Terug
Gepubliceerd op 26/09/2023

2023_DRBO_00046 - Districtsraad - Notulen districtsraad 26 juni 2023 - Goedkeuring

districtsraad Borgerhout
ma 25/09/2023 - 20:00 Districtshuis Borgerhout
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Linda Madou, voorzitter districtsraad; Luc Moerkerke; Marc De Meyer, districtsraadslid; Marij Preneel, districtsburgemeester; Kristine Matheussen, districtsraadslid; Omar Al Jattari, districtsschepen; Hans Gooris, districtsraadslid; Koen Van Roey, districtsraadslid; Ben Van Duppen, districtsschepen; Sharmin Shayla, districtsraadslid; Pieter Vissers, districtsraadslid; Ben Segers, districtsraadslid; Betty Van de Wauwer, districtsraadslid; Ellen Dehing, districtsraadslid; Lena Coene, districtsraadslid; Thanh Beels, districtsraadslid; Mariam El Osri, districtsschepen; Nele Van Parys, districtsraadslid; Steven Boers, districtsraadslid; Wouter Luykx, districtsraadslid; Katleen Vanderstappen, plaatsvervangend districtssecretaris; Linda Snoeys, districtssecretaris

Afwezig

Patrick Paredaens, districtsraadslid; Anneleen Lauwers, districtsraadslid; Aïssatou Cissé, districtsschepen; Lien Arits, districtsraadslid; Ludwina Demuynk

Secretaris

Katleen Vanderstappen, plaatsvervangend districtssecretaris

Voorzitter

Linda Madou, voorzitter districtsraad
2023_DRBO_00046 - Districtsraad - Notulen districtsraad 26 juni 2023 - Goedkeuring 2023_DRBO_00046 - Districtsraad - Notulen districtsraad 26 juni 2023 - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

De districtsraad vergaderde op 26 juni 2023.

Juridische grond

Artikel 278 van het Decreet lokaal bestuur stelt dat de notulen alle besproken onderwerpen, alsook het gevolg dat werd gegeven aan de punten waarover de gemeenteraad geen beslissing heeft genomen, vermelden in chronologische volgorde.

Regelgeving: bevoegdheid

Artikelen 32, 132 en 277 van het Decreet lokaal bestuur belasten de districtssecretaris met het opstellen en bewaren van de notulen.

Argumentatie

De notulen vermelden in chronologische volgorde alle besproken onderwerpen en het gevolg dat eraan werd gegeven. Zij vermelden duidelijk alle genomen beslissingen. De originelen van de notulen van de districtsraad worden, na goedkeuring, door de voorzitter van de districtsraad en de districtssecretaris ondertekend.


Besluit

De districtsraad borgerhout beslist:

Artikel 1

De districtsraad keurt de notulen van 26 juni 2023 goed.

Artikel 2

De districtsraad neemt kennis van het verslag van de raadscommissie van 19 juni 2023.


Artikel 3

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

Bijlagen

  • Notulen_DRBO_20230626.pdf