Terug
Gepubliceerd op 24/10/2023

2023_GR_00679 - Sport. Erkenning Antwerpse sportaanbieder - Reglement. Opheffing en nieuwe versie - Goedkeuring

gemeenteraad
ma 23/10/2023 - 19:30 Stadhuis
Goedgekeurd
Dit besluit handelt over een Subsidie, premie, erkenning.

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester-voorzitter; Koen Kennis, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Claude Marinower, raadslid; Gerolf Annemans, raadslid; Nahima Lanjri, raadslid; André Gantman, raadslid; Anke Van dermeersch, raadslid; Peter Mertens, raadslid; Liesbeth Homans, raadslid; Mie Branders, raadslid; Joris Giebens, raadslid; Johan Klaps, raadslid; Caroline Bastiaens, raadslid; Danielle Meirsman, raadslid; Martine Vrints, raadslid; Koen Laenens, raadslid; Franky Loveniers, raadslid; Peggy Pooters, raadslid; Kevin Vereecken, raadslid; Kristel Somers, raadslid; Ilse van Dienderen, raadslid; Nordine Saidi Mazarou, raadslid; Omar Fathi, raadslid; Sanne Descamps, raadslid; Manuëla Van Werde, raadslid; Nathalie van Baren, raadslid; Patrick Van den Abbeele, raadslid; Hicham El Mzairh, raadslid; Sam Van Rooy, raadslid; Sam Voeten, raadslid; Karen Maes, raadslid; Koenraad De Vylder, raadslid; Tatjana Scheck, raadslid; Wim Jochems, raadslid; Lise Vandecasteele, raadslid; Lotte Mintjens, raadslid; Niel Staes, raadslid; Fatima Talhaoui, raadslid; Ilse De Schutter, raadslid; Karin De Craecker, waarnemend algemeen directeur

Afwezig

Filip Dewinter, raadslid; Khadija Chennouf, raadslid

Verontschuldigd

Jinnih Beels, schepen; Jan Penris, raadslid; Güler Turan, raadslid; Imade Annouri, raadslid; Yasmia Setta, raadslid; Sevilay Altintas, raadslid; Mohammad Nawabi, raadslid; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Secretaris

Karin De Craecker, waarnemend algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester-voorzitter
2023_GR_00679 - Sport. Erkenning Antwerpse sportaanbieder - Reglement. Opheffing en nieuwe versie - Goedkeuring 2023_GR_00679 - Sport. Erkenning Antwerpse sportaanbieder - Reglement. Opheffing en nieuwe versie - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

De gemeenteraad keurde op 14 december 2015 (jaarnummer 694) het reglement Erkenning Antwerpse sportverenigingen goed. 

Het sportlandschap is de laatste jaren hard veranderd en verandert nog steeds. Niet enkel sportclubs zijn de dag van vandaag sportaanbieders, maar meer en meer komen andere soorten sportaanbieders in beeld (commerciële, hybride organisaties,...). Zij dragen allen bij om de stedelijke sportdoelstellingen te behalen. Er werd daarom een breed erkenningsreglement in het leven geroepen om al deze sportaanbieders in beeld te krijgen. 

Momenteel  geldt een erkenning slechts voor één kalenderjaar (start 1 januari) of voor anderhalf jaar (start 1 juli). We willen dit voor de huidig erkende sportclubs optrekken naar een periode van drie jaar. Alle huidig erkende sportclubs die ten laatste op 31 december 2023 een verlenging van erkenning ontvangen (volgens het reglement Erkenning Antwerpse sportverenigingen), zullen op deze manier automatisch een verlenging krijgen tot 31 december 2026.

Regelgeving: bevoegdheid

Volgens artikel 41,2° van het Decreet over het lokaal bestuur is de gemeenteraad bevoegd voor het vaststellen van andere gemeentelijke reglementen dan die over personeelsaangelegenheden.

Argumentatie

Het nieuwe reglement:

  • komt tegemoet aan het uitgebreide sportlandschap met haar diverse soorten sportaanbieders;
  • zorgt ervoor dat de periode tussen de aanvraag en de aanvangsdatum wordt ingekort. Zo moet een sportaanbieder geen half jaar wachten vooraleer zekerheid te krijgen rond een nieuwe erkenningsaanvraag en de eventuele voordelen verbonden aan zijn erkenning;
  • breidt de mogelijkheden tot opschorting, intrekking of weigering uit naar gevallen waarin onregelmatigheden worden vastgesteld of indien het vertrouwen van de stad in de sportaanbieder ernstig geschonden is;
  • heeft als positief gevolg dat de procedure zowel voor de sportaanbieder als voor de stad minder belastend is. Het zal zorgen voor een efficiëntere aanpak van screening van nieuwe erkenningsaanvragen en van verlengingen. Door de termijn van een erkenning naar drie jaar te brengen, komt er ruimte vrij om op structurele wijze tussentijdse controles uit te voeren.

Adviezen

Stedelijke sportraad Advies uitgebracht
  • Het advies om bij specifieke sporten in uitzonderlijke omstandigheden het aantal verplichte leden terug te brengen tot 10 wordt niet weerhouden. In het stedelijk sportbeleid wordt gestreefd naar sportaanbieders van een minimale grootorde met een minimale organisatie en structuur;
  • Het advies om de termijn en van de erkenning en de ingang van de verlenging aan te passen wordt niet weerhouden.
    In het geval van een verlenging is een sportaanbieder erkend op het ogenblik dat die de aanvraag tot verlenging indient. Hier kan van een beperking in tijd dus geen sprake zijn. De verlenging gaat in op 1 januari van het jaar volgend op het jaar van de aanvraag tot verlenging en geldt dan voor drie jaar. Voor nieuwe erkenningen gaan we met het nieuwe reglement van twee naar vier aanvangsmomenten per kalenderjaar. Daarnaast stappen we af van jaarlijkse erkenningen en trekken we de periode van erkenning op naar drie jaar;
  • Het advies om antwoordtijd bij een onvolledige aanvraag te verlengen naar 30 dagen wordt niet weerhouden. De opvolgtermijn verlengen staat haaks op de uitbreiding van de aanvangsmomenten van twee naar viermaal per jaar. Er wordt ook gestreefd naar uniformiteit tussen de verschillende subsidiereglementen. Ook bij alle andere reglementen wordt een gelijkaardige termijn gehanteerd.

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

De gemeenteraad heft het reglement Erkenning Antwerpse sportverenigingen, goedgekeurd door de gemeenteraad op 14 december 2015 (jaarnummer 694), met ingang van 1 januari 2024, op.

Artikel 2

De gemeenteraad keurt goed dat bij wijze van overgangsmaatregel alle erkende sportclubs die een verlenging tot erkenning hebben gekregen in 2023 (volgens het reglement Erkenning Antwerpse sportverenigingen, goedgekeurd door de gemeenteraad op 14 december 2015 (jaarnummer 694)),  een verlenging krijgen tot 31 december 2026.

Artikel 3

De gemeenteraad keurt het reglement Erkenning Antwerpse sportaanbieder goed, met ingang van 1 januari 2024.

Artikel 4

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.