Terug
Gepubliceerd op 28/03/2023

Besluitenlijst  districtscollege Borgerhout

di 28/03/2023 - 12:00 Districtshuis Borgerhout

 • 1.

  2023_DCBO_00066 - Ondersteuning - verenigingen - Weggeefwinkel investeren in armoede FV - Vastlegging nominatief krediet jaar 2023. Afsprakennota - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 2.

  2023_DCBO_00067 - Verenigingen - Ondersteuning aan C-dienst vzw. Vastlegging en uitbetaling nominatief krediet voor jaarwerking 2023. Afsprakennota - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 3.

  2023_DCBO_00068 - Ondersteuning. Jeugd - Ondersteuning aan KATHOLIEK ONDERWIJS BISDOM ANTWERPEN METROPOOL, vestiging IMS – Sint-Agnes. vastlegging en uitbetaling nominatief krediet 2023. Afsprakennota - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 4.

  2023_DCBO_00069 - Districtscollege - notulen 14 en 28 februari en 14 maart 2023. - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 5.

  2023_DCBO_00070 - Inkomende brief - Inkomende brieven op 20 maart 2023 - Kennisneming

  Kennis genomen
 • 6.

  2023_DCBO_00071 - Districten Antwerpen en Borgerhout. Milisstraat - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

  Goedgekeurd