Terug gemeenteraad

Mon 27/11/2023 - 19:30 Stadhuis De raden (27 november 2023) en voorafgaande raadscommissies (20 november 2023 t/m 23 november 2023) worden fysiek georganiseerd. Deze fysieke zittingen zijn live te volgen via de website (beeld en audio). Pers en publiek kunnen deze zittingen ook fysiek bijwonen in het stadhuis.

REGULIERE AGENDA - Openbare zitting

A-punten

Bestuurszaken

Besluitvorming
Beleidsondersteunend Team

Innovatie en Digitalisering

Maatschappelijke Veiligheid

Mobiliteit en Parkeren Antwerpen AG

Personeel & Organisatie

Sociale Dienstverlening

Stadsontwikkeling

Stadsontwikkeling / Vergunningen

Talentontwikkeling en Vrijetijdsbeleving

REGULIERE AGENDA - Besloten zitting

AANPASSING MEERJARENPLAN 2020-2025, inclusief alle meerjarenplannen van de dochters en budgetgerelateerde agendapunten

A-punten

Financiën

AG Energiebesparingsfonds

AG VESPA

Mobiliteit en Parkeren Antwerpen AG

Politiezone Antwerpen

Sociale Dienstverlening

B-punten

Initiatiefrecht

Schriftelijke vragen

Mondelinge vragen

Interpellaties - Moties - Resoluties


Publicaties

Agenda
Bijkomende agenda
Besluitenlijst
Notulen