Terug
Gepubliceerd op 05/06/2023

2023_DRBO_00030 - Districtsraad - Schriftelijke vragen raadsleden - 27 maart 2023 - Kennisneming

districtsraad Borgerhout
di 30/05/2023 - 20:00 Districtshuis Borgerhout
Kennis genomen

Samenstelling

Aanwezig

Linda Madou, voorzitter districtsraad; Luc Moerkerke; Marc De Meyer, districtsraadslid; Patrick Paredaens, districtsraadslid; Marij Preneel, districtsburgemeester; Kristine Matheussen, districtsraadslid; Omar Al Jattari, districtsschepen; Koen Van Roey, districtsraadslid; Ben Van Duppen, districtsschepen; Sharmin Shayla, districtsraadslid; Aïssatou Cissé, districtsschepen; Ben Segers, districtsraadslid; Betty Van de Wauwer, districtsraadslid; Lena Coene, districtsraadslid; Thanh Beels, districtsraadslid; Mariam El Osri, districtsschepen; Nele Van Parys, districtsraadslid; Steven Boers, districtsraadslid; Wouter Luykx, districtsraadslid; Ludwina Demuynk; Katleen Vanderstappen, plaatsvervangend districtssecretaris; Linda Snoeys, districtssecretaris

Afwezig

Hans Gooris, districtsraadslid; Anneleen Lauwers, districtsraadslid; Pieter Vissers, districtsraadslid; Lien Arits, districtsraadslid; Ellen Dehing, districtsraadslid

Secretaris

Katleen Vanderstappen, plaatsvervangend districtssecretaris

Voorzitter

Linda Madou, voorzitter districtsraad
2023_DRBO_00030 - Districtsraad - Schriftelijke vragen raadsleden - 27 maart 2023 - Kennisneming 2023_DRBO_00030 - Districtsraad - Schriftelijke vragen raadsleden - 27 maart 2023 - Kennisneming

Motivering

Aanleiding en context

Het districtsbestuur ontving volgende schriftelijke vragen :


Datum vraagstellingIndiener vraagOnderwerpToegewezen aan
27 maart 2023Patrick ParedaensOndersteuning-jeugd-reuzen vzw - nominatieve toekenning krediet jaar 2023-Goedkeuring
Marij Preneel

Juridische grond

Artikel 31 van het Decreet Lokaal Bestuur voorziet dat de gemeenteraadsleden het recht hebben om aan de burgemeester en aan het college mondelinge en schriftelijke vragen te stellen. Dit artikel is ook van toepassing op de districten conform artikel 126 van het Decreet Lokaal Bestuur.

Hoofdstuk 2.4, artikel 6 van het huishoudelijk reglement district Deurne goedgekeurd in de districtsraad van 23 mei 2019 (jaarnummer 66), bepaalt dat raadsleden schriftelijke vragen kunnen indienen. Het regelt ook de manier waarop op schriftelijke vragen wordt geantwoord.

Argumentatie

Op schriftelijke vragen wordt schriftelijk geantwoord. Is het antwoord 30 dagen na ontvangst van de vraag niet gegeven, dan wordt de vraag automatisch terug geagendeerd op de eerstvolgende districtsraad. De vraag krijgt dan het statuut van een mondelinge vraag en wordt onmiddellijk ter zitting beantwoord. Indien de vraag echter voor de zitting werd beantwoord, wordt ze alsnog van de agenda afgevoerd.

De drie schriftelijke vragen werden tijdig beantwoord aan de indiener.  De vragen en antwoorden worden ter kennisneming voorgelegd aan de districtsraad.

Besluit

De districtsraad borgerhout beslist:

Artikel 1

De districtsraad neemt kennis van volgende beantwoorde schriftelijke vragen. Het antwoord op deze schriftelijke vragen is te raadplegen in eBesluitvorming.

Datum vraagstellingIndiener vraagOnderwerpToegewezen aan
27 maart 2023Patrick ParedaensOndersteuning-jeugd-reuzen vzw - nominatieve toekenning krediet jaar 2023-Goedkeuring
Marij Preneel

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

Bijlagen

  • 2023_SV_00066_ schriftelijke vraag_antwoord.pdf
  • 20230117_resultaatrekening_7031.pdf
  • 2022 FinJaarverslag per rekening.pdf
  • 20230117_jaarverslag_7031.pdf