Terug gemeenteraad

Mon 27/11/2023 - 19:30 Stadhuis De raden (27 november 2023) en voorafgaande raadscommissies (20 november 2023 t/m 23 november 2023) worden fysiek georganiseerd. Deze fysieke zittingen zijn live te volgen via de website (beeld en audio). Pers en publiek kunnen deze zittingen ook fysiek bijwonen in het stadhuis.

REGULIERE AGENDA - Openbare zitting

A-punten

Bestuurszaken

Besluitvorming
Beleidsondersteunend Team

Innovatie en Digitalisering

Innovatie en Digitalisering

Maatschappelijke Veiligheid

Bestuurlijke Handhaving

Mobiliteit en Parkeren Antwerpen AG

Stafdienst

Personeel & Organisatie

Selectiecentrum

Sociale Dienstverlening

Stafdienst

Stadsontwikkeling

Mobiliteit

Stadsontwikkeling / Vergunningen

Stedenbouwkundige Vergunningen / Toelatingen

Talentontwikkeling en Vrijetijdsbeleving

Onderwijs
Sport

REGULIERE AGENDA - Besloten zitting

A-punten

Personeel & Organisatie

Loopbaancentrum

AANPASSING MEERJARENPLAN 2020-2025, inclusief alle meerjarenplannen van de dochters en budgetgerelateerde agendapunten

A-punten

Financiën

Stafdienst
Meerjarenplanning
Fiscaliteit / Vaststelling
Thesaurie

AG Energiebesparingsfonds

AG Energiebesparingsfonds

AG VESPA

FIN/JUR

Mobiliteit en Parkeren Antwerpen AG

Stafdienst

Politiezone Antwerpen

Financiën - Bijzonder Rekenplichtige

Sociale Dienstverlening

Atlas

B-punten

Financiën

Boekhouding

Initiatiefrecht

Schriftelijke vragen

Mondelinge vragen

Interpellaties - Moties - Resoluties


Publicaties

Agenda
Bijkomende agenda
Besluitenlijst
Notulen