Terug
Gepubliceerd op 05/06/2023

2023_DRBO_00021 - Reglement - Jeugd - Reglement studeerplekken - toekenning krediet - Goedkeuring

districtsraad Borgerhout
di 30/05/2023 - 20:00 Districtshuis Borgerhout
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Linda Madou, voorzitter districtsraad; Luc Moerkerke; Marc De Meyer, districtsraadslid; Patrick Paredaens, districtsraadslid; Marij Preneel, districtsburgemeester; Kristine Matheussen, districtsraadslid; Omar Al Jattari, districtsschepen; Koen Van Roey, districtsraadslid; Ben Van Duppen, districtsschepen; Sharmin Shayla, districtsraadslid; Aïssatou Cissé, districtsschepen; Ben Segers, districtsraadslid; Betty Van de Wauwer, districtsraadslid; Lena Coene, districtsraadslid; Thanh Beels, districtsraadslid; Mariam El Osri, districtsschepen; Nele Van Parys, districtsraadslid; Steven Boers, districtsraadslid; Wouter Luykx, districtsraadslid; Ludwina Demuynk; Katleen Vanderstappen, plaatsvervangend districtssecretaris; Linda Snoeys, districtssecretaris

Afwezig

Hans Gooris, districtsraadslid; Anneleen Lauwers, districtsraadslid; Pieter Vissers, districtsraadslid; Lien Arits, districtsraadslid; Ellen Dehing, districtsraadslid

Secretaris

Katleen Vanderstappen, plaatsvervangend districtssecretaris

Voorzitter

Linda Madou, voorzitter districtsraad
2023_DRBO_00021 - Reglement - Jeugd - Reglement studeerplekken - toekenning krediet - Goedkeuring 2023_DRBO_00021 - Reglement - Jeugd - Reglement studeerplekken - toekenning krediet - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

De districtsraad keurde op 28 november 2022 (jaarnummer 84) het aangepast meerjarenplan goed. Hierin werd geen budget voorzien voor het reglement 'studeerplekken'.

De districtsraad keurde op 19 december 2022 (jaarnummer 90) het ondersteuningsreglement Studeerplekken goed.

Juridische grond

De wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen.

Het Kaderbesluit basisprincipes ondersteuningsbeleid zoals goedgekeurd door de gemeenteraad van 26 oktober 2020 (jaarnummer 595}.

Regelgeving: bevoegdheid

Artikel 249 in samenlezing met artikel 143 van het Decreet Lokaal bestuur bepalen dat de districtsraad bevoegd is voor het vaststellen van het meerjarenplan en de aanpassingen ervan.

Argumentatie

Het district wenst verenigingen te ondersteunen die hun infrastructuur ter beschikking stellen voor schoolgaande jeugd uit het middelbaar onderwijs tijdens de examenperiodes (december en juni). Het district voorziet hiervoor een bedrag van 6.000,00 EUR. 


Algemene financiële opmerkingen

Bij de goedkeuring van de zesde aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025, goedgekeurd door de districtsraad van 28 november 2022 (jaarnummer 84), werd geen budget voorzien voor het reglement Studeerplekken. Er wordt 6.000,00 EUR voorzien op boekingsadres 5031000000/6496800/2BOR010402A00000/2300/2BO090750 voor dit reglement. 

Het budget is afkomstig van nog niet toegewezen ondersteuningskrediet op het volgende boekingsadres: 5030100000/6496800/2BOR010402A00000/2300/2BO090110

Besluit

De districtsraad borgerhout beslist:

Artikel 1

De districtsraad beslist om een bedrag van 6.000,00 EUR te voorzien voor het reglement Studeerplekken, goedgekeurd op 19 december 2022 (jaarnummer 90).

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.