Terug
Gepubliceerd op 10/03/2023

Agenda  districtscollege Borgerhout

di 14/03/2023 - 12:00 Districtshuis Borgerhout

 • 1.

  2023_DCBO_00055 - Districtsraad - Vaststelling te behandelen punten zitting van 27 maart 2023 - Kennisneming

 • 2.

  2023_DCBO_00056 - Ondersteuning - Jeugd - Reuzen vzw - nominatieve toekenning krediet jaar 2023 - Goedkeuring

 • 3.

  2023_DCBO_00057 - Ondersteuning. vrije tijd - Reglement Tussenkomst verhoogde energiefacturen voor Borgerhoutse verenigingen - Goedkeuring

 • 4.

  2023_DCBO_00058 - Vzw Lokaal cultuurbeleid district Borgerhout - Samenstelling bestuursorganen. Wijziging. Advies - Goedkeuring

 • 5.

  2023_DCBO_00059 - Verenigingen - Ondersteuning aan BoHo2140 vzw. Vastlegging en uitbetaling nominatief krediet voor jaarwerking 2023. Afsprakennota - Goedkeuring

 • 6.

  2023_DCBO_00060 - District Borgerhout - Proefopstelling. Publieke laadpalen. Nieuwe locaties. Advies - Goedkeuring

 • 7.

  2023_DCBO_00061 - District Borgerhout - Proefopstelling. Publieke laadpalen. Uitbreiding bestaande locatie. Advies - Goedkeuring

 • 8.

  2023_DCBO_00062 - Ondersteuning - Wijkoverleg - B.B.S.T. vzw - Vastlegging en uitbetaling nominatief krediet 2023. Afsprakennota - Goedkeuring

 • 9.

  2023_DCBO_00063 - District Borgerhout. Autodelen - Slimme autodeelplaatsen met laadinfrastructuur. Proefopstelling bijsturing / inrichten particuliere laadpaal. Aanpassing verkeerssignalisatie. Advies - Goedkeuring

 • 10.

  2023_DCBO_00064 - Uitgaande brieven - Uitgaande brieven op 14 maart 2023 - Goedkeuring

 • 11.

  2023_DCBO_00065 - Inkomende brief - Inkomende brieven op 9 maart 2023 - Kennisneming