Terug
Gepubliceerd op 28/03/2023

2023_DCBO_00068 - Ondersteuning. Jeugd - Ondersteuning aan KATHOLIEK ONDERWIJS BISDOM ANTWERPEN METROPOOL, vestiging IMS – Sint-Agnes. vastlegging en uitbetaling nominatief krediet 2023. Afsprakennota - Goedkeuring

districtscollege Borgerhout
di 28/03/2023 - 12:00 Districtshuis Borgerhout
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Marij Preneel, districtsschepen; Omar Al Jattari, districtsschepen; Ben Van Duppen, districtsschepen; Aïssatou Cissé, districtsschepen; Mariam El Osri; Katleen Vanderstappen, plaatsvervangend districtssecretaris; Linda Snoeys, districtssecretaris

Secretaris

Katleen Vanderstappen, plaatsvervangend districtssecretaris

Voorzitter

Marij Preneel, districtsschepen
2023_DCBO_00068 - Ondersteuning. Jeugd - Ondersteuning aan KATHOLIEK ONDERWIJS BISDOM ANTWERPEN METROPOOL, vestiging IMS – Sint-Agnes. vastlegging en uitbetaling nominatief krediet 2023. Afsprakennota - Goedkeuring 2023_DCBO_00068 - Ondersteuning. Jeugd - Ondersteuning aan KATHOLIEK ONDERWIJS BISDOM ANTWERPEN METROPOOL, vestiging IMS – Sint-Agnes. vastlegging en uitbetaling nominatief krediet 2023. Afsprakennota - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Het district kreeg een aanvraag voor ondersteuning van het project menstruatiearmoede van KATHOLIEK ONDERWIJS BISDOM ANTWERPEN METROPOOL, vestiging IMS – Sint-Agnes.

Het district voorzag bij de goedkeuring van de zesde aanpassing van meerjarenplan 2020-2025, goedgekeurd in de districtsraad op zitting van 28 november 2022 (jaarnummer 84),  een bedrag van 1.000,00 euro voor dit project.

Argumentatie

In het KATHOLIEK ONDERWIJS BISDOM ANTWERPEN METROPOOL, vestiging IMS – Sint-Agnes, merkten de leerkrachten, pedagogisch coördinator en directeur op dat niet alle vrouwelijke leerlingen toegang hebben tot menstruatiemateriaal. Bij velen schort het ook aan kennis hierover. De school wil een proefproject opstarten dat ten eerste sensibiliseert rond dit thema en ten tweede voorziet in menstruatiemateriaal.

Het district erkent het belang van dit project in Borgerhout en wil het graag ondersteunen. 

Juridische grond

Wetgeving op de ondersteuning:

  • de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en aanwending van sommige toelagen (Belgisch Staatsblad 6 december 1983);

  • Het kaderbesluit basisprincipes ondersteuningsbeleid zoals goedgekeurd door de gemeenteraad van 26 oktober 2020 (jaarnummer 595). 

Regelgeving: bevoegdheid

Binnengemeentelijke decentralisatie

Omdat armoede geen bevoegdheid is van het district, vroeg het districtscollege goedkeuring aan het college. Het stadscollege gaf hiervoor toestemming. Het districtscollege nam van deze beslissing kennis op 14 maart 2023 (2023_DCB0_00065).

Algemene financiële opmerkingen

Het district voorzag bij de goedkeuring van de aanpassing 6 van het meerjarenplan (goedgekeurd op 28 november 2022, jaarnummer 84 ), een bedrag van 1.000,00 euro voor KATHOLIEK ONDERWIJS BISDOM ANTWERPEN METROPOOL, vestiging IMS – Sint-Agnes.

KATHOLIEK ONDERWIJS BISDOM ANTWERPEN METROPOOL, vestiging IMS – Sint-Agnes, moet uiterlijk 30 september 2023 een evaluatiedossier indienen, bestaande uit een financieel verslag met bewijsstukken van de uitgaven (facturen, onkostennota's, kastickets). De ondersteuning wordt uitbetaald na controle van de bewijsstukken.

Besluit

Het districtscollege borgerhout beslist:

Artikel 1

Het districtscollege bekrachtigt de afsprakennota met KATHOLIEK ONDERWIJS BISDOM ANTWERPEN METROPOOL, vestiging IMS – Sint-Agnes  met een looptijd van 1 september 2022 tot en met 30 juni 2023.


Artikel 2

Het districtscollege keurt de vastlegging en uitbetaling van de ondersteuning van 1.000,00 euro aan KATHOLIEK ONDERWIJS BISDOM ANTWERPEN METROPOOL, vestiging IMS – Sint-Agnes, goed, na het binnenbrengen van de nodige stavingstukken voor uiterlijk 30 september 2023.

Artikel 3

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:

Omschrijving

Bedrag

Boekingsadres

Bestelbon

Katholiek Onderwijs Bisdom Antwerpen Metropool VZW

Instituut Maris Stella - Sint-Agnes VZW
Nooitrust 4
2390 Malle

BE08 2200 6543 3913

0447.911.059

 

 

 

1.000,00 euro

Budgetplaats: 5031000000

Budgetpositie: 6496800

Functiegebied: 2BOR010402A00000

Subsidie: SUB_NR

Fonds: INTERN

Begrotingsprogramma: 2BO090110

Budgetperiode: 2300

 

 

 4005542958