Terug
Gepubliceerd op 28/04/2023

Agenda  districtscollege Borgerhout

di 02/05/2023 - 12:00 Districtshuis Borgerhout

 • 1.

  2023_DCBO_00090 - District Borgerhout - Proefopstelling. Publieke laadpalen. Uitbreiding bestaande locatie. Advies - Goedkeuring

 • 2.

  2023_DCBO_00074 - Strategisch Ruimteplan Antwerpen - Voorontwerp. Advies - Goedkeuring

 • 3.

  2023_DCBO_00091 - Ondersteuning - Feestelijkheden - De Reuzen vzw - vastlegging en uitbetaling nominatief krediet jaar 2023. Aanpassing afsprakennota - Goedkeuring

 • 4.

  2023_DCBO_00092 - Ondersteuning - Senioren - AXI vzw- Vastlegging nominatief krediet jaar 2023. Afsprakennota - Goedkeuring

 • 5.

  2023_DCBO_00093 - Inkomende brief - Inkomende brieven op 24 april 2023 - Kennisneming

 • 6.

  2023_DCBO_00094 - Bloemstraat. Speel- en sportterrein. SWOU11798H - Eindafrekening. Bijkomende vastlegging - correctiebestelling - Goedkeuring

 • 7.

  2023_DCBO_00095 - Guldensporenstraat. Uitvoeren van structurele aanpassingen op het openbaar domein - Opdracht SWPR13203A - Goedkeuring

 • 8.

  2023_DCBO_00096 - District Borgerhout. Helmstraat - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring