Terug
Gepubliceerd op 28/03/2023

2023_DCBO_00067 - Verenigingen - Ondersteuning aan C-dienst vzw. Vastlegging en uitbetaling nominatief krediet voor jaarwerking 2023. Afsprakennota - Goedkeuring

districtscollege Borgerhout
di 28/03/2023 - 12:00 Districtshuis Borgerhout
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Marij Preneel, districtsschepen; Omar Al Jattari, districtsschepen; Ben Van Duppen, districtsschepen; Aïssatou Cissé, districtsschepen; Mariam El Osri; Katleen Vanderstappen, plaatsvervangend districtssecretaris; Linda Snoeys, districtssecretaris

Secretaris

Katleen Vanderstappen, plaatsvervangend districtssecretaris

Voorzitter

Marij Preneel, districtsschepen
2023_DCBO_00067 - Verenigingen - Ondersteuning aan C-dienst vzw. Vastlegging en uitbetaling nominatief krediet voor jaarwerking 2023. Afsprakennota - Goedkeuring 2023_DCBO_00067 - Verenigingen - Ondersteuning aan C-dienst vzw. Vastlegging en uitbetaling nominatief krediet voor jaarwerking 2023. Afsprakennota - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Aanleiding en context

Het districtsbestuur Borgerhout ontving een ondersteuningsaanvraag van C-dienst vzw voor hun jaarwerking.

De districtsraad heeft op 28 november 2021 (jaarnummer 84) de aanpassing 6 van het meerjarenplan 2020-2025 goedgekeurd. Het district voorzag voor 2022 een ondersteuning van 5.000,00 EUR aan C-dienst vzw.

Hiervoor kreeg het district toestemming van de stad Antwerpen op het college van 3 maart 2023 (jaarnummer 01241). 

Argumentatie

C-dienst verzorgt voedselbedelingen voor minderbedeelden. Dezelfde doelgroep kan hier ook terecht voor meubels, kledij, huisraad. De vereniging is een echt pluspunt tegen de kansarmoede in Antwerpen. Het district erkent het belang van deze werking en wil het financieel ondersteunen. 

Juridische grond

Wetgeving op de ondersteuningen:

  • de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en aanwending van sommige toelagen (Belgisch Staatsblad 6 december 1983);

  • het Kaderbesluit Basisprincipes Ondersteuningsbeleid zoals goedgekeurd door de gemeenteraad van 26 oktober 2020 (jaarnummer 595).

Regelgeving: bevoegdheid

Binnengemeentelijke decentralisatie

Omdat armoede geen bevoegdheid is van het district, vroeg het districtscollege goedkeuring aan het college. Het stadscollege gaf hiervoor toestemming. Het districtscollege nam van deze beslissing kennis op 14 maart 2023 (2023_DCB0_00065).

Algemene financiële opmerkingen

Bij de goedkeuring van de zesde aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025, goedgekeurd door de districtsraad op  28 november 2022 (jaarnummer 84), werd een bedrag van 5.000,00 euro voorzien voor C-dienst vzw.

Besluit

Het districtscollege borgerhout beslist:

Artikel 1

Het districtscollege bekrachtigt de afsprakennota van 1 januari 2023 tot en met 31 december 2023 met C-dienst vzw, waarin bepaald wordt dat er een ondersteuning van 5.000,00 EUR toegekend en uitbetaald wordt.

Artikel 2

Het districtscollege keurt de vastlegging en de uitbetaling van de ondersteuning van 5.000,00 euro aan C-dienst vzw na het binnenbrengen van de nodige stavingstukken voor uiterlijk 31 maart 2024 goed.


Artikel 3

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:

Omschrijving

Bedrag

Boekingsadres

Bestelbon

C.dienst vzw
Ijskelderstraat 37
1060 Brussel (Sint-Gillis)

BE75 0682 0542 9051

0416.016.271

  5.000,00 euro

Budgetplaats: 5035000000

Budgetpositie: 6496800

Functiegebied: 2BOR010402A00000
Subsidie: SUB_NR
Fonds: INTERN

Begrotingsprogramma: 2BO090110

Budgetperiode: 2300

  

4005542903Bijlagen

  • AN_C-dienst_jaarwerking_2023.pdf