Terug
Gepubliceerd op 05/06/2023

2023_DRBO_00022 - Adviesraden en inspraak - Verslagen vergaderingen vierde kwartaal 2022 - Kennisneming

districtsraad Borgerhout
di 30/05/2023 - 20:00 Districtshuis Borgerhout
Kennis genomen

Samenstelling

Aanwezig

Linda Madou, voorzitter districtsraad; Luc Moerkerke; Marc De Meyer, districtsraadslid; Patrick Paredaens, districtsraadslid; Marij Preneel, districtsburgemeester; Kristine Matheussen, districtsraadslid; Omar Al Jattari, districtsschepen; Koen Van Roey, districtsraadslid; Ben Van Duppen, districtsschepen; Sharmin Shayla, districtsraadslid; Aïssatou Cissé, districtsschepen; Ben Segers, districtsraadslid; Betty Van de Wauwer, districtsraadslid; Lena Coene, districtsraadslid; Thanh Beels, districtsraadslid; Mariam El Osri, districtsschepen; Nele Van Parys, districtsraadslid; Steven Boers, districtsraadslid; Wouter Luykx, districtsraadslid; Ludwina Demuynk; Katleen Vanderstappen, plaatsvervangend districtssecretaris; Linda Snoeys, districtssecretaris

Afwezig

Hans Gooris, districtsraadslid; Anneleen Lauwers, districtsraadslid; Pieter Vissers, districtsraadslid; Lien Arits, districtsraadslid; Ellen Dehing, districtsraadslid

Secretaris

Katleen Vanderstappen, plaatsvervangend districtssecretaris

Voorzitter

Linda Madou, voorzitter districtsraad
2023_DRBO_00022 - Adviesraden en inspraak - Verslagen vergaderingen vierde kwartaal 2022 - Kennisneming 2023_DRBO_00022 - Adviesraden en inspraak - Verslagen vergaderingen vierde kwartaal 2022 - Kennisneming

Motivering

Aanleiding en context

Om de advisering vlot te laten verlopen keurde de gemeenteraad op 16 december 2013 (jaarnummer 828) de vernieuwde aanpak van inspraak, advies en medebeheer adviesorganen cultuur, sport, jeugd en senioren goed.

Op 18 oktober en 15 november 2022 vonden de vergaderingen plaats van de jeugdraad van het district Borgerhout.

Op 4 oktober en 8 november 2022 vonden de vergaderingen plaats van de seniorenraad van het district Borgerhout. Juridische grond

Artikel 304 van het Decreet lokaal bestuur bepaalt dat de gemeenteraad kan overgaan tot organisatie van raden en overlegstructuren die tot opdracht hebben op regelmatige en systematische wijze het gemeentebestuur te adviseren. De verslagen en einddocumenten van deze overlegstructuren worden meegedeeld aan de gemeenteraad.

Artikel 135 van het Dereet lokaal bestuur bepaalt dat dit artikel ook van toepassing is op de districtsraden.

Argumentatie

Zoals bepaald door het Decreet Lokaal Bestuur worden de verslagen van de adviesraden ter kennisneming voorgelegd aan het districtscollege en de districtsraad.

Besluit

De districtsraad borgerhout beslist:

Artikel 1

De districtsraad neemt kennis van de verslagen van de volgende districtsadviesraden:

Districtsadviesraad Datum vergadering
Jeugdraad 18 oktober 2022

15 november 2022
Seniorenraad
4 oktober 2022

8 november 2022

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

Bijlagen

  • 20221018_Verslag_JR_Oktober.pdf
  • 20221115_Verslag_JR_November.pdf
  • 20221004_verslag_AV.pdf
  • 20221108_verslag_AV.pdf