.

Artikel 2

De gemeenteraad neemt kennis van de gecoördineerde versie van het reglement Smakelijke School.

Artikel 3

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.
23.

2023_GR_00753 - Ondersteuning. Sport - Hervorming reglement sporttechnische vooruitgang. Proefproject: Basketbalclub Willibies, Turnkring Deugd en Moed, OLSE Merksem Atletiekclub en Gembo Basketbal Club Borgerhout. Nominatieve toekenning krediet 2024 - Goedkeuring

Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig
Bart De Wever, burgemeester-voorzitter; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Claude Marinower, raadslid; Nahima Lanjri, raadslid; André Gantman, raadslid; Anke Van dermeersch, raadslid; Peter Mertens, raadslid; Liesbeth Homans, raadslid; Mie Branders, raadslid; Joris Giebens, raadslid; Johan Klaps, raadslid; Caroline Bastiaens, raadslid; Danielle Meirsman, raadslid; Martine Vrints, raadslid; Koen Laenens, raadslid; Peggy Pooters, raadslid; Kevin Vereecken, raadslid; Imade Annouri, raadslid; Kristel Somers, raadslid; Ilse van Dienderen, raadslid; Nordine Saidi Mazarou, raadslid; Sevilay Altintas, raadslid; Sanne Descamps, raadslid; Manuëla Van Werde, raadslid; Nathalie van Baren, raadslid; Patrick Van den Abbeele, raadslid; Hicham El Mzairh, raadslid; Sam Van Rooy, raadslid; Sam Voeten, raadslid; Karen Maes, raadslid; Koenraad De Vylder, raadslid; Tatjana Scheck, raadslid; Wim Jochems, raadslid; Mohammad Nawabi, raadslid; Lise Vandecasteele, raadslid; Lotte Mintjens, raadslid; Niel Staes, raadslid; Fatima Talhaoui, raadslid; Ilse De Schutter, raadslid; Sven Cauwelier, algemeen directeur
Afwezig
Filip Dewinter, raadslid; Gerolf Annemans, raadslid; Güler Turan, raadslid; Omar Fathi, raadslid; Khadija Chennouf, raadslid
Verontschuldigd
Jan Penris, raadslid; Franky Loveniers, raadslid; Yasmia Setta, raadslid
Secretaris
Sven Cauwelier, algemeen directeur
Voorzitter
Bart De Wever, burgemeester-voorzitter
23.

2023_GR_00753 - Ondersteuning. Sport - Hervorming reglement sporttechnische vooruitgang. Proefproject: Basketbalclub Willibies, Turnkring Deugd en Moed, OLSE Merksem Atletiekclub en Gembo Basketbal Club Borgerhout. Nominatieve toekenning krediet 2024 - Goedkeuring

2023_GR_00753 - Ondersteuning. Sport - Hervorming reglement sporttechnische vooruitgang. Proefproject: Basketbalclub Willibies, Turnkring Deugd en Moed, OLSE Merksem Atletiekclub en Gembo Basketbal Club Borgerhout. Nominatieve toekenning krediet 2024 - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten
Aanleiding en context

Op 1 maart 2021 keurde de gemeenteraad (jaarnummer 129) het reglement subsidies sporttechnische vooruitgang goed. Dit reglement is ingegaan op 2 maart 2021.

De stad Antwerpen heeft de intentie om dit reglement te hervormen. 

 • De huidige verdeling van het budget voor sporttechnische vooruitgang op basis van aangeleverde trainersdiploma’s en bijscholingsattesten per club garandeert geen versterking van het trainerslandschap in Antwerpse sportclubs.
 • Daarnaast blijkt uit verschillende signalen (service design traject, project 2020, gesprekken met clubs, vragen van clubs rond verenigingsmanagers, …) dat veel sportclubs behoefte hebben aan professionele omkadering in functie van het vinden en binden van trainers en het omgaan met grootstedelijke problematieken.

In die optiek bekijkt de stad Antwerpen de mogelijkheid om een nieuw systeem in te voeren dat bestaat uit een aantal nieuwe ondersteuningsvormen. Focus in die hervorming ligt voornamelijk op de rol van een trainerscoördinator die clubs kan bijstaan in de begeleiding van trainers. Alvorens het nieuwe reglement in te voeren, wil de stad Antwerpen een aantal proefprojecten opstarten waarbij een aantal clubs met zo'n trainerscoördinator aan de slag kunnen.

Er wordt een proefproject opgestart bij basketbalclub vzw Willibies, bij Turnkring Deugd en Moed vzw Ekeren, bij Gembo Basketbal Club Borgerhout vzw en bij OLSE Merksem atletiekclub.

Juridische grond

De Wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen en het Kaderbesluit basisprincipes ondersteuningsbeleid goedgekeurd door de gemeenteraad op 26 oktober 2020 (jaarnummer 595) zijn van toepassing.

Regelgeving: bevoegdheid

De gemeenteraad is op grond van artikel 41, lid 2, 23° van het Decreet lokaal bestuur bevoegd om nominatieve subsidies toe te kennen.

Argumentatie

Om het huidige reglement sporttechnische vooruitgang op een goede manier te kunnen hervormen, zijn dus een aantal proefprojecten nodig. Op basis van die projecten kan de stad Antwerpen een evaluatie maken en het definitieve ontwerp van een hernieuwd reglement opmaken.

