Terug
Gepubliceerd op 17/03/2023

2023_DCBO_00065 - Inkomende brief - Inkomende brieven op 9 maart 2023 - Kennisneming

districtscollege Borgerhout
di 14/03/2023 - 12:00 Districtshuis Borgerhout
Kennis genomen

Samenstelling

Aanwezig

Marij Preneel, districtsschepen; Omar Al Jattari, districtsschepen; Ben Van Duppen, districtsschepen; Aïssatou Cissé, districtsschepen; Mariam El Osri; Katleen Vanderstappen, plaatsvervangend districtssecretaris; Linda Snoeys, districtssecretaris

Secretaris

Katleen Vanderstappen, plaatsvervangend districtssecretaris

Voorzitter

Marij Preneel, districtsschepen
2023_DCBO_00065 - Inkomende brief - Inkomende brieven op 9 maart 2023 - Kennisneming 2023_DCBO_00065 - Inkomende brief - Inkomende brieven op 9 maart 2023 - Kennisneming

Motivering

Aanleiding en context

Het district ontving op 9 maart 2023 volgende inkomende brieven:

Nummer Datum Ontvangst Ontvanger AfzenderOnderwerp
 BO_2023_IP_12  9 maart 2023 Districtscollege Borgerhout CBS -KCUw Kenmerk: Motie 19 december 2022
Onderzoek en evaluatie van de stedelijke dienstverlening - Loket op Maat
BO_2023_IP_13
 9 maart 2023
 Districtscollege Borgerhout

CBS -KS
Uw Kenmerk: BO_2023UP_03 / 2023_DCBO_00018
Ondersteuning armoedebestrijding

Argumentatie

Het districtssecretariaat registreert alle inkomende en uitgaande briefwisseling van het district. De bestuurscoördinator/districtssecretaris zorgt voor een correcte opvolging en beantwoording van de briefwisseling.

De inkomende brieven van 9 maart 2023 wordt ter kennisneming voorgelegd aan het districtscollege.

Juridische grond

Artikel 290 van het Decreet lokaal bestuur bepaalt dat alle briefwisseling aan de gemeente wordt geacht te zijn gericht aan het college van burgemeester en schepenen. Behalve bij andersluidende beslissing van de gemeenteraad wordt de briefwisseling verstuurd naar het gemeentehuis. Er wordt een register aangelegd van alle ingaande en uitgaande briefwisseling, van welke aard ook. Dit artikel is ook van toepassing op de districten.

Besluit

Het districtscollege borgerhout beslist:

Artikel 1

Het districtscollege neemt kennis van de inkomende brieven van 9 maart 2023.

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

Bijlagen

  • BO_2023_IP_12.pdf
  • BO_2023_IP_13.pdf