Terug
Gepubliceerd op 16/05/2023

Agenda  districtsraad Borgerhout

di 30/05/2023 - 20:00 Districtshuis Borgerhout

 • 1.

  2023_DRBO_00031 - Districtsraad - Notulen districtsraad 24 april 2023 - Goedkeuring

 • 2.

  2023_DRBO_00028 - Strategisch Ruimteplan Antwerpen - Voorontwerp. Advies - Goedkeuring

 • 3.

  2023_DRBO_00021 - Reglement - Jeugd - Reglement studeerplekken - toekenning krediet - Goedkeuring

 • 4.

  2023_DRBO_00032 - Vzw Lokaal Cultuurbeleid district Borgerhout. Algemene vergadering - Masterplan Lokaal Cultuurbeleid. Steminstructies stadsafgevaardigde en advies - Goedkeuring

 • 5.

  2023_DRBO_00033 - Ondersteuning - cultuur, jeugd, sport en senioren - Opheffing toelagereglement lidgeldkorting sport- en beweegaanbod voor Borgerhoutse jongeren en 55+ers. Nieuw reglement lidgeldkorting vrijetijdsaanbod voor Borgerhoutenaars. - Goedkeuring

 • 6.

  2023_DRBO_00034 - Districten Borgerhout en Deurne. De Grote Verbinding - Ringpark Het Schijn - Fase 1 - definitief ontwerp. Advies - Goedkeuring

 • 7.

  2023_DRBO_00030 - Districtsraad - Schriftelijke vragen raadsleden - 27 maart 2023 - Kennisneming

 • 8.

  2023_DRBO_00022 - Adviesraden en inspraak - Verslagen vergaderingen vierde kwartaal 2022 - Kennisneming

 • 9.

  2023_DRBO_00026 - District Borgerhout. Zonstraat - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

 • 10.

  2023_DRBO_00027 - District Borgerhout. Bijlstraat - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

 • 11.

  2023_DRBO_00024 - District Borgerhout. Stenenbrug (gewestweg) - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

 • 12.

  2023_DRBO_00025 - District Borgerhout. Spillemansstraat - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

 • 13.

  2023_DRBO_00029 - District Borgerhout. Helmstraat - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

 • 14.

  2023_DRBO_00023 - Districten Berchem en Borgerhout. Lodewijk Van Berckenlaan - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring