Terug districtsraad Borgerhout

Tue 30/05/2023 - 20:00 Districtshuis Borgerhout

Mededelingen

Openbare zitting

A-punten

District Borgerhout

secretariaat
openbaar domein
lokaal jeugdbeleid
lokaal cultuurbeleid en feestelijkheden

AG VESPA

Stadsprojecten

B-punten

District Borgerhout

secretariaat
openbaar domein

Initiatiefrecht

Interpellaties - Moties - Resoluties


Publicaties

Agenda
Bijkomende agenda