Terug districtsraad Borgerhout

Tue 30/05/2023 - 20:00 Districtshuis Borgerhout

Mededelingen

 • Nummer

  Datum Ontvangst

  Ontvanger

  Afzender

  Onderwerp

   BO_2023_IP_22

  22 mei 2023

  Districtscollege Borgerhout

  CBS- KW

  Uw kenmerk: 2023_MOT_00017: aanpassing retributiereglement logistieke ondersteuning van evenementen, filmopnames en fotoreportages

   BO_2023_IP_23

  22 mei 2023

  Districtscollege Borgerhout

  CBS- KW

  Uw kenmerk: 2023_MOT_00016: Sluiting Ziekenhuis Erasmus en toekomstplannen voor de site

Openbare zitting

A-punten

District Borgerhout

secretariaat
openbaar domein
lokaal jeugdbeleid
lokaal cultuurbeleid en feestelijkheden

AG VESPA

Stadsprojecten

B-punten

District Borgerhout

secretariaat
openbaar domein

Initiatiefrecht

Interpellaties - Moties - Resoluties


Publicaties

Agenda
Bijkomende agenda
Besluitenlijst
Notulen