Voor de onderstaande proefprojecten wil de stad Antwerpen een ondersteuning voorzien. Deze ondersteuning moet nog nominatief toegekend worden. Het gaat om volgende clubs:

 • Willibies Antwerpen vzw;
 • Turnkring Deugd en Moed Ekeren vzw;
 • Gembo Basketbal Club Borgerhout vzw;
 • Koninklijke OLSE Merksem Atletiekclub vzw;

Bij Willibies Antwerpen vzw werd in 2023 al gestart met een eerste proefproject. Daar is reeds een trainerscoördinator actief en die zal ook in 2024 10 uur per week actief blijven. Om dit te financieren, is een totaal bedrag van 18.000,00 EUR nodig op jaarbasis. De stad Antwerpen voorziet een ondersteuning van 14.400,00 EUR op jaarbasis. Willibies voorziet zelf 3.600,00 EUR op jaarbasis.

Bij Turnkring Deugd en Moed Ekeren vzw is momenteel al iemand in loondienst aan het werk die in het kader van dit proefproject als trainerscoördinator 15 uur per week actief zal zijn. Om dit te financieren, is een totaal bedrag van 24.978 EUR nodig op jaarbasis. De stad Antwerpen voorziet een ondersteuning van 19.986,00 EUR op jaarbasis. Deugd en Moed voorziet zelf 4.992,00 EUR op jaarbasis.

Bij Gembo Basketbal Club Borgerhout vzw is momenteel al iemand in loondienst aan het werk die in het kader van dit proefproject als trainerscoördinator 12 uur per week actief zal zijn. Om dit te financieren, is een totaal bedrag van 15.040,00 EUR nodig op jaarbasis. De stad Antwerpen voorziet een ondersteuning van 12.032,00 EUR op jaarbasis. De Basketbalkoepel voorziet zelf 3.008,00 EUR op jaarbasis.

Bij Koninklijke OLSE Merksem Atletiekclub vzw tenslotte vindt er een samenwerking plaats met Beerschot Vrienden Atletiek Club. De trainerscoördinator die daar aan de slag gaat, zal in beide clubs actief zijn en inzetten op de uitbouw van de trainerswerking in beide clubs. De trainerscoördinator zal in totaal 19 uur per week actief  zijn en werd in samenwerking met Sportwerk Vlaanderen bij OLSE Merksem Atletiekclub aangesteld. Om de trainerscoördinator te financieren, is een bedrag van 40.000,00 EUR nodig op jaarbasis. De stad Antwerpen voorziet een ondersteuning van 32.000,00 EUR op jaarbasis. Koninklijke OLSE Merksem Atletiekclub voorziet zelf 8.000,00 EUR.

Het college zal in vier aparte afsprakennota's de aanwendingsvoorwaarden voor de ondersteuning vastleggen, die aan de ontvanger ter kennisgeving wordt voorgelegd. Deze afsprakennota bevat bepalingen over, onder meer, het bedrag van de ondersteuning en de aanwendingsmodaliteiten ervan, en de inhoud, uitvoering en verantwoording van het project dat door de ontvanger zal worden uitgevoerd.

Algemene financiële opmerkingen

In totaal wordt 60.000,00 EUR de uitbetaling van deze ondersteuningen vastgelegd via de AMJP7. Na AMJP7 wordt 514,00 EUR verschoven van begunstigde Turnkring Deugd en Moed Ekeren naar de overige drie begunstigden. De overige 18.418,00 EUR werd reeds voorzien via een IKA -light op ‘nog te bepalen’. Alle bedragen voor de bestelbonnen worden vastgelegd op onderstaand boekingsadres.

Budgetplaats5115800000
Budgetpositie6496800
Functiegebied2BRS050301A00000
SubsidieSBT11414
FondsIntern
Begrotingsprogramma2SA070740
Budgetperiode2400

Beleidsdoelstellingen

7 - Bruisende stad
2BRS05 - Sport
2BRS0503 - Ondersteuning sportverenigingen
2BRS050301 - Ondersteuning sportverenigingen

Besluit

De gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.
De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

De gemeenteraad keurt de nominatieve toekenning van een ondersteuning van 14.400,00 EUR in 2024 goed aan Willibies Antwerpen vzw, Kerkstraat 66-68, 2060 Antwerpen, ondernemingsnummer 0821.519.031 in het kader van een proefproject voor de hervorming van het reglement subsidies sporttechnische vooruitgang.

Artikel 2

De gemeenteraad keurt de nominatieve toekenning van een ondersteuning van 19.986,00 EUR in 2024 goed aan Turnkring Deugd en Moed Ekeren vzw, Oorderseweg 83, bus 6 2180 Ekeren, ondernemingsnummer 0476.428.465 in het kader van een proefproject voor de hervorming van het reglement subsidies sporttechnische vooruitgang.

Artikel 3

De gemeenteraad keurt de nominatieve toekenning van een ondersteuning van 12.032,00 EUR in 2024 goed aan Gembo Basketbal Club Borgerhout vzw, Lange Beeldekensstraat 102, 2060 Antwerpen , ondernemingsnummer 0446.742.903 in het kader van een proefproject voor de hervorming van het reglement subsidies sporttechnische vooruitgang.